21.2.2019 klo 06:26
Uutinen

Ihmeitä tapahtuu kun kunta ja yrittäjäjärjestö puhaltavat yhteen hiileen – ”Yrittäjähenkisessä kunnassa ymmärretään yrittäjyyden merkitys oman kunnan ja koko yhteiskunnan kannalta”

Millainen on yrittäjähenkinen kunta? Entä millaisista elementeistä ja osatekijöistä yrittäjähenkisyys kuntatasolla muodostuu? Sitä voidaan perustellusti kysyä Sallan, Ylitornion ja Kittilän Yrittäjien, eli elinkeinopoliittinen mittaristo (ELPO) -kyselyssä menestystä niittäneiden kuntien puheenjohtajilta.

Yrittäjähenkinen kunta on sellainen, joka omilla toimenpiteillään mahdollistaa yritystoiminnan kehityksen ja pyrkii edistämään alueen yrityskentän elinvoimaisuutta. Kunta käy myös avointa keskustelua paikallisten yrittäjien kanssa. Niin ajattelee Sallan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Tauno Luukinen.

– Yrittäjyyttä edistävät toimenpiteet tarkoittavat esimerkiksi tarvittavien tonttien, tilojen ja infran sekä neuvonnan järjestämistä yrityksille. Yrittäjähenkisyys alkaa avoimuudesta ja siitä, että keskustelukanavat kunnan ja yrittäjien välillä ovat kunnossa, Lapin yrittäjien hallituksessakin vaikuttava Luukinen kiteyttää.

Samoilla linjoilla on myös Lapin Yrittäjien hallituksen jäsen ja Ylitornion Yrittäjien puheenjohtaja, Systaylor Oy:N yrittäjä Mirja Heinonen.

– Yrittäjähenkisessä kunnassa ymmärretään yrittäjyyden merkitys paitsi oman kunnan, myös koko yhteiskunnan kannalta. Siellä koetaan, että yrittäjyys ja kunnan palvelut muodostavat yhdessä toimivan kokonaisuuden mikä näkyy luonnollisena vuorovaikutuksena yrittäjien ja kunnan välillä, Heinonen toteaa.

Luonnollisella vuorovaikutuksella hän tarkoittaa sitä, että yrittäjäjärjestö ja kunta pohtivat yksissä tuumin keinoja yrittäjyyden edistämiseksi kunnassa. Yhteistyö synnyttää yrittäjäpositiivista virettä ylläpitävän liekin, joka palvelee niin kuntaa, yrittäjiä, paikallisia ihmisiä kuin alueen matkailijoita.

Siihen pyritään myös Kittilässä. Lapin Yrittäjien hallituksen jäsen ja Kittilän Yrittäjien puheenjohtaja Pertti Hettula ajattelee, että yrittäjähenkinen kunta on paikka, jossa niin uusi kuin vanha yrittäjä otetaan vilpittömästi ja avosylin vastaan ja jossa häntä opastetaan ja neuvotaan eteenpäin.

– Yrittäjähenkinen kunta panostaa myös siihen, että yrittäjät saavat ajantasaiset faktatiedot kunnan toiminnasta ja tilanteesta, Hettula Oy:n toimitusjohtajana pitkän uran tehnyt Hettula ynnää.

Yrittäjähenkisyyden huipulla

Luukinen, Heinonen ja Hettula tietävät, mistä puhuvat. Heidän edustamansa kunnat niittivät näet aimo mitoin menestystä vuoden 2018 kuntien ja yrittäjien välistä yhteistyötä ja elinkeinopolitiikan tilaa kartoittavassa, elinkeinopoliittinen mittaristo (ELPO) -kyselyssä.

Sallan, Ylitornion ja Kittilän kunnat sijoittuivat huipulle lähes kaikilla elinkeinopolitiikan seitsemällä osa-alueella, jotka ovat: elinkeinopolitiikka ja resurssit, kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys, kunnan viestintä ja tiedottaminen, koulutus ja osaaminen, kunnan hankintapolitiikka, kuntapalvelut ja infrastruktuuri sekä kunnan elinkeinotoimen, elinkeino- tai kehittämisyhtiön toiminta. Täytyy ihan udella: Mitä on tehty oikein?

