14.10.2019 klo 14:52
Uutinen

Hyvää pöhinää uudistuneessa hankintapäivässä

Etelä-Kymenlaakson seudullinen hankintapäivä uudistui. Karhulan Eagle-talossa 9.10.2019 pidetty tapahtuma laittoi kuntien hankkijat esittäytymään yrittäjille.

Osin seudun yrittäjäyhdistysten ja Cursorin yhteisen iskuryhmän ideasta hankintapäivä käännettiin ylösalaisin. Aiemmin yrittäjät esittäytyivät palveluillaan, mutta nyt haluttiin hankkijat esiin. Ilahduttavaa oli seudun kunnanjohtajien esiintyminen esittelypisteillään.

Eagle-talon ravintolasali oli suurimman osan iltapäivän tapahtumaa tupaten täynnä ja keskusteluja käytiin vilkkaasti.

Meillä menee hyvin

Toimitusjohtaja David Lindström kehittämisyhtiö Cursorista avasi tilaisuuden hillitysti provosoiden. Hän väitti, että ”miellä menee aika hyvin”.

–Ei aina kannata olla noin ylioptimistinen, toiset kritisoivat minua. Mutta väitteeni perustaksi sanon, että meihin luotetaan.

Hän todisti seudun toimivan ja useat kansainvälisillä markkinoilla operoivat yritykset luottavat Kotkan–Haminan seutuun. Niitä ovat muun muassa Google, Zsar ja Vaalimaan alue, LNG-terminaali, UPM, Kotkamills, Stora Enso sekä Pyhtään lentokenttä ja siihen liittyvät investoinnit.

Toinen seikka, millä Lindström puolusti väitettään ”hyvin menee”, oli trendien kääntyminen.

–Työpaikkojen ja asukkaiden määrä on laskussa, mutta vuodesta 2016 tilastoihin verrattuna ei enää ole. Seudulla olevien yritysten liikevaihto on noussut.

Hän totesi kuitenkin, että on paljon, mitä pitää tehdä.

–Pidetään se kuuluisa euro kotikentällä. Suomeksi sanoen myös julkiset hankinnat. Tarvitsemme jonkin tyyppiset mekanismit, miten tarjonta pääsee kohtaamaan kysynnän seudulla.

Toiseksi hän nosti asenteen ja tahdon.

–Se on viime kädessä meistä kiinni. Hankintapäivässä viitataan, voidaanko luottaa myös toisiimme, että kauppa syntyy seudun yrityksille.

Yritykset tahtovat osallistua julkisiin hankintoihin

Varsinais-Suomen Yrittäjien hankinta-asiamies Jorma Saarikko näytti läsnäolijoille tutkimustulosta, jossa 77,5 % Pk-yrityksissä on kiinnostunut julkisista hankinnoista.

–Yritysten kannalta olennaista olisi jakaa hankinnat aina osiin. Jos osiin jakaminen ei onnistu, niin tarjoajien tulee muodostaa ryhmittymä.

Saarikko painotti markkinavuoropuheluja ennen hankinnan käynnistämistä. Niillä saadaan paikallisia mukaan hankintoihin. Mikäli pienillä yrityksillä ei ole yksin riittävää volyymia osallistua, niiden kannattaa ryhmittyä. Toinen ryhmittymisen perusta on asiantuntemus.

–Kun pienellä ei ole koko asiantuntemusta, voivat ne ryhmittyä täydentämään asiantuntemustaan. Esimerkiksi akateeminen tai korkeakoulutus riittää, kun se on yhdellä ryhmittymästä. Tai ryhmittymän yritysten liikevaihdot voidaan laskea yhteen, jolloin täyttää hankintayksikön kriteerit.

Hän korosti kuitenkin, että kaikkien osapuolten tulee huomioida, että ryhmittymä ei ole alihankintaa, vaan kaikki osalliset vastaavat kokonaisuudesta. Jos yksi tekee konkurssin, vastuut jakautuvat jäljellä olevien kesken.

Hankintasääntely mahdollistaa aina ryhmittymänä tarjoamisen.

Hankkijat laajasti esillä

Hankintapäivässä Karhulassa olivat mukana Kotkan ja Haminan kaupungit, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän kunnat, EKAMI, Kymsote, Sarastia, Kymijoen ravintopalvelut, Cursor, Kotkan asunnot, Kymenlaakson kauppakamari, TE-palvelut ja yrittäjäjärjestöt: Haminan Yrittäjät, Kotkan Yrittäjät sekä Kymen Yrittäjät.

Teksti ja kuva: Hannu Lehtinen