23.11.2018 klo 13:49
Uutinen

Kasvata kilpailukykyäsi digipainotteisessa yrittäjävalmennuksessa

Digipainotteinen yrittäjävalmennus alkaa oppisopimuskoulutuksena tammikuussa 2019. Koulutus toteutetaan Lapin koulutuskeskus REDUn ja Reddo Partners Oy:n asiantuntijakouluttajien yhteistyönä. Valmentajina toimivat Anne Liedes REDUsta sekä Jani Siivola ja Teija Mikkola Reddolta.

Valmennuksen tavoitteena on suorittaa yrittäjän ammattitutkinto. Se sopii vasta aloittaneille yrittäjille, mutta myös jo pidempään yrittäjänä toimineille, jotka eivät ehkä ole muistaneet tai ehtineet kehittää toimintaansa.

– Valmennuksessa yrittäjä saa aikaa ajatuksille ja oikeille kysymyksille, kertoo yrittäjyyden ja taloushallinnon lehtori Anne Liedes.

– Usein yrittäjä ulkoistaa taloushallinnon asioita liikaa, jolloin itsellä ei välttämättä ole tarpeeksi ymmärrystä omasta liiketoiminnasta ja sen kehittämisestä. Tästä valmennuksesta yrittäjä saa työkaluja oman bisneksen ja taloudenhallinnan ymmärtämiseen.

Valmennus sisältää 12 Rovaniemellä pidettävää lähiopetuspäivää, joihin voi osallistua myös etäyhteydellä. Lisäksi on mahdollista sopia muita ohjaustapaamisia valmentajien kanssa.

Jokainen valmennettava saa oman mentorin koulutuksen ajaksi. Mentoreina toimii yrittäjiä, jotka ovat halukkaita sparraamaan valmennuksessa olevia ja joilla on sopivasti näkemystä valmennettavan tarpeisiin ja toiveisiin. Yrittäjä ja mentori pitävät säännöllisesti yhteyttä valmennuksen edetessä.

Koulutuksen aikana käydään läpi yrityksen kehittämistä eri näkökulmista – tuotekehitystä, taloushallintoa, tuotteistamista, palvelumuotoilua, myyntiä, markkinointia, sosiaalisen median työkaluja ja sähköistä liiketoimintaa. Digitaalisuuden näkökulma on mukana valmennuksen jokaisessa osiossa.

– Digitaalisuudessa on yleensä kaikilla yrittäjillä petrattavaa. Valmennuksessa opetellaan sellaisia sähköisiä työkaluja, joiden tarvetta yrittäjä ei ehkä ole vielä huomannutkaan, Teija Mikkola toteaa.

Koulutus on tarkoitettu yrittäjille, jotka haluavat suuntaa ja vahvistusta omille päätöksilleen ja valinnoilleen. Edellytyksenä koulutukseen osallistumiseen on päätoiminen yrittäjyys. Valmennus tarjoaa yrittäjille myös oivan mahdollisuuden verkostoitua.

– Tästä valmennuksesta yrittäjät saavat innostusta, kannustusta, tukea ja piiskaamista, Jani Siivola kuvailee.

Valmennus kestää tammikuusta 2019 huhtikuuhun 2020. Mukaan voi hakeutua ottamalla yhteyttä Lapin koulutuskeskus REDUn asiakkuusvastaava Anne Puroahoon, puh. 040 778 6372, . Valmennuksen edellytyksenä on päätoiminen yrittäjyys ja se toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Opiskelijamaksu on 200 euroa.

Digipainotteinen yrittäjän ammattitutkinto.pdf