24.1.2023 klo 09:17
Uutinen

Hyvinvointialueen palveluissa palvelusetelit käyttöön elinvoimaisuuden tukemiseksi

Palveluseteli on yksi tapa järjestää hyvinvointialueen asukkaille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Palvelusetelillä on ennalta määrätty hinta, ja sillä voidaan korvata palvelun tuottajan kustannuksia joko osittain tai kokonaan.

Esimerkiksi apteekkien tarjoamiin palveluihin hyvinvointialueen asukas voisi käyttää palveluseteliä. Apteekin palveluseteli toimii jo useammilla hyvinvointialueilla (Siun sote, Lappi) koneellisen annosjakelun osalta. Apteekin tarjoama annosjakelupalvelu edistää lääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä, ehkäisee lääkkeisiin liittyviä virhetilanteita ja vähentää lääkehoidon kustannuksia. Omaishoidettavalle lääkkeiden jakaminen apteekin annosjakelupalveluna helpottaisi omaishoitajan taakkaa, ja lääkehoito olisi paremmin hallinnassa. Erityisesti iäkkäiden ja monilääkittyjen lääkitysturvallisuus paranee ja annosjakelun on osoitettu vähentävän lääkkeiden kulutusta. Annosjakelupalvelussa lääkkeet toimitetaan kahden viikon erissä. Lääkkeiden toimittamisen ohella palveluun kuuluu reseptien hallinnointi ja lääkityksen tarkistus.

Lääkehoidon toteutumista on hyvä tarkastella säännöllisin välein ainakin silloin, kun lääke aiheuttaa haittavaikutuksia tai ilmenee lääkkeiden yhteisvaikutus. Lääkkeiden haitat tai lääkitysvirheet heikentävät toimintakykyä ja elämänlaatua. Joka neljännellä erikoissairaanhoidon päivystykseen joutuvilla iäkkäällä ihmisellä todetaan lääkityksestä aiheutunut haittatapahtuma.

Etelä-Savon alueella toimii apteekki tai sivuapteekki jokaisessa kunnassa tai maaseututaajamissa. Kilpailutusten sijasta hyvinvointialueella tulisi huomioida lähiapteekit osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää. Tutkimusten mukaan apteekin antamalla neuvonnalla säästetään muissa terveydenhuollon kuluissa. Lähiapteekeissa palvelee farmaseutti tai proviisori, joka tuntee kaupunginosan tai kylän asukkaiden lääkehoidon usein pitkältä ajalta. Palvelusetelin avulla iäkäs kotihoidon tai hoitokodin asukas voi valita apteekin, josta palvelun haluaa hankkia.

Anu Rasi-Leskinen
apteekkari, Sulkavan apteekki