21.3.2019 klo 15:49
Uutinen

Kasva Suomi, kasva Satakunta!

Suomen Yrittäjien #KASVASUOMI-vaalikampanjassa painotetaan niitä asioita, joilla varmistetaan maamme tulevaisuuden kilpailukyky ja kasvu.

Valtakunnallisina vaaliteemoina painotamme työllistämisen helpottamiseen liittyviä asioita, paikallisen sopimisen lisäämistä, uuden alun helpottamista yritysten konkurssitilanteessa sekä yritysten verotuskuorman keventämistä, jotta yritysten tulosta voidaan käyttää kasvun mahdollistamiseen.

Näitä Satakunta tarvitsee

Satakunnassa painotamme jälleen kerran infran merkitystä. Täällä ikuisuusaiheena tunnistetaan valtatie 8 kaikkine ongelmakohtineen. Kunnes saamme Pori–Rauma-välin nelikaistaiseksi, meidän on tuotava kasitien ongelmakohtia esille entistä vahvemmin. Sen merkitys on huomattava maakuntamme kilpailukyvyssä.

Kaupungistuminen jatkuu yhä, mutta samaan aikaan kaupunkien keskustat kuihtuvat ja kivijalkaliikkeiden mahdollisuudet jatkaa toimintaansa heikentyvät. Tyhjien liiketilojen määrä osoittaa konkreettisesti kaupunkien ja kuntien elinvoiman. Tulevan vaalikauden aikana on löydettävä uusia keinoja, joilla varmistetaan keskustojen elinvoimaisuus ja kaupunkien kyky investoida alueen infraan. On löydettävä uusia tapoja auttaa yrityksiä kehittämään liiketoimintaa tukevia uusia palveluja ja tuotteita.

Osaavan työvoiman saatavuus on turvattava ja siksi meidän on varmistettava, että nopeassa teknologian muutoksessa saadaan riittävästi osaajia, jotka pysyvät mukana kehityksen kovassa vauhdissa. On varmistettava, että oppilaitoksissa on riittävästi resursseja ja ketteryyttä elää työelämän suurien muutosten aikana.

Satakunta tarvitsee myös pk-yrittäjyyttä tukevan sote-ratkaisun. Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen järjestämiselle ja tuottamiselle tarvitaan selvät suuntaviivat, jotta epävarmuus vähenee. Sote-markkinat ovat keskittyneet liikaa viimevuosien aikana. Valinnan vapaus on parempi palveluiden järjestämistapa kuin ostopalvelut, palveluseteli on hyvä ottaa velvoittavana käyttöön jo siirtymäkauden aikana.

Päämääränä kasvava Satakunta

Väestönkehitys on ollut Satakunnassa jo pitkään negatiivinen. Satakunnan väestönkehitys on 1980-luvun puolivälistä laskenut noin 26 000 hengellä. Joinakin vuosina on ollut jopa lievää kasvua, mutta pääosin vuosista väestön määrä on vähentynyt. Tähän on saatava muutos.

Kasvaville alueille yhteistä on se, että ne ovat helposti saavutettavissa. Siellä on hyvät ja laajat opiskelumahdollisuudet ja vahvaa teknologiateollisuutta. Alueet ovat tunnettuja ja hyvämaineisia, ja siellä on halua ja tahtoa edistää yhteisiä asioita. Alueen eri toimijoiden välillä vallitsee vahva luottamus, jota on myös valmius jakaa yhteiseksi hyväksi. Nämä luovat myös yhtenäisen ja vahvan Satakunnan, jolla on mahdollisuus kääntää väestönkehitys positiiviseksi.

Näitä asioita tuomme esiin Yrittäjien Kasva Suomi -vaalibussikiertueella 22.3. Porissa ja Raumalla. Lisäksi järjestämme 4.4. Porin Kauppakeskus Puuvillassa yrittäjyysvaalipaneelin – siellä testaamme kansanedustajaehdokkaiden tahtoa yhtenäiseen Satakuntaan.

Tule mukaan – äänestetään yrittäjä vaikuttamaan!

Lue lisää Yrittäjien vaalitavoitteista ja tutustu jäsenyrittäjäehdokkaisiin:

kasvasatakunta.fi

kasvasuomi.fi