14.12.2017 klo 15:38
Uutinen

Kantelu oikeuskanslerille – SY sivuutettiin paikkajaossa Työttömyysvakuutusrahaston toimielimeen

Suomen Yrittäjät pyytää oikeuskansleria selvittämään, onko TVR:n hallintoneuvoston työnantajajärjestöjen jäsenvalinnassa toimittu lain mukaisesti. Järjestöltä ei ole pyydetty eikä nimetty edustajaa kyseiseen hallintoneuvostoon.

– Valmistelussa ja nimittämisessä SY on sivuutettu siitä huolimatta, että se on työnantajia edustava keskusjärjestö. Tätä osoittaa muun muassa se, että SY on ollut Suomen ILO-neuvottelukunnan jäsen vuoden 2017 alusta lukien, toteaa kantelun allekirjoittanut Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

TVR:n hallintoneuvoston seuraava kolmivuotiskausi alkaa ensi vuoden alussa. Työttömyysvakuutusrahaston työnantajajärjestöjen paikat annettiin EK:lle ja Kuntatyönantajille.

Työnantajien edustavuus lasketaan jäsenien työllistämän työntekijämäärän perusteella

Valtioneuvosto nimittää työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston jäsenet työnantajien ja työntekijöiden edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta. Hallintoneuvostossa on vähintään 10 ja enintään 18 jäsentä. Jäsenistä puolet edustaa työnantajia ja puolet työntekijöitä.

Työnantajien edustavuus määräytyy vuoden 2018 alusta keskusjärjestön jäsenien palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärän perusteella. Työnantajien edustajien määräytymistä koskeva säännös on uusi.

– Tämän uuden säännöksen mukaan merkitystä ei ole myöskään sillä, tekevätkö työnantajia edustava keskusjärjestö tai sen jäsenet työehtosopimuksia vai ei. SY toteaa kuitenkin, että se ei ole työehtosopimusosapuoli, mutta sitä ei ole myöskään Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Pentikäinen perustelee.

Suomessa on noin 280 000 yritystä, joista on työnantajia noin 90 000. Niistä kuuluu EK:n liittoihin noin 16 000. Nämä työllistävät noin 900 000 suomalaista. Suomen Yrittäjissä puolestaan on noin 105 000 jäsentä, joista on työnantajia noin 50 000. Nämä työnantajayritykset työllistävät Tilastokeskuksen tietoihin perustuvan selvityksen mukaan noin 650 000 työntekijää.

Työttömyysvakuutusrahasto on työnantajien ja palkansaajien rahoittama ja Finanssivalvonnan valvonnassa oleva itsenäinen laitos, jonka tarkoituksena on työnantajien ja palkansaajien rahoitusosuuksien järjestäminen ja työttömyyskassojen tukeminen.

toimitus (at) yrittajat.fi