13.3.2019 klo 14:17
Uutinen

K-P:n Yrittäjät: Konetekniikan insinööri koulutusta tulee jatkaa Centria ammattikorkeakoulussa

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät katsoo, että alueen elinkeinoelämän erityisesti tuotantoyritysten osaamistarpeen tyydyttämiseksi olisi ensiarvoisen tärkeää, että alueen ammattikorkeakoulu, Centria saisi koulutusvastuun kouluttaa konetekniikan insinöörejä.

Centria ammattikorkeakoulun asema on alueelle ja varsinkin yritys- ja elinkeinoelämälle erittäin merkittävä. Keski-Pohjanmaan Yrittäjät katsoo, että Centria- ammattikorkeakoulu on alueen keskeisin ja merkittävin koulutusorganisaatio, joka palvelee elinkeinoelämää tuottaen ammattitaitoisia työntekijöitä alueelle. Oppilaitokset ja muut oppimisen ympäristöt, myös työpaikat ja yritykset, on asemoitava yhdessä ja erikseen vastaamaan kiihtyvän teknologisen kehityksen aiheuttamaan työn ja talouden muutosta. Uuden osaamisjärjestelmän keskiössä on oltava oppiva yksilö ja kehittyvä yritys sekä näiden mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen. On siirryttävä koulutuspolitiikasta kohti laajempaa osaamispolitiikkaa.

Ammattikorkeakoulussa suoritettava tutkimus ja tuotekehitys ovat alueelle erittäin tärkeitä. Tästä syystä koulutusta on tarjottava koko Keski-Pohjanmaan alueella, eikä minkään yksikön koulutustarjontaa saa karsia, koska samalla heikennettäisiin koko ammattikorkeakoulun asemaa alueen kehittäjänä. T&K toiminnan tulevaisuuden kannalta alueen kaikkien yksiköiden toiminnan turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Alueen koulutettu ja monipuolinen väestörakenne luo hyvät edellytykset innovatiivisille uusille tuote- ja palvelukonsepteille sekä yritystoiminnan kasvulle ja kansainvälistymiselle. Keski-Pohjanmaan yrittäjien alueella on konetekniikan osaamista hyödyntävien yritysten määrä merkittävä. On tärkeää, että nuoret ovat valtakunnallisesti yhdenvertaisessa asemassa koulutuksen ja ammatin valinnanvapauden suhteen. Nuorille on tärkeää mahdollisuus kiinnittäytyä omalle kotiseudulleen. Yhtä tärkeää on kysyntälähtöinen koulutus, joka huomioi työelämän tarpeet ja antaa nuorelle lähtökohtaisesti takuun kouluttautua alalle, joka tarvitsee työvoimaa.

Centrian lopetettua 2012 konetekniikan insinöörien kouluttamisen on havaittu, että alueen yritysten toimintaedellytykset ovat heikkenemässä koska ao. toimialalla nähdään merkittävää työvoimatarpeen kasvua.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät katsoo, että alueen elinkeinoelämän erityisesti tuotantoyritysten osaamistarpeen tyydyttämiseksi olisi ensiarvoisen tärkeää, että alueen ammattikorkeakoulu, Centria saisi koulutusvastuun kouluttaa konetekniikan insinöörejä.

KESKI-POHJANMAAN YRITTÄJÄT RY:N HALLITUS
11.3.2019