19.9.2019 klo 06:02
Uutinen

Kasvuhaluisten pk-yritysten kannattaa hakea Innovaatioseteliä: ”-Lapissa toimivien yrittäjien täytyy oikeasti aktivoitua, jotta heille ja heidän toiminnalleen ilmainen raha ei valu muihin maakuntiin.”

Innovaatioseteli on pk-yrityksille, eli pienille ja keskisuurille yrityksille, tarkoitettu rahasumma, jolla yrittäjä voi ostaa uutta osaamista yritykseensä. Sen avulla on tarkoitus löytää yrityksille uusia avauksia liiketoimintansa kasvun tueksi. Kansainvälistä kasvua janoava lappilainen yrittäjä – onko tieto tästä mennyt sinulta jostain syystä tyystin ohi? Ei hätää, tänään kerrataan Innovaatiosetelin salat.

Innovaatioseteli on yksi Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2016 julkistetuista yrittäjyyspaketin toimenpiteistä, joka tuo lisää välineitä ja vaikuttavuutta yrittäjyyden edistämiseen. Toimet suuntautuvat erityisesti mikro- ja pienyrittäjyyden tukemiseen. Innovaatiosetelin toteutuksesta vastaava organisaatio on Business Finland.

-Innovaatiosetelin tavoitteena on tukea eri kehitysvaiheessa olevia yrityksiä, parantaa niiden toimintaedellytyksiä, poistaa yrittämisen esteitä sekä kannustaa yrityksiä innovaatiotoiminnan piiriin, kertoo Business Finlandin Innovaatiosetelin tuotepäällikkö Risto Lustila.

Innovaatiosetelin arvo on 6 200 € (5 000€ + alv). Kyseisellä summalla voi ostaa monipuolisesti asiantuntijapalveluita yrityksen uuden tuotteen tai palvelun markkinoille saattamiseksi.

-Yrittäjät saavat hankkia setelin tuella itseltään puuttuvaa ulkopuolista osaamista ja näkemystä uuden tuotteen tai palvelun markkinakelpoiseksi saattamiseksi – osaamisesta esimerkkeinä ovat erilaiset mittauspalvelut, IPR-osaaminen, palvelumuotoilu tai vaikkapa brändityö. Usein poistetaan myös selkeitä aiemmin esteiksi koettuja asioita ja päästään eteenpäin. Näin yritykset laajentavat tuotteidensa ja palveluidensa kirjoa, mikä tuo myös uusia asiakkaita ja mahdollisuuksia kasvulle sekä kansainvälistymiseen, Lustila kiteyttää.

Innovaatiosetelistä on tehty riippumattoman toimijan vaikuttavuustutkimusta. Lustilan mukaan tutkimuksesta käy ilmi, että yhdeksän kymmenestä hankkeesta olisi jäänyt joko osittain tai kokonaan toteutumatta ilman Innovaatiosetelin tuomaa ulkopuolisen osaamisen läsnäoloa hankkeen eteenpäin viemiseksi.

Ajatuksesta todellinen konsepti

Lapin Yrittäjiin kuuluva Arctic Factory on yksi palveluntarjoajista, joiden palveluita innovaatiosetelillä voi ostaa. Tämä Julius Oförsagdin toimesta perustettu yritys mm. auttaa yrityksiä kirkastamaan strategiaansa uusien muotoilupalveluiden avulla.

-Kehitämme yritysten toimintaa strategisesti muotoilun avulla, fokuksemme on asiakas- ja käyttäjälähtöisessä kehittämisessä sekä tuote- ja palvelukonseptoinnissa, Oförsagdin kertoo.

Oförsagd on Arctic Factoryn luova johtaja sekä muotoiluajattelun osaaja, kun taas hänen tiimiparinsa Jussi Jokinen vastaa tuotannosta ja myynnistä. Jokinen on jo jonkin aikaa kontaktoinut lappilaisia yrittäjiä ihan konkreettisesti, jotta Lapissa toimivat yrittäjät hoksaisivat innovaatiosetelistä saadun huikean rahallisen mahdollisuuden.

-Lapissa toimivien yrittäjien täytyy oikeasti aktivoitua, jotta heille ja heidän toiminnalleen ilmainen raha ei valu muihin maakuntiin. Lapissa tarvitaan aina uusia tuotteita sekä palveluita ja useissa yrityksissä kansainvälistyminen on selkeä fokus, ja nämä ovat innovaatiosetelin hakua varten edellytettyjä asioita, Jokinen summaa.

Oförsagd kertoo, että kyseisen rahoituksen hakeminen on tehty poikkeuksellisen helpoksi, ja se ei vaadi yritykseltä kuin pari tuntia aikaa ja keskustelun palveluntarjoajan kanssa. Hän heittääkin ilmoille kysymyksen: mikä voisi olla pahinta, mitä yrittäjälle voisi hakemusta tehdessä käydä? Lähes samaan hengenvetoon hän jatkaa itse vastaamalla, että korkeintaan se, että tuli käytettyä pari tuntia oman yritystoiminnan jäsentelyyn ja hakemuksen lähettämiseen.

