24.2.2017 klo 09:15
Uutinen

Jäsentiedote 1/2017

PUHEENJOHTAJALTA

Yrittäjyys ja yritykset ovat kunnan elinvoiman perusta! Yrittäjyys luo työtä, palveluja ja verotuloja. Kun pidetään huolta yrittämisen edellytyksistä, pidetään huolta samalla kaikista kuntalaisista. Yrittäjämyönteinen kunta houkuttelee myös lisää yrityksiä ja asukkaita kuntaan. Yritteliäs kunta on elinvoimainen kunta.

Kotkan Yrittäjien tavoite on olla rakentamassa aikaisempaa paremmat yrittäjyyden olosuhteet Kotkaan. Syksyllä määrittelimme hallituksen voimin tuon tavoitteen saavuttamiseksi yrittäjäyhdistyksen toiminnan painopisteitä: Tuloksellinen vaikuttaminen, ylivoimainen yrittäjän tuki ja ainutlaatuinen yrittäjien verkosto.

Tuloksellista vaikuttamista. Tuloksellisella vaikuttamisella vahvistetaan yrittäjänäkökulmaa päätöksenteossa. Tapaamme jo nyt säännöllisesti kaupunginjohtoa tavoitteena edistää mm. julkisten hankintojen paikallisuusasteen nostoa ja yritysvaikutusten arvioinnin viemistä kaupungin päätöksentekoon. Yhteyttä poliittisiin päätöstentekijöihin eli valtuustojen ja lautakuntien jäseniin, erityisesti yrittäjätaustaisiin jäseniin on syytä tiivistää. Kotkan kaupunki luo nahkaansa SOTE-uudistuksen myötä. Elinvoiman kehittämisessä yrittäjät ja yrityslähtöisyys ovat keskeisessä asemassa. Olkaamme siis tiiviisti mukana rakentamassa uudistuvaa Kotkaa.

Ylivoimainen yrittäjän tuki. Yrittäjäjärjestön jäsenyys antaa tukea yrittäjän arkeen. Jäsenyyden kautta käytössämme on yrittäjäjärjestömme neuvontapalvelut. Maksutonta neuvontapalvelua saamme sekä Suomen Yrittäjien asiantuntijoilta että alueellisilta neuvojilta. Koko Suomen tasolla vastataan vuosittain lähes 55 000 neuvontapyyntöön. Ajoissa kysytty asiantuntijan neuvo helpot-taa arkea kummasti. Neuvontapalvelujen lisäksi kannattaa hyödyntää rahanarvoiset jäsenedut, jotka parhaassa tapauksessa neuvontapalvelujen hyödyntämisen kanssa jo maksavat jäsenmaksun takaisin. Muista hyödyntää myös asiantuntijatapahtumia ja koulutuspalvelujamme. Hyvinvointia ja jaksamista yrittäjän arkeen tuo myös osallistuminen yhteisiin liikunnallisiin ja hyvänmielen tapahtumiimme.

Ainutlaatuinen yrittäjien verkosto. Vahvistamalla yrittäjäverkostoa ja yrittäjien yhteenkuulu-vuuden tunnetta nostamme samalla myös yrittäjyysilmapiiriä. Meillä jokaisella on tarve kuulua joukkoon. Tänä vuonna tiivistämme verkostojamme. Toteutamme tilaisuuksia ja tapahtumia yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa. Kutsumme teitä mukaan toimintaan ja osallistumaan. Viihtymään yhdessä. Nostetaan yhdessä yrittäjyys framille ja kehitetään entistä yrittäjämyön-teisempää kotikaupunkia.

Suomi täyttää 100 vuotta! Tämä on meidän kaikkien juhlavuosi. Tehkäämme siitä yhdessä ikimuistoinen!

Yrittäjäterveisin,
Sirpa Kantola-Pakkanen
p. 040 832 5502
kotkan(a)yrittajat.fi

Lue koko jäsentiedote