– Kittilän kunta on luonut yrittäjyydelle hyvän kasvualustan. Kittilän yrityskentällä vallitsee vahva yhteishenki ja täällä uskotaan aina parempaan huomiseen. Rahoittajat luottavat alueen kehittymiseen ja siten paikallisten yrittäjien on ollut helppo ottaa riskejä liiketoiminnan kehittämisessä, Hettula alustaa.


Kittilän kunta ja alueen yrittäjät puhaltavat yhteen hiileen. – Kittilän yrityskentällä tapahtuu kehitystä koko ajan. Siitä iso kiitos kuuluu myös kunnan ammattitaitoiselle Kideve -elinkeinopalveluille, joka tekee tiivistä yhteistyötä alueen yrittäjien kanssa, Kittilän Yrittäjien puheenjohtaja Pertti Hettula kuvassa keskellä kehuu. Kuvassa myös Hettulan pojat Tuomas ja Erkki.

Kittilän alueella toimiville yrittäjille on Hettulan mukaan kasvanut vahva tahtotila vaikeistakin ajoista selviytymiseen. Eikä ihme: Valtaosa alueen yrityksistä on alle viiden ihmisen yrityksiä ja toiminta usein kausipainotteista talvi- ja joulusesongin eduksi. Yrittäjien tukena on onneksi Lapin Yrittäjien paikallisjärjestö, eli Kittilän Yrittäjät, jolla on vahva panostus yrittäjien välisen yhteishengen rakentamiseen.

– Kittiläläiset yrittäjät ovat itsessään hyvin yrittäjähenkisiä, yhteen hiileen puhaltavia ja ulospäin suuntautuneita. Kausityöskentely osaltaan vain vahvistaa kunnan yrittäjähenkisyyttä, Hettula toteaa.

Entä mitä tapahtuu itäisessä Lapissa, Kittilästä noin 220 kilometrin päässä sijaitsevassa Sallassa?

– Viimeisten vuosien aikana Sallan kunta on yhdessä yrittäjäjärjestön kanssa tehnyt kunnasta vahvasti yrittäjähenkisen, mikä näkyy monissa päivittäisissä asioissa. Kunta ja yrittäjät tekevät yhdessä lausuntoja ja toimenpiteitä esimerkiksi kunnan turvallisuuden ja asumismukavuuden takaamiseksi, Luukinen kertoo.

Viimeisinä toimenpiteinä ovat olleet kevyenliikenteen väylien ja elinkaaripuistohankkeiden kehittäminen. Yhteisten palaverien kautta on pyritty edistämään kunnan hankintojen, palvelujen, tuotannon ja luonnollisesti myös verotulojen jäämistä omalle paikkakunnalle.

– Yrittäjät ovat hyvissä keskusteluväleissä kunnan kanssa mikä mahdollistaa asioiden hoitamisen tiukallakin aikataululla. Lisäksi kunnassa on myös pääosin yrittäjistä koostuva elinvoimajaosto, Luukinen lisää.


Sallan Yrittäjien puheenjohtaja Tauno Luukinen kokee, että lappilaisille tyypillinen positiivinen asenne luo hyvän pohjan monenlaiselle yrittämiselle ja kuntien ja yrittäjien väliselle yhteistyölle koko Lapissa. – Kaivos-, puu- ja metalliteollisuus sekä matkailu kasvavat kovaa vauhtia ja näillä toimialoilla yrittäjilläkin on huimat mahdollisuudet. Lapissa pärjäävät ne yrittäjät, jotka tuntevat pohjoisen, hän uskoo.

ELPO -kyselyssä kaikkein korkeimmalle paikalle sijoittunut Ylitornio on niin ikään panostanut vahvasti kunnan ja yrittäjien välisen kynnyksen madaltamiseen monin konkreettisin keinoin. Paikallista elinkeinotoimintaa kehitetään yhteistyössä molempien tahojen kesken.

