17.1.2018 klo 14:23
Uutinen

Kainuusta kolme vaikuttajaa Suomen Yrittäjien valiokuntiin

Pirjo Kähkönen Suomussalmelta sekä Miariikka Tervonen ja Timo Leppänen Kajaanista on valittu Suomen Yrittäjien valiokuntiin seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

Suomen Yrittäjien valiokunnat tukevat hallituksen työtä ja asioiden valmistelua. Valiokuntien tavoitteena on saada asioiden valmisteluun laaja-alaista asiantuntemusta sekä samalla tukea keskustoimiston asiantuntijoiden työtä. ”Mahtavaa saada Kainuusta näin vahva edustus valiokuntatyöskentelyyn. Valitut edustajat ovat aktiivisia toimijoita alueellamme, joten tieto kulkee nyt molempiin suuntiin”, iloitsee Kainuun Yrittäjien toimitusjohtaja Anu Tervonen.

Kähkönen Elinkeinopolitiikan valiokuntaan

Suomussalmen Yrittäjien puheenjohtaja Pirjo Kähkönen (Raate Travels Oy) valittiin Elinkeinopolitikan valiokuntaan. Elinkeinopolitiikan valiokunnan ensisijaisena tehtävänä on nostaa keskusteluun yrittäjien menestymiselle keskeisiä elinkeino- ja kilpailupolitiikan kysymyksiä sekä laatia politiikkasuosituksia näiden ratkaisemiseksi yrittäjämyönteisellä tavalla. Valiokunta sparraa elinkeino- ja kilpailupolitiikan tiimiä kunta- ja maakuntavaikuttamisen tukemisessa sekä vaikuttamisessa kansallisella ja EU-tasolla. ”Suurin osa suomalaisista yrityksistä on pieniä, alle 50 henkeä työllistäviä yrityksiä. Julkiseen keskusteluun pienet yritykset pääsevät kuitenkin vain harvoin. Yritykset myös toimivat eri ympäristöissä, koska Suomi on pitkä maa ja olosuhteet vaihtelevat suuresti, tämäkin täytyy päätöksenteossa huomioida”, sanoo Kähkönen.

Tervonen Kaupan ja palveluiden valiokuntaan

Kainuun Yrittäjien puheenjohtaja Miariikka Tervonen (Kajana Yhtiöt Oy) valittiin Kaupan ja palveluiden valiokuntaan. Kaupan valiokunta toimii edunvalvonnan tukena kaupan toimialaan liittyvissä kysymyksissä. Valiokunnan työskentelyssä korostuu kiinteä yhteistyö Kaupan liiton kanssa. ”Kainuussa vähittäiskauppa on yksi suurista toimialoista, joten haluan olla viemässä kaupan alan terveisiä Kainuusta. Samalla voin tuoda tietoa ja vinkkejä kainuulaisille kauppiaille toimialan uudistuksista. Haluan myös hakea hyviä käytäntöjä muualta Suomesta, joita voimme hyödyntää Kainuussa, etenkin nyt kun kaupan murros vaikuttaa jokaisen kauppiaan arkeen. Otan mielelläni vastaan terveisiä valiokuntakäsittelyyn.” Tervonen painottaa.

Leppänen Rahoitus- ja verovaliokuntaan

Kainuun Yrittäjien kunniapuheenjohtaja Timo Leppänen (Tilitaito Oy) valittiin Rahoitus- ja verovaliokuntaan. Rahoitus- ja verovaliokunta toimii edunvalvonnan tukena rahoitukseen ja veropolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Keskeisiä valiokunnassa käsiteltäviä teemoja ovat markkinaehtoiseen ja täydentävään rahoitukseen liittyvät asiat sekä verolainsäädäntöä ja verotuskäytäntöä koskevat asiat. ”Valiokunta linjaa pitkälti SY:n painopisteitä vero- ja rahoitusasioissa. Tiivis yhteistyö eduskunnan verovaliokunnan ja verohallinnon kanssa avaa valmisteilla olevia asioita jo etukäteen. Valiokunta on usein myös aloitteellinen epäkohtia havaittuaan”, sanoo Leppänen.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Anu Tervonen, Kainuun Yrittäjät, anu.tervonen@yrittajat.fi, puh. 044 7287 100