15.2.2018 klo 10:55
Uutinen

Innot livelähetys: Työvoiman saatavuus rajoittaa lappilaisten yritysten kasvua

Keskustelemassa ovat yrittäjä Ilkka Länkinen, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtaja Antti Honkanen, Lapin Ely-keskuksen elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtaja Tuija Ohtonen. Keskustelua juontaa Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Pirkka Salo.

Lapissa yli 60 % yrityksistä arvioi työvoiman saatavuuden rajoittavan kasvua, koko maassa työvoiman saatavuus koetaan kasvun rajoitteena noin puolessa yrityksissä. Henkilökunnan määrän osalta suhdannenäkymät Lapissa ovat vastaavalla tasolla kuin syksyllä 2017. Lapissa henkilökunnan määrän odotetaan kasvavan joka viidennessä yrityksessä ja pysyvän ennallaan kolmessa neljästä yrityksestä.

Lapin mikro- ja pk-yritysten suhdannenäkymät laskivat hieman syksyn vastaavista tuloksista. Yrityksistä edelleen 41 % arvioi suhdanteiden paranevan ja 50 % pysyvän ennallaan seuraavan vuoden aikana.

Ammattikorkeakoulun merkitys kumppanina kasvussa

Valtaosa yrityksistä ei ole tehnyt yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Lapissa kuitenkin suunta näyttää muuttuneen ja yhteistyö ammattikorkeakoulun kanssa on yleisempää kuin koko maassa keskimäärin. Yhteistyömuodot liittyvät yleisimmin koulutukseen, opinnäytetöihin, innovaatioiden kehittämiseen ja tuotetestaukseen.

Lapissa haetaan rahoitusta investointeihin

Lapissa, koko maahan verrattuna, hieman useampi yritys suunnittelee ulkopuolisen rahoituksen ottamista seuraavan vuoden aikana. Rahoituksen käyttötarkoituksena korostuu laite- ja rakennusinvestoinnit, joihin kolme neljästä alueen yrityksestä kohdistaa ulkoisen rahoituksen, koko maassa noin puolet yrityksistä.

Tekoälyn käyttö vielä vahäistä

Tekoälyn hyödyntäminen on toistaiseksi vähäistä koko maan ja alueen yrityksissä. Noin 70 % vastaajista ei hyödynnä tekoälyä lainkaan ja noin 20 % tutkii asiaa. Tekoälyn hyödyntämistapana autonominen liikenne korostui lappilaisyritysten vastauksissa muuta maata enemmän.

Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja Työ- ja elinkeinoministeriön tänään julkistamasta Pk-yritysbarometrista. Siihen vastasi 4826 mikro- ja pk-yritysten edustajaa eri puolilta Suomea, joista 183 Lapista. Pk-yritysbarometri julkistetaan kaksi kertaa vuodessa.

Pk-yritysbarometri Lapin alueraportti 1/2018 luettavissa kokonaisuudessaan täällä.