17.2.2022 klo 15:15
Uutinen

Kaavailtu muutos hankintalakiin tarkoittaa epäreilua kilpailuasetelmaa yksityisten ja julkisten yhtiöiden välillä


Hankintalakiin kaavaillaan epäreilua muutosta

Työministeri Haataisen kaavailema hankintalain muutos tarkoittaisi sitä, että julkisesti omistettujen yhtiöiden sallittaisiin toimia nykyistä vapaammin markkinoilla. Julkisilla yhtiöillä tarkoitetaan osakeyhtiötä, jonka osakkeita esimerkiksi kunnat omistavat. Asiasta ei ole vielä annettu hallituksen esitystä, vaan asia on juuri nyt poliittisessa neuvottelussa. Yksityisten yhtiöien toiminta verrattuna julkisiin toimijoihin asettaa nämä toimijat täysin eriarvoiseen asemaan ja tätä ei pidä sallia, sanoo Pohjois-Pohjanamaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen.

Esityksessä sidosyksikköasemassa oleville julkisyhtiöille annettaisiin väljemmät mahdollisuudet tehdä bisnestä markkinoilla. Sidosyksikkö tarkoittaa sitä, että se on julkisen omistajan määräysvallassa ja että omistajat (eli yleensä kunnat) voivat ostaa siltä palveluita kilpailuttamatta.  

Jotta julkinen yhtiö voi olla sidosyksikköasemassa, se voi pääsääntöisesti myydä muille ostajille enintään viisi prosenttia liiketoiminnasta ja enintään 500000 euron arvosta. Nyt näitä rajoja ollaan keventämässä kuntayhtiöiden hyväksi. Näin on jo tehty julkisten sote-yhtiöiden osalta, joille on nyt väliaikaisesti säädetty väljemmät ulosmyyntirajat. Tämä tarkoittaisi yksityisten toimijoiden osalta varsin epäedullista asemaa, sanoo Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hankinta-asiantuntija Juha Väyrynen.

Mikä asiassa on ongelma?

Asia on yrittäjäriskiä kantavien yritysten kannalta erittäin ongelmallinen, koska julkiset yhtiöt sotkevat kilpailua, eikä niillä ole yrittäjäriskiä kannettavanaan. Kuntayhtiö taas saa pääsääntöisesti alkupääoman kunnalta siirtyvästä omaisuudesta. Kunnilla on myös usein edullisemmat rahoituksensaantimahdollisuudet.

Arjessaan eri puolilla Suomea toimivat yritykset kokevat kuntayhtiöiden toiminnan jo nyt häiritsevinä. Kuntayhtiöiden toiminta saattaa häiritä kilpailua ja rajoittaa yrityksen kasvua. Tuntuu kokonaisuutena kohtuuttomalta yrityksille, sanoo Kolehmainen.

Miten asia pitäisi korjata?

Julkisen sektorin ja erityisesti kuntien on keskityttävä ydintehtäviinsä ja antaa yritysten hoitaa yrityksille kuuluva työ. Kuntien tulisi luopua liiketoiminnasta, joihin on olemassa tai olisi olemassa yritystoimintaa. Lainsäätäjän ei missään nimessä tule laajentaa julkisyhtiöiden kasvumahdollisuuksia markkinoilla.

Lisätietoja: Marjo Kolehmainen p. 050 5277288 tai Juha Väyrynen p. 040 5343 932.