15.9.2017 klo 14:34
Uutinen

Kannanotto: Lahti Region Oy:n seudullisen rahoituksen puolesta

Tausta

Lahden seutu – Lahti Region Oy:n toiminta on perustunut 9 kunnan hyväksymään rahoittajasopimukseen, jonka mukaan jokainen kunta rahoittaa yhtiön toimintaa 6 eurolla asukasta kohti vuodessa. Kautta 2018 – 2021 koskeva irtisanomisaika päättyi 30.6.2017 ja siihen mennessä sopimuksen irtisanomisesta olivat päättäneet Hollolan kunnanhallitus ja Lahden kaupunginhallitus.

Sittemmin Lahden kaupunginhallitus on päättänyt 28.8.2017, että se sitoutuu rahoittamaan Lahti Regionin toimintaa vuonna 2018 nykyisen sopimuksen mukaisesti ja tekee esityksen Regionin nykyisille rahoittajakunnille, että ne sitoutuvat rahoitukseen vuoden 2018 ajan vastaavasti nykyisen rahoittajasopimuksen mukaisesti. Lisäksi halutaan selvittää yhdessä muiden kuntien kanssa toiminnan linjauksia sekä tehdä selvitys elinkeinotoimen järjestämisestä ja rahoittamisesta vuodesta 2019 alkaen.

Seudullisuus matkailun kehittämisessä säilytettävä

Päijät-Hämeen Yrittäjät paikallisyhdistyksineen esittää huolensa seudullisen matkailumarkkinoinnin heikkenemisestä ja aluenäkökulman katoamisesta matkailun kehittämisessä, mikäli Päijät-Hämeen muut kunnat Lahtea lukuun ottamatta vetäytyvät Lahti Region Oy:n rahoituksesta tulevaisuudessa.
Yritystoiminnan ja alueen elinvoima ei ole kuntarajoihin sidottua. Päijät-Hämeen elinkeinopolitiikan on jatkuttava sekä matkailun että muun elinkeinotoimen puolesta seudullisen kehityksen etua ajatellen ja parhaimmillaan maakunnallista yhteistyötä tavoitellen.

Matkailutoimiala on pienyritysvaltaista ja matkailutuotteet koostuvat usean toimijan palveluista. Pienille yrityksille on elintärkeää, että tarjonta on kerätty seudullisen matkailutoimijan markkinointipakettiin, josta syntyy valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin kilpailukykyinen kokonaisuus. Yksittäisten kuntien saati yksittäisten pienten yritysten on mahdotonta resursoida markkinointiin riittävän vaikuttavaa panostusta.

Lahden seutu on kehittynyt viime vuosien aikana erinomaiseksi tapahtumamatkailun alueeksi. Lahti Regionin rooli ja apu suurten kokousten ja tapahtumien hakuprosesseissa on merkittävä. Yksittäiset aluetoimijat esim. järjestöt eivät välttämättä pysty tuottamaan kilpailukykyistä materiaalia valtakunnallisten liitto-, puolue-, ym. kokousten ja tapahtumien hakuun. Myös suurtapahtumien ennakko- ja tapahtuma-aikaiseen järjestämiseen saatavilla oleva apu on välttämätön.

Matkailumarkkinoinnilla on keskeinen rooli maakunnan vetovoiman ja mielikuvan rakentamisessa. Matkailullisesti vetovoimaiset alueet houkuttelevat myös uusia asukkaita. Matkailun vetovoimatekijät, tapahtumat, matkailuaktiviteetit, ravintolapalvelut ym. palvelevat myös asukkaita. Vierailijat lisäävät alueen ostovoimaa edesauttaen palvelutarjonnan syntymisessä ja säilymisessä. Matkailun välilliset vaikutukset kauppaan, ravintola-alaan ja liikennepalveluihin tulee huomioida arvioitaessa matkailualan laajuutta ja julkisten rahoituspanostusten vaikuttavuutta myös Päijät-Hämeen yksittäisissä kunnissa.

Matkailu on globaali kasvuala. Kansainvälisten matkailijoiden määrät ovat myös Suomessa lisääntyneet; erityisesti Aasiasta saapuvien osuus on kasvanut. Päijät-Hämeellä on mahdollisuuksia hyödyntää pääkaupunkiseudun läheisyyttä ja tuotteistaa näitä matkailijoita kiinnostavia elämysmatkailupalveluita.
Päijät-Hämeen Yrittäjät pitää tärkeänä Lahti Regionin toiminnan jatkamista seudullisena matkailun edistäjänä ja maakunnan markkinoijana. Esitämme, että rahoituspohja laajenisi jopa maakunnalliseksi.

Pidämme lyhytnäköisenä sitä, että kehittämispäätökset tehdään vain vuodeksi kerrallaan. Omistajapolitiikan pitää olla pitkäjänteistä ja kehittävää. Toimintaa voi ja pitää linjata omistajien haluamaan suuntaan, mutta toimintaa rakentaen eikä sitä hajottaen.

Lahdessa 15.9.2017
Päijät-Hämeen Yrittäjät
Hallitus