Moottoritie
30.11.2022 klo 07:30
Uutinen

Kansanedustajat haluavat pistää ysitien reilaan

Pirkanmaalaiset kansanedustajat jättivät lokakuussa valtion ensi vuoden talousarvioon aloitteen, jossa esitetään 82 miljoonan euron määrärahaa Tampereen ja Oriveden välisen valtatie 9:n kehittämiseen. Kansanedustajien tavoitteena on, että Tampereen ja Oriveden välinen tieosuus muutettaisiin välillä Alasjärvi–Käpykangas. Senaattorit toivovat, että muutostyöt aloitettaisiin viipymättä.

Pirkanmaan kansanedustajien neuvottelukunnan puheenjohtajana tällä hetkellä toimiva Marko Asell huomauttaa maakuntaliiton tiedotteessa, että valtatie 9:llä sijaitseva Alasjärvi–Käpykangas-väli on Suomen vilkkain yksiajoratainen tieosuus.

– Sekä tien turvallisuuden, tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuuden, että toimintavarmuuden parantaminen tulisi tehdä kiireellisesti, liitto tiedottaa.

Kehitystyön tarvetta korostaa se, että valtatie 9 on myös kansallisesti merkittävä tieosuus, jolla on suuri vaikutus muun muassa teknologia-, metsä-, metalli- ja elintarvikesektoreille. Lisäksi Tampere–Orivesi-yhteysvälin varrella sijaitsee useampia kasvavia teollisuus-, asuin- ja palvelualueita, joiden elinvoima ja menestys ovat riippuvaisia logistiikan ja liikenteen toimivuudesta. Määrärahapyyntöä tukee sekin, että Tarastenjärvelle rakennetaan parhaillaan koko maan mittavinta kiertotalousaluetta, ja alueella sijaitsevalle polttolaitokselle kuljetetaan jo tälläkin hetkellä yli 600 000 asiakkaan jätteet nimenomaista valtatie 9:ää pitkin.

Kustannusarvio tien muuttamiseksi nelikaistaiseksi edellä mainitulla välillä on 98 miljoonaa euroa. Talousarvioaloitteen allekirjoitti kaikkiaan 14 pirkanmaalaista istuvaa kansanedustajaa. Yhteensä Pirkanmaalta on valittu eduskuntaan 19 kansanedustajaa.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Pirkanmaan Yrittäjä -lehdessä 15.11.2022

Ville Kulmala
Ville Kulmala