14.10.2020 klo 09:39
Uutinen

Jukka Hurrila Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajaehdokkaana

Satakunnan Yrittäjien puheenjohtaja Jukka Hurrila on ehdolla Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajaksi. Jukka on rohkea kannanottaja, luotettava ratkaisija ja uudistava tekijä. Lue lisää siitä, millaisen varapuheenjohtajan Suomen Yrittäjät Jukasta saa!

Jukka Hurrila on Satakunnan Yrittäjien näköinen ehdokas – yhteistyökykyinen ja uudistumishaluinen tiimipelaaja, joka ottaa huomioon koko maan laajuisen järjestökentän paikallisyhdistyksistä keskusjärjestöön. Jukka on alueen järjestökentällä tunnettu verkostojen luojana ja tasavertaisuuden puolustajana. Jukan sosiaaliset taidot ja halu kehittää koko aluetta on saanut kiitosta järjestökentältä. Erityisesti hänet tunnetaan aktiivisten ja kehittyvien paikallisyhdistysten puolestapuhujana.

– Varapuheenjohtajana olisin eteenpäin katsova ja kehitysmyönteinen. Tavoitteenani olisi nostaa varapuheenjohtajan profiilia puheenjohtajan rinnalla, ja koen että siinä olisi minun vahvuuteni.

– Kehityskohteiden läpinäkyvä esiintuonti on myös tärkeää. Ei riitä, että haasteet tunnistetaan, vaan on tehtävä töitä niiden muuttamiseksi. Erityisesti koen, että nuorten yrittäjäjäsenien saaminen mukaan toimintaamme on tärkeää ja tässä työssä on varmasti parannettavaa, Jukka kertoo.

Tutustutaan Jukkaan hieman lisää:

Kuka olet?

Olen Jukka Hurrila, 45-vuotias yrittäjä Porista. Olen kotoisin Etelä-Pohjanmaalta Alahärmästä, jossa vanhempani toimivat aikanaan maatalousyrittäjinä. Lukion ja armeijan jälkeen tie vei Keski-Suomeen opiskelemaan nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi, minkä jälkeen olen satakuntalaistunut 2000-luvun alussa.

Työura ennen yrittäjäksi lähtemistä koostuu useista esr-hankkeista, jotka kaikki liittyivät tavalla tai toisella työllisyyden parantamiseen. Yrittäjäurani alkoi vuonna 2006. Yritykseni Länsivalmennus Oy tuottaa työhönvalmennus- , koulutus- , rekrytointi- ja ammatillisen kuntoutuksen palveluita kolmessa toimipisteessä Satakunnassa. Työssäni tapaan asiakkaiden lisäksi eri alan yrittäjiä päivittäin. Vahvuutemme alalla on ollut aina laajat yrittäjäverkostot.

Harrastuksiini kuuluu raviurheilu, ulkoilu ja golf.

1. Miksi haet Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajaksi?

Satakunnan Yrittäjien hallituksen ja kentältä tulleen kannustuksen myötä päätin lähteä mukaan ehdokkaaksi. Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajaehdokkuus on haaste, jonka otan epäröimättä vastaan. Olen toiminut järjestössä eri luottamustehtävissä jo jonkin aikaa ja nyt uudistuksen myötä koen, että nyt on aika ottaa enemmän vastuuta järjestössä.

2. Mikä on mielestäsi yrittäjäjärjestön tärkein tehtävä?

Yrittämisen edellytysten parantaminen läpi Suomen riippumatta yrityksen koosta tai sijainnista.

3. Missä yrittäjäjärjestö on mielestäsi onnistunut hyvin, ja missä on vielä kehitettävää?

Suomen Yrittäjät on noussut näkyvimmäksi etujärjestöksi maassamme ja pääosin hyvin positiivisesti. Tätä hyvää työtä tulee jatkaa myös tulevaisuudessa, ja olisin siinä mukana täysillä. Olemme ottaneet suuren harppauksen vaikuttamisessa, ja meitä kuunnellaan nyt paremmin sekä kunta- että valtakunnan tasolla. Kehitettävää löytyy jäsenhankinnassa ja uusien yrittäjien mukaan saamisessa, erityisesti nuorten yrittäjien mukaan saaminen on järjestön jatkuvuuden kannalta elintärkeää.

4. Jos sinut valitaan varapuheenjohtajaksi, mihin suuntaan viet yrittäjäjärjestöä?

Tulen viemään järjestöä avoimempaan suuntaan. Päätösten täytyy olla läpinäkyvämpiä ja perusteltuja jäsenille. Järjestöllä täytyy olla myös rohkeutta uudistua ja kyky olla ketterä toimissaan.

Terveiset Yrittäjäkollegoilleni,

Suomen Yrittäjät on näyttänyt kriisin keskellä parasta osaamistaan.Nyt koko järjestön pitää jatkaa samalla sykähdyttävällä työllä myös jatkossa, helpotti kriisi tai ei.

Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajana olisin ennen kaikkea Yrittäjiä yhdistävä ja yhteisöämme rakentava. Olisin mukana viemässä järjestöämme vieläkin avoimempaan ja läpinäkyvämpään toimintaan. Toimintaan, jonka lähtökohtana on tehdä rohkeaa uudistumistyötä yrittäjyyden eteen. Siihen tarvitaan sekä jokaisen järjestössä vaikuttavan ääntä että puheenjohtajiston vaikuttamistyötä ja selkeää työnjakoa.

Nyt jos koskaan järjestömme tarvitsee askeleita arvojensa suuntaisesti – rohkeutta luottaa uudistumiseen. Nuoret ja aloittavat yrittäjät on saatava vahvemmin mukaan sekä järjestöön, että luottamustoimintaan. Rohkeiden avauksien linjaa ja jatkuvaa yhteiskunnallista keskustelua ja kannanottoja tulee jatkaa. Uskon, että tällaisella – pohjimmiltaan pohjalaisella ja sisultaan satakuntalaisella – olisi sanansa sanottavana ja teot täytettävänä Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajana

Syysterveisin
Jukka

Luottamustoimet lyhyesti:

Nykyiset luottamustehtävät:

  • Satakunnan Yrittäjät hallituksen puheenjohtaja 2019–
  • Suomen Yrittäjät hallituksen jäsen 2019–
  • Satakunnan ammattikorkeakoulun hallituksen jäsen 2019–
  • TE-toimiston TY-neuvottelukunnan jäsen 2019– / puheenjohtaja 2020–
  • Maakunnan yhteistyöryhmän varajäsen 2020–

Aiemmat luottamustehtävät:

  • Suomen Yrittäjien järjestövaliokunta 2018–2019
  • Satakunnan Yrittäjien työvaliokunta 2017–2018
  • Porin Yrittäjien varapuheenjohtaja 2015–2018
  • Porin Yrittäjien hallituksen jäsen 2013–2018