-Yrityksellä ei tarvitse olla muuta kuin motivaatiota ja jokin ajatus heille uudesta tuotteesta, jota he haluaisivat lähteä kehittämään. Me sitten rakennamme tästä ajatuksesta todellisen konseptin – lihan luiden ympärille, Oförsagd kertoo.

-Hyvin usein yrittäjillä on sellainen ajatus, että ’eihän meillä nyt mitään uutta ole meneillään tai tulossa’, mutta hieman kun juttelee asiasta enemmän, alkaa niitä uusia ideoita tulla useita peräkkäin, Jokinen säestää.

Lapin Yrittäjiin kuuluvan Arctic Factoryn Julius Oförsagd ja Jussi Jokinen kontaktoivat lappilaisia yrittäjiä ihan konkreettisesti, jotta Lapissa toimivat yrittäjät hoksaisivat innovaatiosetelistä saadun huikean rahallisen mahdollisuuden.

Innovaatiosetelillä arvokasta asiantuntija-apua

Kirsi Nordberg haki innovaatioseteliä vuoden 2019 alussa, ja sai sen. Hän toimii asusteita ja tekstiilejä valmistavan Lapin Yrittäjiin kuuluvan Kinos Designin yrittäjänä sekä suunnittelijana, ja haki innovaatioseteliä uudenlaisen asuste- ja sisustusmateriaalin valmistuksen tutkimiseen, ja siihen liittyvien vaihtoehtoisten liiketoimintamallien ja potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kartoittamiseen.

-Kaikki Kinos Designin tuotteet on itse suunniteltuja ja korkealaatuisista sekä kestävistä materiaaleista valmistettuja. Kannustamme kestävämpään kulutuskäyttäytymiseen, mikä säästää sekä luontoa että kukkaroa. Olin ideoinut uudenlaista valmistusmateriaalia jo useamman vuoden ajan, ja tahdoin selvittää sen potentiaalin. Tutkimus- ja tuotekehitystyö on aikaa vievä prosessi, johon en sillä hetkellä olisi itse pystynyt muiden töiden lomassa. Innovaatiosetelin avulla pystyin palkkaamaan asiantuntijan, joka teki minulle esiselvityksen tutkimusaiheestani ja kokosi tulokset kattavaan raporttiin.

Norbergin mukaan innovaatioseteliä oli helppo hakea, ja palveluntarjoaja InnoLight Consulting auttoi hakemuksen täyttämisessä. Business Finlandin sivulta löytyy ohjeet siihen, kuka rahoitusta voi hakea ja saada.

-Esiselvitystyön tulosten myötä sain syvemmän näkemyksen aiheesta, uudenlaisen suunnan tuotekehitystyölle sekä uutta tietoa eri verkostoista ja yhteistyökumppaneista, joihin olla yhteydessä asian tiimoilta jatkossa. Tällä hetkellä kartoittelen kokonaista työryhmää, jonka kanssa pääsisin viemään asiaa eteenpäin.

-Innovaatiosetelin avulla pystyin palkkaamaan asiantuntijan, joka teki minulle esiselvityksen tutkimusaiheestani ja kokosi tulokset kattavaan raporttiin, Kinos Designin yrittäjä Kirsi Nordberg kertoo.

Lappilaisissa yrityksissä paljon potentiaalia

Lapissa on oivat edellytykset Innovaatiosetelin hakemiseen, ja se tiedostetaan selvästi Lapin Yrittäjissä. Lustila huomauttaakin, että Lappiin on myönnetty kyseistä rahoitusta noin miljoonan euron verran.

-Vaikka lappilaiset yritykset ovat hyödyntäneet seteliä hyvin projekteissaan, löytyy Lapista vieläkin lisää potentiaalia, Lustila muistuttaa.

Mikäpä siis estäisi lappilaisia yrittäjiä hakemasta heille ilmaista rahaa? Jokinen pohtii, että osa potentiaalisista hakijoista saattaa kokea innovaatiosetelin hakemisen vaikeana tai aikaa vievänä – turhaan. Tästä syystä hän haluaakin selventää kolme myyttiä tästä yrittäjien huippumahdollisuudesta:

-Ensiksikin, Innovaatioseteli on yrittäjälle ilmaista rahaa, mikä on todella helppo hakea ja hyödyntää. Toiseksi, Innovaatiosetelin nimi on hieman harhaanjohtava – yrittäjän ei tarvitse tehdä suurta innovaatiota, vaan tehdä jotain, mikä on uutta juuri hänen yritykselleen. Innovaatioseteli mahdollistaa jonkin sellaisen luomisen, mitä yrittäjä itse ei ole vielä oman yrityksensä sisällä tehnyt. Kolmanneksi ja viimeisenä: me palveluntarjoajat annamme yrittäjille hyödyllistä ja konkreettista apua oman liiketoiminnan kehittämiseen. Esimerkiksi meiltä täältä Arctic Factorysta saa Innovaatiosetelillä ammattitaitoisen palvelumuotoilijan omaan käyttöönsä, Jokinen summaa.

Lue lisää innovaatiosetelistä ja hae sitä Business Finlandin nettisivulta.

Liity mukaan Lapin Yrittäjiin >>