28.9.2018 klo 15:32
Uutinen

K-P:n Yrittäjät: Valtatie 8 on vientiteollisuutemme tärkeimpiä reitityksiä

Liikenne- ja viestintäministeriön maanteiden ja rautateiden runkoverkon ja niiden palvelutason tavoitteissa todetaan yksiselitteisesti, että valtakunnallisen liikennejärjestelmän rungon muodostaa verkko, joka yhdistää maakuntakeskukset ja tärkeät aluekeskukset.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien hallitus antoi lausunnon koskien luonnosta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta
Suurin ongelma asetusluonnoksessa liittyy Eurooppatiehen VT 8
Suomen menestyminen nojaa vahvasti vientiin. Pohjoisen Suomen liikennejärjestelmälle olennaiset VT 8 Oulu-Kokkola ei kuulu ehdotuksen mukaan runkoverkkoon, joten verkko ei ole kattava eikä ehjä. Länsi-Suomen maakunnissa viennin osuus teollisuuden liikevaihdosta on 56–78 %. Valtatie 8 on vientiteollisuutemme tärkeimpiä reitityksiä, jonka vaikutukset Suomen taloudelle kohoavat kymmeniin miljardeihin euroihin vuosittain. Lisäksi Fennovoiman rakentaminen lisää entisestään liikennöintiä sekä raskaan kaluston että liikennemäärän osalta.
Valtatie 8 on lisäksi kansainvälisesti merkittävä yhteys pitkämatkaisille kuljetuksille. Tiestön ylläpidolla ja peruskorjauksilla on merkittävä vaikutus sekä elinkeinoelämän toimintaan että turvallisuuteen. Länsirannikon satamien kautta kulkee 37 % koko Suomen tavaraviennin arvosta. Satamat palvelevat oman alueen lisäksi myös muuta Suomea ja kansainvälistä kuljetusta, joten viennin ohella valtatie 8 on tärkeä kansainväliselle kaupalle. Tien merkitystä korostaa myös se, että Kokkolan ja Turun välillä ei ole rannikonsuuntaista rautatieyhteyttä.
Rataosuudet
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät näkee tärkeänä, että sekä Ylivieska – Oulu että Ylivieska – Iisalmi -rataosuudet kuuluvat kantaverkkoon. Kantaverkko nähdään tärkeänä erityisesti siksi, että matkustaja- että tavaraliikenteen määrät kasvavat. Ylivieska – Iisalmi rataosuus on myös ns. syöttöraide Keski-Suomeen suuntautuvan tavaraliikenteen myös puutavaraliikenteen osalta. Näiden rataosuuksien tavara- ja henkilöliikenteen määrien kasvu edellyttävät kaksoisraiteen rakentamista Ylivieska – Oulu -välille sekä Iisalmen radan sähköistämistä.
26.9.2018
KESKI-POHJANMAAN YRITTÄJÄT RY HALLITUS