22.8.2019 klo 13:15
Uutinen

Jäsenyrityksemme esittely: OmaKiertotie Oy

Yritysesittelyssä vuonna 2019 Klaukkalan Yrittäjien jäseneksi liittynyt lasten ja nuorten sosiaalityötä tekevä OmaKiertotie Oy.

OmaKiertotie Oy on Nurmijärvellä vuonna 2016 perustettu kahden sosiaalityöntekijän yritys, joka on erikoistunut työskentelemään koulupudokkaiden tai koulupudokkuusuhan alla olevien nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Yrityksemme on perustettu, koska havaitsimme aikanaan työssämme kuraattoreina tarpeen juuri tämänkaltaiselle työmuodolle koulupudokkaiden osalta. Teemme työtämme nuorten ja perheiden arkiympäristöissä: kodeissa, kouluissa, kahviloissa, nuorisotiloissa nuorten ja perheiden tarpeiden mukaisesti. Yhteistyökumppaneina meillä arjessa toimivat esimerkiksi koulut ja oppilaitokset, lastensuojelu, sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut, nuorisotyö, lasten- ja nuorisopsykiatria.

Me OmaKiertotiessä olemme pyrkineet kehittämään työmenetelmiä vastaamaan jokaisen nuoren ja perheen yksilöllisiin tarpeisiin koulupudokkuuden viitekehyksestä sosiaalityön keinoin. Jotta koulupudokastyö tuottaisi tulosta, se edellyttää tiiviin ja luottamuksellisen suhteen luomista niin nuoreen, perheeseen kuin yhteistyöverkostoon. Työtä toteutetaan aktiivisesti myös tapaamisten ulkopuolella eli pidämme yhteyttä niin nuoreen, vanhempiin kuin yhteistyökumppaneihin tarvittaessa joka päivä viestein ja puheluin. Tapaamismäärät nuorten kanssa vaihtelevat 1-5 kertaan viikossa. Tarvittaessa työmme on siis hyvinkin intensiivistä.

Koulupudokastyö edellyttää meiltä vankkaa kokemusta moniammatillisesta oppilashuolto- ja verkostotyöstä sekä koulusta toimintaympäristönä, yhteisönä ja hallinnollisena rakenteena. Tämän kokemuksen olemme saaneet pitkästä työhistoriasta koulujen sosiaalityöntekijöinä sekä muissa työtehtävissä Vantaan kaupungilla.

Työskentelystämme olemme saaneet positiivista palautetta niin nuorilta, perheiltä kuin yhteistyöverkostoilta. Konkreettista näyttöä työskentelyn vaikuttavuudesta ovat mm. kouluakäymättömien nuorten saaminen takaisin opetuksen piiriin sekä nuorten saamat päättötodistukset työskentelyprosessin myötä. OmaKiertotien näkökulmasta tuloksellisuutena on voitu nähdä myös nuortemme ja heidän vanhempiensa kiinnittyminen ja motivoituminen yhteiseen työskentelyyn ja sen tavoitteiden saavuttamiseen. Teemme töitä pääosin yläkouluikäisten nuorten kanssa, mutta myös alakouluikäiset ja peruskoulunsa jo päättäneet kuuluvat asiakaskuntaamme.

Meille sosiaalityöntekijöinä yrittäjäksi ryhtyminen ei ollut itsestäänselvyys, mutta olemme huomanneet, että teimme oikean valinnan. Lisää tietoa yrityksestämme löydät kotisivuiltamme www.omakiertotie.fi