6.11.2019 klo 10:49
Uutinen

Jyväskylän Yrittäjien hallituksen uudet jäsenehdokkaat

Jyväskylän Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja kaudelle 2020 sekä uudet jäsenet 2020-2021 valitaan syyskokouksessa 13.11.2019.

Jyväskylän Yrittäjät ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 13.11.2019 klo 18.00 Gradia, Priimuksen auditorio Taulumäentie 45, 40200 Jyväskylä

Kokouksessa äänestetään puheenjohtaja kaudelle 2020 ja hallitus kaudelle 2020-2021.

Hallituksen koko vuonna 2019 on ollut 15 + puheenjohtaja. Säännöt 11 §: Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtajat (vähintään yksi ja enintään kolme,valitaan järjestäytymiskokouksessa toimintavuoden alussa) sekä vähintään neljä ja enintään 15 muutajäsentä.

Erovuorossa ovat: Pirjo Mäkipää, Reetta Nummelin, Erika Nurmela, Juha Oksanen, Jari Parkkisenniemi, Sirpa Pii-Keinonen, Outi Syrjälahti ja Satu Ässämäki

EHDOLLA PUHEENJOHTAJAKSI:

Maarit Venäläinen, Terveyspalvelu Visita

1. Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Jyväskylän Yrittäjiin puheenjohtajana?

Olen kasvanut yrittäjäperheessä ja työurallani tehnyt pitkään töitä yritysten parissa terveydenhuollon saralla.Olen tuottanut yrityksille työterveyshuollon palveluita ja sitä kautta ollut mukana kehittämässä yrittäjien ja pienten yritysten työterveyshuoltoa erilaisten projektien kautta esimerkiksi työterveyslaitoksen, Kelan, Ely-keskuksen, vakuutusyhtiöiden ym tahojen kanssa. Istunut satoja, ellen tuhansia tunteja yrittäjien vierellä, kuunnellen niin murheissa kuin iloissakin. Saanut sitä kautta ymmärryksen yrityksen eri vaiheiden ja elämänkaaren osa-alueisiin. Terveystarkastusten, työpaikkakäyntien ja selvitysten kautta oppinut tuntemaan hyvinkin tarkkaan lähes kaikki toimialat ja niiden haasteet tai vahvuudet. Oman taustani ja osaamiseni kautta tuon Jyväskylän yrittäjille vahvan ammattitaidon jatkaa hallituksen puheenjohtajana. Tästä taustasta on ollut suuri hyöty nähdä yritysten erilaiset tarpeet ja hallituksen työryhmien kautta tuoda meidän kaikkien osaamista hyvällä tavalla esille yrittäjyyden kentässä.

2. Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Jyväskylän Yrittäjien puheenjohtajan?

Luonne; olen määrätietoinen, nopeasti asioihin reagoiva ja empaattinen. Jos haluaa puheenjohtajuutta yhdestä Suomen suurimmasta paikallisyhdistyksestä, on osattava laittaa selkeät tavoitteet ja päämäärät, joihin koko hallitus pystyy sitoutumaan. Asiat saattavat muuttua nopeastikin, joten niihin täytyy myös osata reagoida. Ketään ei ole tarkoitus polttaa loppuun, vaan tämän täytyy olla samalla myös mukavaa tekemistä, joka antaa enemmän kuin ottaa. On kyky huomata toisten vahvuudet ja tukea niitä, jolloin pystyy uskomattomiin saavutuksiin. Tahtotila; yrittäjyys on minulle elämän asenne. Minulla on halu vaikuttaa yrittäjien ja yrittämisen olosuhteisiin ja edunvalvontaan hyvällä tavalla ja yhteisymmärryksessä Johtajuus; Hallituksessa on vahvoja ammattilaisia yrittäjiä eri toimialoilta. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalta vaaditaan hyvää johtamisen taitoa, kannustamista ja sitä, että saa aikaan hyvän ryhmähengen ja tekemisen meiningin.

3. Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Jyväskylässä?

