13.4.2017 klo 11:52
Uutinen

Kannanotto Nikulan eritasoliittymän toteuttamisen puolesta

Liikennevirasto on päättänyt laatia Lahden eteläisen kehätien Nikulan eritasoliittymästä tiesuunnitelman, mikä on Jokimaan ja Nikulan alueiden elinkeinotoiminnan ja Hennalan kehittymisen kannalta positiivista. Liittymän toteuttaminen edistää seudun yritysalueiden kehittymistä ja vetovoimaa.

Alueilla sijaitsevien yritysten toimintaan liittyy paljon tavarakuljetuksia ja sen myötä raskasta liikennettä. Vientiyritysten kuljetukset suuntautuvat suurelta osin pääkaupunkiseudulle, jota suuntaa Nikulan liittymä palvelee parhaiten. Liittymä parantaa kehätien saavutettavuutta ja sujuvoittaa liikennettä ja olisi siten myös ympäristönäkökohdiltaan myönteinen.

Päijät-Hämeen Yrittäjät pitää tärkeänä, että Nikulan eritasoliittymän rakentamispäätös tehdään mahdollisimman nopeasti. Nikulan eritasoliittymän avulla Jokimaan-Hennalan alueesta olisi mahdollista kehittää erittäin houkutteleva asumisen ja yritystoiminnan alue.

Lahdessa 13.4.2017
Päijät-Hämeen Yrittäjät