7.2.2019 klo 15:43
Uutinen

K-P:n Yrittäjien kannanotto sekä päätösten nopeuttaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien luottamushenkilöt osallistuivat helmikuun alussa valtakunnalliselle Vaikuttajafoorumille ja kävivät samalla luovuttamassa kannanoton elinkeinoministeri Mika Lintilälle

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät on alueensa suurin elinkeinoelämän järjestö. Jäsenyrityksiä järjestöllä on yli 2.400 yritystä. Keski-Pohjanmaan Yrittäjät esittää toimenpiteitä seuraaviin alueelle tärkeisiin seikkoihin.

– Osaavan työvoiman saatavuuteen panostuksia – lähtökohdaksi yrityksen tarpeet esim. rekryseteli asiantuntijapalveluiden käyttämiseksi rekrytoinnin apuna

– Pienille yrityksille edelleen tukea ensimmäisen työntekijän palkkaukseen

– Työvoiman liikkuvuutta tuettava, erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolelle houkuteltava nuoria osaajia, (esim. Norjan-mallin mukainen pohjoisten alueiden tuki kuten vastavalmistuneille opintolainat anteeksi ja kaksi ensimmäistä vuotta verovapaata, mikäli asuu ja työskentelee Jyväskylä-Vaasa -akselin yläpuolella)

– Pohjois- ja Itä-Suomen rakennerahasto-ohjelmien tukitaso turvattava, ESR-ohjelmaan sisällytettävä jatkossa myös yritysten henkilökunnan osaamisen kehittäminen

– Liikenneinfraan panostettava – myös alemman tieverkon kunnosta huolehdittava – uusia raideyhteyksiä rakennettava ja junien aikatauluja nopeutettava (täsmällisyyttä lisättävä), myös pienempien lentokenttien infrasta ja yhteyksistä huolehdittava

– Uusien toimialojen kuten bioalan, tekoälyn käyttöönoton ja sähköautoinfran rakentamista tuettava

Lisäksi palvelurakenneuudistuksen yhtenä tavoitteena on kustannustehokkaan ja vaikuttavan palvelurakenteen toteuttaminen. Tavoite ei toteudu ilman tervettä kilpailua. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisen päämääränä tuleekin olla julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön pohjautuva Suomen malli, jossa sekä julkinen että yksityinen sektori tuottavat palveluita.

Lähtökohtana pitää olla raha seuraa potilasta –malli. Vain näin voidaan luoda taloudellinen kannustin palvelujen vaikuttavuudesta ja kustannustehokkuudesta huolehtimiselle. Nopein ja tehokkain tapa uudistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantoa ja varmistaa sekä laatu että tehokkuus on valjastaa muutosvoimaksi asiakkaan valinnanvapaus. Valinnanvapauden vaikutuksista on erinomaisia kokemuksia esimerkiksi Ruotsista. Lisäksi yrittäjyyteen luontaisesti kuuluva luovuus edistää asiakaslähtöisten palveluinnovaatioiden syntymistä.

Sosiaali- ja terveyspalvelut muodostavat 40-60 % kunnan menoista, joten sektorin rakenneuudistuksen onnistuminen on keskeisessä asemassa, kun julkista taloutta saatetaan tasapainoon.

Nykytrendi on valitettavasti se, että kunnat ja kuntayhtymät ottavat itselleen hoitaakseen liian paljon tehtäviä ja palveluja tai suuryritykset ostavat pienemmät palveluntuottajat, jolloin suuryritysten bulkkitoimet ja päällekkäinen hallinto ei ole tehokasta. Taas yksityiset, joilla valmiina työvoimaa ja toimitilat, eivät pysty tekemään pitkäntähtäimen suunnitelmia ja investointeja.

Valinnanvapaudella tarkoitetaan sitä, että saa itse valita tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajan – oli se sitten hoitaja, lääkäri, kuntouttaja tai kotiavustaja. Jopa 80 % suomalaisista haluaa tehdä itse päätöksen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajasta ja 85 % suomalaisista olisi kiinnostunut kokeilemaan palvelusetelin käyttöä. Lisäksi vanhushuolto tulee turvata niin että jokaisessa kunnassa laatu ja kustannustaso vanhuksille on mahdollista ja näin voidaan taata kaikille vanhuksille turvallinen ja laadukas vanhuus.

Lähes kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluita voidaan järjestää palvelusetelillä. Palvelusetelin myöntäjä, eli kunta tai kuntayhtymä, määrittelee setelin arvon. Setelin hinta tulee kuitenkin määrittää niin että se on todellinen vaihtoehto asiakkaalle, jossa omavastuu jää mahdollisimman pieneksi.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät 1.2.2019

Lisätietoja:
puheenjohtaja Kimmo Hanhisalo, p. 010 2390 850 info@hanhisalolaw.fi
varapuheenjohtaja Tapio Uusitalo, p. 0400 689 864 tapio.uusitalo@nivala.fi
toimitusjohtaja Mervi Järkkälä, p. 0500 561 145 mervi.jarkkala@yrittajat.fi