Janakkalan Teollisuusalueet Oy on nyt Janakkalan Yrityskehitys Oy

Janakkalan Teollisuusalueet Oy on vaihtanut toiminimensä Janakkalan Yrityskehitys Oy:ksi. Toiminimen vaihdon taustalla on antaa selkeämpi kuva yhtiön toiminnasta ja palveluista janakkalalaisille yrityksille sekä yrittäjille.

Lähes 40 vuotta edistämässä kunnan elinvoimaa

Yhtiö on perustettu vuonna 1984 Tervakoskella. Tällöin rakennutettiin Päiviöntielle teollisuushalleja vuokrattavaksi Tervakoskella toimiville yrityksille. Tämän jälkeen toiminta on laajentunut ja yhtiöllä on yhteensä noin 53 500 m2 teollisuuden ja logistiikan tiloja Turengissa, Rastikankaalla ja Tervakoskella. Viimeisin kohde, noin 1 500m2 teollisuushalli valmistui keväällä 2023 Tervakoskelle Eerola-yhtiöt Oy:lle. Sopivat toimitilaratkaisut auttavat yrityksiä kehittymään ja kasvamaan Janakkalassa.

Yritysneuvonta ja yrityskehittäminen

Vuonna 2018 yhtiö palkkasi yrityskehittäjän neuvomaan ja kehittämään Janakkalassa toimivia yrityksiä yritystoiminnan eri vaiheissa. Neuvontapalvelut ovat maksuttomia yrityksille ja niiden tavoitteena on parantaa ja kehittää yritysten toimintaedellytyksiä ja näin vaikuttaa Janakkalan kunnan elinvoiman kehittymiseen positiivisesti. Maksuttomat neuvontapalvelut käsittävät muun muassa seuraavia teemoja; yritystoiminnan aloittaminen, yritystoiminnan kehittäminen, työllistäminen ja työvoiman saanti, yrityksen rahoitus eri kanavia käyttäen, kansainvälistyminen, tuote- ja palvelukehitys sekä omistajanvaihdokset.

Toimitilayhtiöstä kehitys- ja toimitilayhtiöksi

Vuoden 2022 alussa yhtiön hallitus aloitti strategiaprosessin, jonka tavoitteena oli terävöittää yhtiön toimintaa sekä luoda suunnitelmat yhtiön kehittämiseksi tuleville vuosille. Strategia valmistui joulukuussa 2022. Uuden strategian mukaisesti Janakkalan Yrityskehitys on kehitys- ja toimitilayhtiö, joka mahdollistaa Janakkalassa toimivien yritysten kasvun ja menestymisen. Menestyvät yritykset edistävät kunnan elinvoimaa ja pitovoimaa.

Yhtiön tärkeimmät toiminnan painopisteet ovat:

  • Yhtiö tarjoaa yrityskehitys ja -neuvontapalveluita Janakkalassa toimiville ja Janakkalaan sijoittuville yrityksille.
  • Yhtiö osallistuu aktiivisesti seudulliseen yhteistyöhön ja edesauttaa näin Janakkalassa toimivien yritysten toimintaedellytyksiä.
  • Yhtiö vastaa omalta osaltaan sijoittumispalveluista ja edesauttaa yrityksiä sijoittumaan Janakkalaan.
  • Yhtiö vuokraa omistamiansa teollisuuden ja logistiikan toimitiloja Janakkalassa.
  • Yhtiö rakennuttaa asiakastarpeen mukaisia uusia toimitiloja Janakkalaan.

Yhtiön toiminnan kehittyessä uusi toiminimi Janakkalan Yrityskehitys Oy kuvaa hyvin yhtiön nykyistä ja tulevaa toimintaa.