– Pidän kuntaani yrittäjähenkisenä. Täällä on asiansa osaava elinkeinotoimi, ja kunta tekee todella aktiivista yhteistyötä yrittäjäjärjestön kanssa. Kunnan tavoitteita ja päämääriä pohditaan yhdessä. Siitä hyvänä esimerkkinä kunnan ja yrittäjien yhdessä suunnittelema elinkeino-ohjelma, Heinonen mainitsee.

Lisäksi hän korostaa myös kunnan ja yrittäjien välistä, hankinta- ja tarjousosaamisen kehitystyötä ja pyrkimystä selkeisiin yhteisiin toimintamalleihin. Hankintaosaamisen kehittämiseen liittyy kiinteästi myös yritysvaikutusten arvioinnin kehittäminen ja tätä asiaa kehitetään edelleen.

Kunnan ja yrittäjien välisiä yhteisiä tilaisuuksia ja hankkeita ei myöskään sovi unohtaa. Ylitornion kunta ja alueen yrittäjät osallistuvat yhdessä esimerkiksi joulunavaukseen. Kunnan kaamos- ja jouluvalot ovat molempien yhteinen asia mikä pätee myös vuosittaiseen yrittäjäjuhlaan, johon kunta antaa panoksensa.

– Yhteistyö on aktiivista ja avointa ja suora vuorovaikuttaminen kunnan ja yrittäjien välillä on puhelinsoiton tai sähköpostin päässä. Se on yksi yrittäjähenkisyytemme taustalla vaikuttavista tekijöistä, Heinonen lisää.

Lappi on yrittäjille hyvä

Voitaisiinko itse asiassa sanoa, että Lappi on yrittäjähenkistä seutua, jossa yrittäjyys ja yrittäjät voivat kaiken kaikkiaan kohtuullisen hyvin? Pääpiirteissään kyllä, jos Luukiselta, Hettulalta ja Heinoselta kysytään.

– Lappi on hyvämaakunta yrittäjälle ja tällä hetkellä etenkin matkailun kasvu mahdollistaa monen yritystoiminnan kehittymisen. Kuntien välillä on kuitenkin varmasti eroja mitä tulee yrittäjähenkisyyteen. Olen onnellinen siitä, että meillä Sallassa asiat kehittyvät koko ajan parempaan suuntaan, Luukinen pohtii.

Myös Heinonen kokee, että yrittäjyys Lapissa voi melko hyvin ja että Lapin yrittäjillä on monia yrittämisen mahdollistavia erityisvahvuuksia ja valttikortteja. Haasteet kohdataan pystypäin ja yksissä tuumin.

– Yrittäjähenkisyyden edistämisessä suurin merkitys on hyvässä yhteishengessä toteutetulla päättäväisellä toiminnalla. Tässä asiassa kuntien välillä on varmaankin sekä eroja että yhtäläisyyksiä. Ihmiset tekevät kunnan ja luovat samalla myös kunnan yrittäjähenkisyyden, Heinonen tiivistää.

Ylhäällä pääkuvassa:
Ylitornion Yrittäjät palkitsivat vuoden 2018 yrittäjäksi ylitorniolaisyrittäjä Jouko Vakkurin (kolmas vas.). Kuvassa vasemmalta: Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja maatalousyrittäjä Markku Kangas, Ylitornion kunnanjohtaja Tapani Melaluoto, Ylitornion Yrittäjien sihteeri ja Lovikka ky:n yrittäjä Pekka Lovikka, Jouko Vakkuri Oy:n yrittäjä Jouko Vakkuri ja puolisonsa Vuokko Vakkuri, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Reeta Laitinen, Ylitornion Yrittäjien puheenjohtaja ja Systaylor Oy:n yrittäjä Mirja Heinonen sekä Jouko ja Vuokko Vakkurin pojat Jakob ja Josef Vakkuri.