Kanta-Hämeen yrittäjät vastasivat: saavutettavuus parasta, päätöksenteko saatava läpinäkyvämmäksi

Suomen Yrittäjien ensimmäistä kertaa toteuttama Elinvoimabarometri mittaroi yritysten mielikuvia maakunnan elinvoimatekijöiden onnistumisesta. Kokonaistulos ei Kanta-Hämeessä yllättänyt, mutta mielenkiintoisia kehittämisen suuntia löytyy.

Elinvoimabarometrissa tiedusteltiin yritysten näkemyksiä kolmen pääteeman näkökulmasta: elinvoima, verkostoituminen ja johtaminen. Kokonaisrankingissa Kanta-Häme jäi hieman alle valtakunnallisen keskiarvon. Kokonaisrankingin tulos oman maakunnan elinvoimaisuudesta asteikolla 1–5 oli 3.14 (valtakunnallinen vaihteluväli 2.85–3.75, keskiarvo 3.33).

Elinvoima-arviot olivat keskiarvoa paremmat teollisuuden ja rakentamisen aloilla sekä heikommat kaupan ja alkutuotannon aloilla. Yrityskoon puolesta maakunnan elinvoima koettiin parempana yli 5 miljoonan euron vuosiliikevaihdon ja yli 50 henkilön työntekijän yrityksissä.

Elinvoima: saavutettavuus positiivisin elinvoimatekijä

Elinvoimatekijät-kategoriassa oman maakunnan elinvoimaa tiedusteltiin yleisarvosanana ja muun muassa saavutettavuudessa, liikenneverkoston toimivuudessa, infrastruktuurissa, työvoiman saatavuudessa ja julkisten palveluiden toimivuudessa. Elinvoimatekijöistä positiivisin tulos löytyi maakunnan saavutettavuudesta (arvosana 3.60). Arvosana oli vielä korkeampi kansainvälistyneillä yrityksillä (3.79). Sijainnin ja hyvien yhteyksien merkitys korostui myös yrityskoon kasvaessa.

Kanta-Hämeen puoleensavetävyydessä (keskiarvosana 3.22) koettiin haasteita erityisesti osaavan työvoiman saatavuudessa (arvosana 2.81), ja matkailupalveluissa (2.98). Koulutus-, kulttuuri- ja liikuntapalvelujen osalta puoleensavetävyys oli selvästi parempi (arvosanat 3.32–3.71).

Verkostoituminen: hyödynnetään yritysten lähipalveluja

Verkostoituminen-kategoriassa haettiin näkemyksiä yhteisten kohtaamisten järjestämisestä ja toimivuudesta. Yritysten verkostoitumisen edistäjänä julkisista toimijoista myönteisimmäksi koettiin kunnalliset ja seudulliset kehitysyhtiöt (kyllä-vastauksia 64 %). Julkisten toimijoiden tarjoamista palveluista yrityksen elinkaarelle käytetyimpiä ovat aloittavan yrittäjän palvelut, kehittämishankkeet ja kansainvälistymispalvelut.

Johtaminen ja päätöksenteko: maakuntajohdon rooli hämärän peitossa

Johtaminen-kategoriassa kartoitettiin muun muassa maakuntajohdon roolia, päätöksenteon näkyvyyttä sekä ilmapiiriä. Kantahämäläisistä yrityksistä 44 prosenttia kertoi, ettei tiedä, mistä maakuntaliitto päättää. Poliittisen päätöksenteon näkyvyys ja (arvosana 2.41) ja yritysvaikutusten arviointi (arvosana 2.37) koettiin kehittämisen arvoisena. Kysymykseen ”Maakuntani imago on yritysten kannalta houkutteleva” vastattiin arvosanalla 2.67, kun valtakunnallinen keskiarvo oli 3.14.

– Kannustamme maakuntia panostamaan viestintään, yhteistyöhön ja kohtaamisiin eri toimijoiden kanssa. Vetovoimaa on saatava niin yritysten sijoittumiseen, työvoiman saatavuuteen kuin matkailuun. Maakunnan poliittisten päättäjien ja virkamiesten tulisi käydä keskustelua tästä avoimemmin ja aloitteellisemmin. Hämeen Yrittäjät osallistuu mielellään tähän keskusteluun, sanoo Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka.

Suomen Yrittäjien tilaamaan ja Taloustutkimuksen ensimmäistä kertaa toteuttamaan Elinvoimabarometriin vastasi 4 830 yrittäjää. Kysely tehtiin 1.3.–17.4. Kanta-Hämeestä vastauksia saatiin 181.