18.9.2018 klo 10:12
Uutinen

Jyväskylän kaupungin yrityspalveluseteli on koettu erittäin hyödylliseksi

Yrityspalvelusetelin saaneet yritykset ovat arvioineet Jyväskylän kaupungin pilotoiman yrityspalvelusetelin erittäin hyödylliseksi liiketoiminnalleen.

Tulokset käyvät ilmi Business Jyväskylän syyskuussa tekemästä, yrityspalvelusetelin hyötyjä selvittäneestä kyselystä. Kyselyyn vastanneista yrityksistä kaikki olivat valmiita suosittelemaan seteliä muille ja toivoivat jatkoa palvelulle.

Jyväskylän kaupunki tuki PK-yritysten kasvua ja kehittämistä myynnin, markkinoinnin ja digitalisaation kehittämiseen suunnatulla yrityspalvelusetelillä keväällä 2018. Setelit olivat suuruudeltaan 2.500 euroa ja 5.000 euroa. Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö Business Jyväskylä myönsi yrityspalvelusetelin 39 yritykselle 215 hakijasta toukokuussa 2018. Yrityspalvelusetelit myönnettiin myynnin ja markkinoinnin pitkäjänteiseen kehittämiseen tai digitalisaation edistämiseen.

Kyselyssä yrityspalveluseteli sai kokonaisarvosanan 4,04 asteikolla 1 – 5. Seteliä käyttäneet yritykset hyödynsivät yrityspalveluseteliä mm. yrityskuvan uudistamiseen ja brändäykseen, palvelumuotoiluun, sähköiseen markkinointiin, markkinoinnin automatisointiin ja kansainvälisen kaupan avauksiin Ruotsissa ja Venäjällä.

– Yrityspalvelusetelin avulla saimme toteutettua sosiaalisen median kehittämishankkeen. Hankkeen myötä otimme sosiaalisen median kanavat aktiiviseen käyttöön ja ne toimivat nyt systemaattisesti meidän viestinnän ja markkinoinnin välineinä. Olemme huomanneet, että yrityksemme tunnettuus on lisääntynyt ja esimerkiksi ammattiasiakaskunnan edustajat löytävät meidät nyt paremmin. Palvelu vastasi todella hyvin meidän tarpeisiin ja olemme saaneet palveluntuottajalta apua kysymyksiimme projektin jälkeenkin. Yrityspalveluseteli on ollut meidän yritykselle erinomainen väline markkinoinnin kehittämiseen. Mielestäni tämä on juuri sellaista elinkeinoelämän tukemista, jota kaupungin kannattaa tehdä, kommentoi Vitreo Oy:n toimitusjohtaja Perttu Hietanen.

Yrityspalveluseteli edisti yritysten toimintaa ja vei markkinointia eteenpäin

Jyväskyläläiset yritykset arvioivat, että setelin avulla kyettiin toteuttamaan asioita, jotka muuten olisivat jääneet toteuttamatta esimerkiksi vähäisen markkinointibudjetin vuoksi tai vähintäänkin kehitysaskeleet olisivat jääneet odottamaan tulevaisuuteen. Lisäksi koettiin, että seteli edisti paikallisen yhteistyön syntymistä yritysten välillä. Vastanneet yritykset arvioivat, että myynnin ja markkinoinnin kehityshankkeet toteutettiin joko nopeammin, laadukkaammin tai laajemmin.

Suurin osa yrityksistä arveli yrityspalvelusetelin vaikuttavan positiivisesti yrityksen liikevaihdon kehitykseen pitkällä aikajänteellä ja arvioi yrityksen kehittämistoiminnan jatkuvan tai aktivoituvan setelin käytön jälkeen. Niin ikään yhteistyön jatkaminen palveluntuottajan kanssa oli yritysten agendalla ja osa vastaajista arvioi työpaikkojen lisääntymiseen yrityspalvelusetelin myötä.

Kyselyyn vastanneet toivoivat jatkoa yrityspalvelusetelitoiminnalle. Eniten toivottiin jatkettavan myynnin ja markkinoinnin tukemista. Yrityksen kansainvälistymisen tukemiseen, tuotekehitykseen ja IPR-asioihin sekä yrityksen strategiaan ja johtamiseen toivottiin myös apua yrityspalvelusetelistä.

– Yrityspalvelusetelin avulla yritykset ovat toteuttaneet sellaisia myynnin ja markkinoinnin kehittämishankkeita, joita pilotissa tavoiteltiinkin. Pilotin kokemusten perusteella voidaan sanoa, että seteli on ketterä ja tarpeellinen instrumentti aktivoimaan yritysten kehitystyötä myös pidemmällä tähtäimellä. Jatkoa ajatellen pyrimme saamaan yrityspalvelusetelistä pysyvän työkalun yritysten kehittämistyöhön, kommentoi yrityspalvelupäällikkö Risto Kovala.

Lisätiedot:
Risto Kovala, yrityspalvelupäällikkö, Business Jyväskylä, Jyväskylän kaupunki, p. 050 365 0012, risto.kovala(at)jkl.fi
Perttu Hietanen, toimitusjohtaja, Vitreo Oy, p. 040 507 1684, perttu.hietanen(at)vitreo.fi