9.6.2020 klo 14:14
Uutinen

Jätehuollon työpaikat ja yritykset jälleen vaarassa

Ympäristöministeriö on asettanut lausunnolle esityksen, jolla muutettaisiin jätelainsäädäntöä. Hallituksen esitysluonnoksessa esitetään, että kuntalaisten kuivajätteen osalta poistetaan laista kiinteistön haltijan valintaan perustuva malli. Tämä tarkoittaisi sitä, etteivät kunnat voisi enää jatkossa päättää oman alueensa kuljetustavasta. Ratkaisu toteutuessaan vähentäisi kuntien itsemääräämisoikeutta ja kuntademokratiaa.

Käytännössä valta alueen jäteyritysten tulevaisuudesta siirtyisi useilla alueilla kunnallisille jäteyhtiöille. Kuntayhtiöt toimivat osakeyhtiölain mukaisesti, kilpailevat useissa tapauksissa yksityisten jäteyritysten kanssa yritysjätteistä ja kilpailutusten kautta päättävät, ketkä yritykset saavat toimia kuljetusmarkkinoilla asukasjätteen osalta.

Muutos merkitsisi sitä, että jopa tuhat yritystä ja tuhannet toimialan työpaikat olisivat vaarassa. Yrityksiä tulee nyt koronakriisin vuoksi tukea kaikin mahdollisin tavoin, jotta laajamittaiselta konkurssiaallolta vältyttäisiin. Yrityksille ja työpaikoille kielteinen esitys on isku pk-yrittäjien kasvoille, minkä lisäksi se on ristiriidassa hallituksen työllisyystavoitteiden kanssa.

Esitys tarkoittaisi toteutuessaan sitä, että lukuisten yritysten ja näiden asiakkaiden sopimukset päättyisivät lakimuutoksen siirtymäajan kuluessa. Tämä on niin vaikutuksiltaan merkittävä ja perustavaa laatua oleva lakiehdotus, että sen tueksi olisi oltava erityisen painavia perusteita. Näitä ei ole kuitenkaan kyetty valmistelun aikana esittämään. Velvollisuus luopua järjestelmästämme ei myöskään perustu EU-sääntelyyn.

Kunnissa asukkaiden jätteenkuljetuksista päätetään demokraattisesti luottamushenkilöistä koostuvissa viranomaisissa. Päätöksenteossa kuuluu kuntalaisten ääni ja valinnassa voidaan ottaa huomioon alueiden erityispiirteet. Asukasjätteiden kuljetuksia koskeva kaksoisjärjestelmä on ollut Suomessa voimassa 1970-luvulta saakka.

Pohjois-Karjalassa on Puhas Oy, Jätekukko Oy ja itsenäisissä kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden ulkopuolisissa kunnissa (Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi) kaikkiaan pakkaavia jäteautoja ja/tai märkäjätteen kuljetuskalustoa omistavia yrityksiä on 42. Lisäksi on arviolta 65 vaihtolavajätteen parissa työskentelevää yritystä.

Jos hallituksen esitysluonnos toteutuu ja kiinteistön haltijan malli poistetaan, päätös johtaa lukuisten yrittäjien ja näiden työntekijöiden työn loppumiseen.

Selvitysten mukaan kilpailutus suosii isoja yrityksiä ja vähentää pienten yritysten määrää. Suomessa on lukuisia surullisia esimerkkejä siitä, että jätekuljetuksia koskevan kilpailutuksen voittaa yksi tai muutama kansainvälinen tai valtakunnallisesti suuri toimija. Lähin esimerkki löytyy omasta maakunnastamme; Puhas Oy:n kilpailutukset.

Hallituksen esitysluonnokseen on tehty kilpailutuksia koskevia muutoksia. Ehdotuksen tavoitteena on, että pienet ja keskisuuret yritykset pääsisivät mukaan tarjouskilpailuihin. Tarkempi juridinen tarkastelu kuitenkin osoittaa, että hankintoja koskeva lakipykälä vain toistaa jo hankintalaissa olevia mahdollisuuksia ja toimintatapoja hoitaa kilpailutuksia. Näin ollen uusi lakipykälä ei takaisi pk-yritysten menestymistä kilpailutuksissa.

Merja Blomberg toimitusjohtaja