K-P.n Yrittäjät huolissaan taksialan kehittymisestä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien hallitus lausuu seuraavaa koskien taksialaa

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ovat huolissaan sekä taksialan toimialan kehittymisestä kuin myös palveluna taksien saatavuudesta. Uudistettu taksilaki korjasi osittain jo ongelmaksi koettuja asioita. Kuitenkin sekä valtakunnallisesti että alueellisesti ilmenee merkittäviä ongelmia erityisesti taksialalla. Ongelmaksi koetaan seuraavat asiat.

Erityisesti pääkaupunkiseudulla:

Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla ongelmaksi koetaan, että osalla taksien kuljettajilla ei ole kielitaitoa, palveluasennetta eikä heillä ole välttämättä paikallistuntemusta. Kuljettajan osaaminen on nykyään autoilijan vastuulla, mutta kuka vastaa yrittäjän osaamisesta esimerkiksi paikallistuntemuksen osalta? Vapaasta johtuen hinnoittelusta, ajohinnat vaihtelevat suuresti. Nykylain mukaan taksamittari tai vastaava laite on pakollinen takseissa, mutta valitettavan usein ns. uusilla yrittäjillä on mittari, tulostin tai maksupääte epäkunnossa, jolloin ainoastaan käteismaksu on mahdollista. Poikkeuksena ovat vanhat toimijat, Taksi Helsinki, Lähitaksi jne. Asiakkaat tuntevat turvattomuutta, kun eivät voi enää luottaa suomalaisen taksin rehellisyyteen ja osaamiseen. 

Erityisesti maakunnissa:

– Takseille ei tehdä työvuorolistoja (kuluttajaviraston tulkinnan mukaan se on markkinoiden jakamista).

– Takseilla ei ole ajovelvoitteita, joka aiheuttaa sen, että kaikkina vuorokauden aikoina ei takseja ole saatavilla.

– Taksien välinen kilpailu on kiristynyt huomattavasti ja keskinäistä yhteistyötä vaikeuttaa kilpailulainsäädäntö.

– Takseilla ei ole enää asemapaikkoja. Esim. ongelma pienillä paikkakunnilla; jos maakunnasta lähtee taksi tuomaan asiakasta Kokkolaan sairaalaan, taksi jää odottamaan mahdollista paluukyytiä. Tänä aikana lähtöpaikassa ei välttämättä ole yhtään autoa. Lisäksi taksit menevät viikonloppuisi alueille, joissa on tapahtumia ja ravintolaelämää ”päivystämään oma-aloitteisesti” ajoja, jolloin ympäristökunnissa ei ole autoja.

– Takseilla on työvoimapula.

– Taksiautoilijoiden keski-ikä on korkea, jolloin autoilijat keskittyvät ajamaan pääsääntöisesti päivävuoroja.

Yleisesti positiivista se, että nykyään takseilla pitää olla y-tunnus ja liikennelupa. Jatkossa takseilla tulisi olla rekisterikilvissä värillä erotus, josta voisi tunnistaa turvallisen ja vakuutetun auton, jolloin vakuutuksissa olevien autojen tunnistaminen helpottuu. Edellinen helpottaisi myös poliisien suorittamaa valvontaa

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien hallitus esittää että, jatkossa kaikilla taksialan autoilla tulisi olla määritellyt asemapaikat. Lisäksi ao. alan työvoimapulaan tulee kiinnittää huomiota ja miettiä toimenpiteitä asiaan. Taksilupien, y-tunnusten ja lakisääteisten velvoitteiden osalta valvontaa tulisi tiukentaa.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät                              

Lisätietoja:
puheenjohtaja Jarmo Nahkala, p. 0400 767 117 jarmo.nahkala@hyotykuorma.fi               

toimitusjohtaja Mervi Järkkälä, p. 0500 561 145 mervi.jarkkala@yrittajat.fi

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät on jo vuodesta 1939 toiminut alueen yrittäjien vahvana edunvalvojana. Järjestämme yrittäjille koulutus- ja verkostoitumistapahtumia, sekä tarjoamme neuvontapalveluita ja rahanarvoisia jäsenetuja jäsenille. Jäsenyrittäjiä on toimialueella n. 2 400 ja paikkakuntakohtaisia yrittäjäyhdistyksiä 23, joissa yli 200 luottamushenkilöä. Olemme osa Suomen Yrittäjiä www.yrittajat.fi/keskipohjanmaa