Puheenjohtaja kaudellani kahden vuoden ajalta olemme luoneet hallituksen kanssa yhteiset tavoitteet ja toimintasuunnitelman. Yrittäjän jaksaminen ja hyvinvointi, edunvalvonta ja yrityksen kehittymismahdollisuudet sekä yrittäjien verkostoituminen ovat olleet meille tärkeitä teemoja. Tavoitteena on, että Jyväskylä on hyvä paikka yrittää, luomme ME YHDESSÄ henkeä ja sitä kautta tuomme kaupunkiin positiivista energiaa ja yrittäjäasennetta. Haluamme järjestönä olla yhdistys, jolla on merkitystä yrittäjien ja yritysten elinvoiman mahdollistajana ja yhteistyökumppanina. Haluamme nostaa esille yrittäjien jaksamista ja hyvinvointia sekä yritysten kasvu-ja kehittymismahdollisuuksia. Vaikuttamistyössä haluamme olla jatkamassa työtämme niin kunnan päättäjien kuin muidenkin sidosryhmien kanssa, jotta yrittäjyysvaikutukset huomioidaan päätöksenteon arjessa. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät järjestetään vuonna 2020 Jyväskylässä ja sen saamaa markkina-arvoa ja julkisuutta hyödynnetään jäsenhankinnassa. Suomen yrittäjien suurten kaupunkien kehittämisohjelmassa Jyväskylän yrittäjät ovat myös aktiivisesti mukana. Työni Jyväskylän yrittäjien puheenjohtajana on vielä kesken. Haluan ja toivon, että saan jatkaa puheenjohtajana vielä seuraavalle kaudelle. Kiitos luottamuksesta.

Jari Parkkisenniemi, Aprender Oy

1. Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Jyväskylän Yrittäjiin puheenjohtajana?

Toimin ihmisten käyttäytymisen johtamisen, organisaatioiden muutosten ja menestymisen asiantuntijana eli konsultoin yrityksiä menestymään paremmin ja toimin neuvonantajana. Lisäksi vastapainona toimin eläinten ja eläintenkouluttajien kouluttajana. Olen toiminut useissa yhdistyksissä hallitustehtävissä ja puheenjohtajana, joten hallitustyöskentely ja siitä vastuunottaminen on minulle tuttua. Puheenjohtajana toisin Jyväskylän Yrittäjiin johtajuutta ja suunnitelmallisuutta, purkaisin kuilua yhdistyksen ja yrittäjien välillä sekä kasvattaisin positiivista ilmapiiriä niin yhdistyksessä kuin yrittäjäkentässäkin. Näillä keinoilla voisimme luoda yrittäjille lisää menestymisen edellytyksiä. Minulla on tahtoa toimia puheenjohtajana yrittäjyyden ja yritysten hyväksi. Intohimoni on tarjota menestymisen kokemuksia.

2. Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Jyväskylän Yrittäjien puheenjohtajan?

Kyky löytää positiivisuutta myös synkimmissä ja vaikeimmissakin tilanteissa: Näissä tilanteissa ratkaisun ja eteenpäin menemisen edellytykset löytyvät ratkaisukeskeisen ajattelun ja työskentelyn avulla. Yhdistyksenkin toiminnassa on tilanteita, missä ratkaisujen löytäminen tehokkaasti on tärkeää, jotta aikaa ei syödä muilta toiminnan kannalta merkittäviltä asioilta. Määrätietoisuus ja analyyttisyys: Tämä auttaa yhteisten tavoitteiden asettelussa ja tavoitteisiin pääsemisessä. Puheenjohtajana toimisin sillanrakentaja yrittäjien ja sidosryhmien välillä ja loisin uusia yhteyksiä ja mahdollisuuksia yrittäjille. Ihmisten käyttäytymisen ymmärtäminen: Taustani ihmisten käyttäytymisen alalla on tuonut tärkeän taidon ymmärtää ihmisten käyttäytymistä. Tämä auttaa ihmisten johtamisessa ja auttamisessa. Mielestäni puheenjohtajan tehtävänä hallitustyöskentelyssä on mahdollistaa hallituksen jäsenten onnistuminen yrittäjien eteen tehtävässä työssä ja edunvalvonnassa. Positiivisessa hengessä luodussa yhteistyössä ja työskentelyssä on erityistä voimaa, jota haluan tehtävässä hyödyntää.

3. Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Jyväskylässä?

