Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

22.2.2017 klo 20:46
Uutinen

Hyvää tuottava kotikaupunki

Millaisen kunnan tekisimme, jos se synnytettäisiin nyt? Todennäköisesti hyödyntäisimme älykästä teknologiaa monin tavoin. Oletan, että synnyttäisimme uudenlaisia osaamiskeskuksia, joissa yritykset, oppilaitokset, työpajat sekä julkinen ja kolmas sektori loisivat yhdessä jotakin uutta, mikä ratkoo ongelmia ja tuottaa laaja-alaisesti hyvää. Ehkä panostaisimme esikoulusta lähtien asennekasvatukseen, jossa annamme tulevaisuuden tekijöille myös tilaa luovuudelle ja päämääränä on lisätä kuntalaisten onnellisuutta. Tavoitteemme olisi, että eri-ikäisiä kohtautetaan elämänkaaren eri vaiheissa ja edistämme aidosti asukkaiden hyvinvointia. Kaikki tämä on oletettavasti jollakin tasolla mukana kuntien uusissa strategioissa – tekoja vaille.

Useat toimintaympäristömme tapahtuvat suuret muutokset vaikuttavat tulevaisuuden kuntiin ja niiden tehtäviin – olemme murroksessa. Kehitteillä olevan maakunta uudistuksen yhteydessä maakunnasta tulee juuri niin vahva kuin on sen kunnat. Kunnat ovat maakunnan sydän ja sydämen on sykittävä ollakseen olemassa.

Kunnissa elinvoiman, sivistyksen ja hyvinvoinnin roolit korostuvat, kuten myös kehittäjä- ja kumppanuusrooli kaikessa tekemissä. Elinvoiman edistäminen on käsitteenä laaja.

Mitä kaikkea elinvoima on? Kunnassa pitää olla vetovoimaa niin uusien asukkaiden kuin yritystenkin sijoituspaikkana, siellä pitää olla toimivaa ja ketterää elinkeinopolitiikkaa sekä riittävästi palveluja ja osaavaa työvoimaa. Elinvoimaisuuden keskiössä on hyvinvoinnin edistäminen. Sinun, minun ja meidän kaikkien – myös sen kunnan.

Kunnan tehtävänä hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa paljon asioita. Se yhtä paljon elinympäristön, kaavoituksen, liikennejärjestelyjen, palveluiden, infrastruktuurin kuin harrastusmahdollisuuksien hoitamista ja kehittämistä. Kun kunnassa on riittävästi palveluja, työtä ja mielekästä tekemistä vapaa-ajalla voidaan ajatella, että kuntalaiset voivat hyvin ja ovat tyytyväisiä. Tämän lisäksi suuressa osassa on myös kunnassa oleva ja muodostuva kulttuuri, ilmapiiri, jonka yhdessä luomme.

Tulevissa kuntavaaleissa olemme ison ääressä. Valittavilta päättäjiltä toivotaan Pelle Pelottoman asennetta – rohkeutta uudistaa ja ajatella asioita toisin sekä laaja-alaista kykyä ymmärtää kunnassa eri rooleissa olevia asukkaita, toimijoita ja yrityksiä. Yritykset ja elinkeinoelämä ovat kunnan elinvoimaisuuden keskiössä. Kunnassa ei ole dynamiikkaa ilman työtä ja palveluja.

Kun päätämme, me pystymme. Nyt tarvitaan päättäjiä, joilla on näkemystä. Tarvitaan myös yrittäjänäkemystä päätöksentekoon. Tarvitaan uskallusta. Jos sinua yhtään kiinnostaa kaupungin kehittäminen, niin pohdi, tee päätös ja valitse oma puolueesi. Ei riitä, että on hyviä ehdokkaita – tarvitaan kuntalaisilta halua vaikuttaa. Käyttämättä jätetyllä äänellä ei ole mitään merkitystä.

Pia Hirvonen
varapuheenjohtaja
Satakunnan Yrittäjät ry

Nyt tarvitaan päättäjiä, joilla on näkemystä.