27.6.2018 klo 14:02
Uutinen

Hyödynnätkö jo suositteluviestintää? Kannattaisi, sanoo väitöstutkija

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan suositteluviestintä on matkailuorganisaatioille suuri mahdollisuus.

Väitöstutkimuksen mukaan sähköisillä alustoilla tapahtuva suositteluviestintä tarjoaa matkailualan yrityksille runsaasti mahdollisuuksia.

Ping Wang tarkasteli Turun yliopiston tietojärjestelmätieteen alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessaan sähköisillä alustoilla tapahtuvaa suositteluviestintää sekä sen vaikutuksia matkailun palveluntuottajien toimintaan ja asiakassuhteisiin.

eWOM-viestintä (electronic word-of-mouth) on asiakkaiden ja käyttäjien palveluista tekemien arvioiden antamista ja jakamista sähköisillä alustoilla. Matkailijat hyödyntävät eWOM-tietoa sekä tehdäkseen matkailuun liittyviä päätöksiä ja minimoidakseen niihin liittyvät riskit että suunnitellakseen matkojaan.

– Olemme nähneet, miten suosituksi eWOM on tullut matkailuteollisuudessa. Suositteluviestintä vaikuttaa matkailuorganisaatioiden liiketoiminnan suorituskykyyn ja liiketoimintastrategioihin. Yhä useampi organisaatio hyödyntää sosiaalista mediaa ja eWOM-ratkaisuja mahdollistaakseen asiakkaiden arviot, suositteluviestintää matkailussa tutkinut Ping Wang taustoittaa.

Suosittu sosiaalinen media tarjoaa alustan eWOM-viestinnälle.

– Sovellusten sosiaaliset ja systeemiset ominaisuudet sekä käyttäjien kokemukset arviointisivustojen hyödyllisyydestä vaikuttavat yksittäisen asiakkaan haluun lähettää omat arvionsa alustalle. Organisaatiot voivat rohkaista asiakkaita tuottamaan muita asiakkaita hyödyttävää suosittelusisältöjä ja osallistaa heidät arvontuotantoon. eWOM-sisältöjen tuottaminen ja hyödyntäminen syventää asiakkaiden suhdetta palvelutarjoajaan, Wang sanoo.

”Uskottavaa tietosisältöä matkailukohteista”

Wang korostaa, että mikäli matkailun palveluntuottaja haluaa hyödyntää eWOM-viestintää, tulee ymmärtää, miten eWOM vaikuttaa asiakkaisiin ja mikä toisaalta vaikuttaa heidän päätökseensä hyödyntää eWOM-viestintää päätöksenteossaan. Wangin väitöstutkimus tarjoaa empiiristä näyttöä niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat matkailijoiden päätöksentekoon.

Matkailijoiden aikomuksiin vierailla tietyssä matkakohteessa vaikuttaa ensisijaisesti eWOM-viestinnän sisällön laatu, kun taas haluun suositella matkakohdetta vaikuttaa ennen kaikkea eWOM-alustan uskottavuus.

– Jos yritykset tai kohdepäälliköt haluavat hyödyntää suositteluviestinnän voimaa ja tarttua sen tarjoamiin liiketoimintamahdollisuuksiin, heidän tulisi tarjota uskottavaa tietosisältöä matkailukohteista ja ymmärtää sosiaalisen median ja eWOM-alustojen mahdollisuudet.

eWOM-verkkosivustojen kehittäjien tulisikin kiinnittää huomiota tietosisältöjen luokitteluun ja tiedon laatuun sekä myös järjestelmän sosiaalisiin, viihteellisiin ja laadullisiin käyttökokemuksiin.

toimitus (at) yrittajat.fi

Kuva: Istockphoto