Omana visioni on ”Jyväskylä on paras paikka menestyä”. Tämä visio kuvaa yhteistyön, kaupunkivaikuttamisen, jäsenyritysten tuntemisen ja maakuntayhteistyön tärkeyttä yrittämisen edellytysten rakentamiseksi. Jyväskylä ja Jyväskylän yrittäjät tarvitsevat ympäryskuntien yhteistyötä kasvattaakseen Jyväskylässä toimimisen edellytyksiä. Kun Jyväskylä on paras paikka menestyä, on meillä täällä tarvittavaa osaamista, yrittäjämyönteinen ilmapiiri sekä mahdollisuudet yritystoiminnan kehittymiseen laaja-alaisesti. Vuonna 2020 Suomen Yrittäjien suuriin kaupunkeihin kohdistama kampanja on merkittävä ponnistus yrittäjyyden toimintaedellytysten vahvistamiseksi. Jyväskylällä on kaikki edellytykset toimia suurena kaupunkina esimerkkinä siitä, miten yrittäjien, kaupungin, oppilaitosten ja maakunnan yhteistyön avulla voidaan rakentaa yrittäjyyden mallikaupunki. Jyväskylä voisi olla edelläkävijänä edistämässä koko Suomen yrittäjyyttä. Aktiivisesti toimien voimme näyttää olevamme merkittävä paikallisyhdistys Suomessa. Tätä voimme olla osoittamassa jo Suomen Yrittäjien Valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä ensi vuonna isolla joukolla Jyväskylässä. Jyväskylän Yrittäjien tulee olla aikaan saamassa muutosta ja kehitystä, joka tuottaa menestymisen edellytyksiä. Tämän teen puheenjohtajana. Asiat eivät muutu yrittäjämyönteiseen suuntaan odottamalla vaan aktiivisesti toimimalla.

EHDOLLA HALLITUKSEEN:

Erika Nurmela, Disa-Erika Tmi

Juha Oksanen, Sohwi Oy

Satu Ässämäki, Tarrapaita

Joni Borgström, Pengon Oy

Jyväskyläläinen yrittäjä kolmannessa polvessa. Olen ollut yrittäjänä 15 vuotta ja perustamani IT-alan yritys Pengon Oy työllistää 20 henkilöä, joista 15 Jyväskylässä.

Olen toiminut aikaisemmin Jyväskylän yrittäjien hallituksessa 3 vuotta ja nyt oltuani vuoden poissa hallituksesta, koen että pystyn taas keskittymään Jyväskylän yrittäjien asioiden edesauttamiseen. Olin mukana ideoimassa ja toteuttamassa uusien jäsenten sparraus-iltaa ja haluaisin tätä toimintaa jatkaa ja kehittää eteenpäin.

Kirsi Nieminen, Fin/Admin Oy

Toimin Fin/Admin Oy:n toimitusjohtajana ja perustajaosakkaana.

Taloushallintopalveluja tarjoava yhtiömme on toiminut reilun neljä vuotta Jyväskylässä ja juuri olemme avaamassa toimipistettä myös Mäntsälään. Tällä hetkellä työllistämme kaksi osakasta ja yhden osa-aikaisen työntekijän. Kasvutavoitteet ovat korkealla lähivuosina.

Muita luottamustehtäviä minulla on kunnanvaltuutettuna ja lupalautakunnan puheenjohtajana Laukaassa ja olen myös jäsenenä Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän valtuustossa.

Oletko sinä uusi hallituksen jäsen?

Haluat vaikuttaa yrittäjien asioihin ja olla rakentamassa yhteiskuntaa, jossa on hyvä yrittää. Haluat keskustella yrittämiseen liittyvistä asioista toisten yrittäjien kanssa ja kertoa yrittämisestä myös muille. Olet käytettävissä silloin kun tarvitaan yrittämisen asiantuntijaa. Haluat edistää yrittäjyyttä. Olet yhteistyökykyinen.

Voit asettua ehdolle hallitukseen ennakkoon tai kokouksessa. Halutessasi voit lähettää lyhyen esittelyn itsestäsi kuvan kera 8.11. mennessä anni.peltonen@yrittajat.fi, jolloin voimme esitellä sinut kokouksessa.