4.10.2021 klo 07:36
Uutinen

Ilmaiseksi ladattavissa oleva sisäilmasto-opas tarjoaa tärkeää tietoa helppolukuisessa paketissa

Sisäilmanpuhdistukseen erikoistunut hyvinvointiteknologiayritys Air0 Oy julkaisi viime viikolla sivuillaan mielenkiintoisen, ja kaikkien ilmaiseksi ladattavissa olevan sisäilmasto-olosuhde oppaan. Air0:n julkaiseman opas kertoo 18-sivussa hyvin kiteytetysti, mitkä osa-alueet muodostavat sisäilmaston, miten ne vaikuttavat työntekijöihin, mitkä ovat eri osa-alueiden suositusarvot ja millä toimenpiteillä niihin voidaan vaikuttaa.

Työpaikan sisäilmastolla on väliä. Optimaalinen sisäilmasto luo olosuhteet työssä onnistumiseen, työn tehokkaaseen tekemiseen ja ennen kaikkea takaa turvalliset olosuhteet työntekijöillesi. Optimaaliset sisäolosuhteet työpaikalla ovat osittain subjektiivinen kokemus – yksi tekee töitä t-paidassa samalla kun vieruskaveri hytisee villapaidassa. Kolmas valittaa ilman tunkkaisuudesta ja neljäs vedon tunteesta. Ja heistä jokainen on oikeassa.

Yksilöllisten kokemusten lisäksi sisäilmastoa voidaan kuitenkin myös mitata ja valvoa objektiivisesti. Ja ainoastaan mittaamalla voidaan varmistua sisäilmaston laadusta. Lyhyesti sanottuna olosuhteiden työpaikalla tulisi olla miellyttävät, virkeyttä edistävät, raikkaat ja terveelliset. Siis sellaiset, jotka mahdollistavat työntekijöiden parhaan mahdollisen työpanoksen, sen sijaan että ne toimisivat päinvastoin.

Optimaalisen lämpötilan löytäminen on monen asian summa

Hyvän esimerkin oppaan sisällöstä tarjoaa lämpötila, joka käsitelläänkin heti oppaan alkupäässä. Se on jokaiselle tuttu ja helposti aistittava olosuhteiden osatekijä, ja yksi tärkeimmistä sisäolosuhteiden viihtyvyyteen vaikuttavista tekijöistä. Varmasti juuri näistä syistä jokaista miellyttävä lämpötila on kaikkein hankalin löytää. Subjektiiviseen lämpötilan kokemiseen nimittäin vaikuttavat esimerkiksi henkilön ääreisverenkierto, kehon rakenne, terveydentila sekä persoonallisuus.

Lämpötila saattaa usein vaihdella vuodenaikojen mukaan sisälläkin, ja suositusten mukaan näin tulisikin olla. Liian lämmin huoneilma saattaa tuntua tunkkaiselta, ja monesti huonosta sisäilmasta tehdyt valitukset saattavat korjaantua säätämällä lämpötila kohdilleen. Suositusten mukaan toimiston tavoitelämpötila on talvella 21,5°C (tilakohtainen säädettävyys 20–23°C) ja kesällä 24,5°C (23–25°C) Kevyt istumatyö vaatii korkeamman lämpötilan verrattuna fyysisempään työnkuvaan.

Eri työnkuville on annettu alla olevat ohjeelliset arvot:

• kevyt istumatyö: 21–25 °C

• muu kevyt työ: 19–23 °C

• keskiraskas työ: 17–21 °C

• raskas työ: 12–17 °C

Edellä esitellyn lämpötilan lisäksi opas käy läpi toimiston sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä esimerkiksi melun, valaistuksen, hiilidioksidin, sisäilman epäpuhtauksien, pölyn, homeen ja viruksien osalta. Ja vaikka kaikki oppaan osiot eivät olekaan yhtä helposti aistittavissa, oppaassa tieto myös niiden osalta onnistutaan esittämään erittäin kansantajuisella ja lukuystävällisellä tavalla. Jokainen kiinnostunut voi ladata oppaan ilmaiseksi osoitteesta: http://landing. air0.fi/opas-toimisto-olosuhteisiin.