9.10.2017 klo 09:14
Uutinen

Kannanotto – Julkiset hankinnat edistämään työllisyyttä

Kunnille ja tulevalle maakunnalle merkittävä tekijä luoda sitä kuuluisaa elinvoimaa, on pohtia entistä tarkemmin, miten omat hankinnat ohjautuisivat paikallisiin yrityksiin. Pk-yrityksistä 77,5% haluaisi julkishallinnon asiakkaakseen, mutta hankinnoista vastaavat henkilöt eivät tätä tunnista, vaan uskovat nykyisen tilan olevan riittävän. Kunnat voisivat hyvin kilpailuttamalla säästää jopa miljoonia vuosittain, mutta se vaatii myös panostuksia.

Hankintojen lainsäädännön muututtua pk-yrityksiä suosivampaan suuntaan on toki jo monessa kunnassa asiaan kiinnitetty huomiota, mutta tuloksia voisi olla enemmänkin. Pilkkomalla hankinta osiin ja kilpailuttamalla se ilman suuria vaatimuksia, mutta sopimusehtoja seuraten saataisiin varmasti parempaa vastinetta veroille sekä samalla ruokittua yritystoimintaa jopa työllisyyttä parantaen.

Etelä-Karjalan Yrittäjät on aloittanut kesällä hankintaneuvonnan, joka on hyvää palvelua hankinnoista vastaaville tahoille ja yrittäjillekin. Hankintaneuvonta on toistaiseksi vain osa-aikaista toimintaa, eikä näillä resursseilla voi auttaa jokaista avunpyytäjää. Yrittäjät esittää nyt, että Etelä-Karjalaan otettaisiin käyttöön hankinta-asiamiespalvelu eli palkattaisiin maakuntaan hankintoihin vihkiytynyt henkilö auttamaan julkista puolta kilpailuttamaan hankintojaan ja avustamaan yrityksiä näihin vastaamiseen. Palvelun käyttöönottoon löytynee rahaa myös ELY-keskuksen toimintaympäristöavustuksena.

Hankintayksiköillä on mahdollisuus ottaa käyttöön hankintaohjelmisto, jonka kautta voidaan nopeasti järjestää kaikki hankintailmoitukset ja -kilpailutukset tasapuolisesti ja läpinäkyvästi. Kilpailuneutraaliuden kannalta on tärkeää, että hankintayksiköt strategiassaan päättävät kilpailutusrajat riittävän alhaisiksi, toteuttavat näitä ja samalla luovat ja käyttävät kilpailua kuntalaisten eduksi.

Hankinta on hyvä elinkeinopolitiikan työkalu. Se on hyvä kirjata jokaisen kunnan, kuntayhtymän ja maakunnan strategiaan.

Etelä-Karjalan Yrittäjät

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Jami Holtari
jami.holtari@yrittajat.fi / 0400 551 435

Etelä-Karjalan Yrittäjät ry on Etelä-Karjalassa toimiva Suomen Yrittäjien aluejärjestö, kotipaikkanaan Lappeenrannan kaupunki. Toimialueella on 11 paikallisyhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on noin 1900. Jäsenilleen yrittäjäjärjestö tarjoaa vaikutuskanavan kunnalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen päätöksentekoon ja vaikuttamiseen. Tämän lisäksi yrittäjäjäsenten käytössä ovat monipuoliset jäsenpalvelut.