Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

K-P:n Yrittäjät: Kansainvälistyminen ja tuki T&K-toimintaan luo mahdollisuuksia alueen yrityksille

Pk-yritysten odotukset ovat laskeneet loppuvuodesta. Keski-Pohjanmaan pk-yrittäjien yleinen suhdannenäkymä on heikompi verrattuna koko maahan. Myös arviot työllisyyden, liikevaihdon ja kannattavuuden kehityksestä ovat pessimistisempiä kuin koko maassa. 

Energiakriisin ja Ukrainan sodan vaikutusten tasaantuminen on palauttanut odotukset lähelle vuoden takaista poikkeuksellisen negatiivisen kevään jälkeen.  Inflaatio, asuntolainojen keskikorot, energian hinta ja kohonneet elinkustannukset vaikuttavat edelleen suhdanteita laskevasti. Tällaisina haastavina aikoina on erityisen tärkeää, että yritysten kannusteet uusiutua ja kehittää uutta ovat riittäviä.  Lisäksi on toivottavaa, että kaikki julkisrahoitteiset yhteisöt, kunnat jne. nopeuttavat jo päätettyjä investointi- ja rakennushankkeita alkavaksi mahdollisimman pian. Lisäksi rahoittajien vakuusvaatimuksia tulisi keventää yritysten rahoituksen saatavuuden tueksi. Esimerkiksi valtion määräaikainen korkotuki ja ensiasunnon ostajalle edelleen annettava valtion takaus helpottaisi tämänhetkistä tilannetta. 

  • Lisäksi valtion tuki urakoiden vastavakuuksien osalta helpottaisi rakentamisen ongelmissa. (Finnvera antaa vastavakuutta vakuuslaitoksille), toteaa varapuheenjohtaja Marvin Kiviniemi Keski-Pohjanmaan Yrittäjistä. 

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä Työ- ja Elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. Kyselyyn vastasi yhteensä 44573 yrityksen edustajaa, joista 154 vastausta Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimialueelta. Kysely toteutettiin kesä-heinäkuussa 2023, internet-, sähköposti ja puhelinkyselynä. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy.

  • Keski-Pohjanmaan Yrittäjien alueen pk-yrittäjien yleiset suhdannenäkymät ovat nyt heikommat kuin koko maan tasolla eli -7%, kun keväällä suhdanneodotusten suhdeluku oli alueella -5 %, toteaa Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Mervi Järkkälä.

Arvio henkilökunnan määrästä vuoden päästä alueella, saldoluku oli keväällä alueella 5 % ja valtakunnassa 1 %. Tällä hetkellä odotukset työllisyyden ja henkilökunnan määrän valtakunnassa on pysynyt samana 1 % ja alueella -2 %.

Työvoimapula näkyy kyselyn mukaan konkreettisesti alueemme yritysten toiminnassa ja tulevaisuuden suunnittelussa, toteaa Järkkälä. Vuoden sisällä on tehty yhteensä 77 konkurssia, jonka myötä 365 ihmistä on menettänyt työpaikkansa. On huomattava, että nyt on edessä äkkijarrutus asuntomarkkinoilla ja rakentamisessa. Rakennusteollisuuden vaikeudet tulevat kerrannaisvaikutuksineen näkymään vaikuttaen työvoiman saatavuuteen.  

Yritysten liikevaihdon kehitys jää merkittävästi koko maasta, mutta on kuitenkin parempi kuin keväällä. Arvio alueen liikevaihdon saldoluvusta on nyt 1 %, kun se keväällä oli jopa -6. Koko maan saldoluku on 9 %. 

Kannattavuuden suhdeluku on edelleen heikko ollen -17 %, kun se keväällä oli -16 %. Koko maan saldoluku tosin muuttunut positiivisemmaksi ollen nyt -10 %, kun keväällä suhdeluku oli vielä -20 %. 

Alueen Pk-yritysten katseet kansainvälisille markkinoille kasvaa

Arvio investointien arvon sekä innovaatiot, tuotannon ja tuotteiden kehityksestä ensi vuonna kohdassa investointien arvon saldoluku alueella on -22 % (koko maa -17%).

Innovaatiot ja tuotteiden kehityksen saldoluku on alueella ja koko maassa sama 0 %. Kevään barometrissä nämä luvut olivat alueella 2 % ja koko maassa -6 %.

Pk-yritysten investointihalukkuus on edelleen vaatimattomalla tasolla.  Pk-yritykset arvioivat vähentävänsä investointejaan merkittävästi lähiaikoina.

  • Kasvuhakuisten pk-yritysten määrä pitää saada entisestään kasvuun, sillä niiden investointiodotukset ovat vallitsevassa epävarmassa tilanteessakin selvästi positiiviset, kommentoi Marvin Kiviniemi.

Alueen yritykset ovat panostaneet kansainvälistymiseen ja suorien palvelujen vienti on kevään lukuja parempi, luvun ollessa 24 %, kun se keväällä oli 16 %. Eniten vastaajat tekivät muuta maata aktiivisemmin kauppa Pohjoismaihin, Lähi-Itään ja Afrikkaan.

Kehittämisen näkökulmasta alueen yritykset toivoivat apua markkinointiin ja myyntiin, henkilöstön kehittämiseen sekä yrityksen hallitustyöskentelyyn. Viimeisen vuoden aikana alueen yritykset ovat tehneet koko maata enemmän kone- ja laiteinvestointeja sekä laajentanut uusille markkinoille.

Suhdannenäkymissä lähimmän vuoden aikana näkyy seutukunnittain positiivisena edelleen Pietarsaaren seutu, jolla oli keväällä saldoluku 14 % ja tällä hetkellä saldoluku on 18 %. Kokkolan seudun saldoluku on parantuntu merkittävästi kevään -32 % ollen nyt -7 %. Myös Kalajokilaaksossa on iso parannus, saldoluvun ollessa -18 %, kun se keväällä oli -42 %. Kaustisen seudulla saldoluku on huonontunut keväästä. Saldoluku nyt -24 %, kun se keväällä oli -5 %.

Kalajokilaakson suhdannenäkymät liikevaihdon osalta ovat parantuneet keväästä, saldoluvun ollessa nyt 4 %, kun se keväällä oli vielä -13 %. Seudun yrityksillä on myös tarkoitus seuraavan 12 kk aikana ottaa muuta maata enemmän sosiaalisen median työkaluja ja palveluita käyttöön liiketoiminnassa.

Kaustisen seudulla on kuitenkin investointihalukkuutta ja ulkopuolista rahoitusta aiotaan ottaa muuta maata enemmän mm. kone-, laite- sekä tietoliikenneinvestointeihin. Seudulla on vahvaa t&k osaamista yrityksissä jo valmiina. 

PK-YRITYKSET JA RAHOITUSTARPEET

Alueen pk-yrityksistä 12 % on ollut maksuvaikeuksia, kun se keväällä oli 14 % ja valtakunnallisesti kasvua keväästä oli 15 %:sta 16 %. Yrityksistä 30 %:lla on ollut tarvetta hankkia ulkopuolista rahoitusta, edelleen koetaan, että vakuusvaatimukset ovat rahoituksen saannin esteenä

RAHOITUSTARPEET 

18% vastanneista yrityksistä aikoo hakea ulkopuolista rahoitusta eniten kone-, laite- tai rakennusinvestointeihin, joka on kuitenkin laskenut kevään 66 %, 51 %:iin. Lisäksi käyttöpääoma yrityksen kasvuun ja kansainvälistymisen johtuen on kasvanut keväästä 7 % ollen nyt 22 %. Huolestuttavaa on, ettei omistusjärjestelyihin ja yrityskauppojen rahoitukseen koeta olevan yhtä suurta tarvetta kuin valtakunnallisesti.

PK-YRITYSTEN DIGITALISOITUMINEN JA T&K-TOIMINTA

Tulevan vuoden aikana yritykset aikovat panostaa digitalisoitumiseen. Eniten alueella tullaan panostamaan yrityskuvan vahvistamiseen, asiakaspalvelun parantamiseen sekä tuotekehityksen tehostamiseen. Alueen yritykset panostivat liikevaihdostaan 0,1-0,9 % t&k-toimintaan koko maata enemmän, luvun ollessa 52, kun se koko maassa oli 31. Kategoriassa 3,1-5 % panosti 19, kun koko maan luku oli 13.

  • Alueelle on päättynyt ja meneillään useita yritysten digitalisoitumiseen kannustavia hankkeita. Esimerkkinä juuri lanseerattu digiajuri.fi verkkosivusto, jota kautta yritykset saavat vinkkejä ja opastusta digitalisuuden ensiaskeliin, kertoo Järkkälä. Lisäksi alueella on vahvaa t&k-toimintaa, laitteistoa ja opastusta tarjolla yrityksille.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimialueen alueraportti >

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimialueen alueraportin kalvot >

Seutukalvot (Kalajokilaakso, Kaustinen, Kokkola, Pietarsaari) >

Lisätietoja:
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät
toimitusjohtaja Mervi Järkkälä p. 0500 561 145, mervi.jarkkala@yrittajat.fi

Finnvera Oyj                    
rahoituspäällikkö Stefan Talus p. 040 1784 648, stefan.talus@finnvera.fi

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät on jo vuodesta 1939 toiminut alueen yrittäjien vahvana edunvalvojana. Järjestämme yrittäjille koulutus- ja verkostoitumistapahtumia, sekä tarjoamme neuvontapalveluita ja rahanarvoisia jäsenetuja jäsenille. Paikkakuntakohtaisia yrittäjäyhdistyksiä on toimialueellamme 23, joissa n. 2 300 jäsenyritystä. Olemme osa Suomen Yrittäjiä www.yrittajat.fi/keskipohjanmaa