Katsaus sähkömarkkinatilanteeseen

Väreen salkunhoitaja Risto Kinnunen piti Kuopion Yrittäjien kevätkokouksessa puheenvuoron aiheesta sähkömarkkinatilanne.

Sähkön markkinahinnat ovat olleet noin vuoden ajan rajussa nousussa Euroopassa kuten myös Suomessakin. Taustalla on energian tuotantokustannusten voimakas nousukehitys ja viime vuosina toteutettu vanhan tuotantokapasiteetin purkaminen. Lisäksi Pohjoismaisen markkina-alueen, johon Suomi kiinteästi kuuluu, fyysinen integraatio uusilla merikaapeliyhteyksillä keski-Euroopan markkinaan nostaa alueemme hintatasoa.   Merkittävä osa Suomen ja pohjoismaiden sähkökustannusten noususta onkin seurausta Keski-Euroopan energiakriisistä, jota sotatoimet pakotteineen ovat vielä merkittävästi pahentaneet. Maakaasun ja kivihiilen sekä näihin oleellisesti liittyvän päästöoikeuksien kustannukset ovat nousseet ennätystasoille ja siksi mm. sähkön tuotantokustannukset ovat historian kalleimmalla tasolla. Ennustaminen on vaikeaa riippuen mm. pakotepolitiikan jatkosta, mutta käytännössä energiakustannukset pysyvät kalliina todennäköisesti vielä useita vuosia.

Suomen tilanne on siten valoisampi, että meillä on valmistumassa yksi maailman suurimpia ydinvoimalaitoksia (Olkiluoto 3 / 1600 MW) tämän vuoden syksyllä täyteen tuotantokäyttöön ja samaan aikaan Suomeen investoidaan tuulivoimatuotantoon yli 1000 MW vuosilisäyksen verran lähivuosien ennusteissa. Suomen ennustetaan saavuttavan sähköntuotannossa omavaraisuuden vuosien 2023-2024 aikana.  Lisäksi Suomen ja Ruotsin välisten siirtoyhteyksien tilanne Suomelle teknisesti edullinen, joten Suomen hinta-alueen kustannusnousua hillitsee tehokkaasti kaikki nämä alueelliset muuttujat. Suomen hinta-alue voi ollakin jatkossa yksi Pohjoismaiden edullisimmista ja varmasti Keski-Euroopan kustannustasoa halvempi.

Väreellä salkunhoidossa olemme tehneet futuurimarkkinoilla sähkönhankintaa asiakkaillemme reilusti ennen nyt nähtyä hinnan nousua eli silloin kun sähkö oli vielä yli puolet edullisempaa. Tästä tilanteesta asiakkaamme hyötyvät vielä useammankin vuoden tästä eteenpäin. Samaan aikaan Suomen hinta-alueen   laskevaa hintatasoa eli eroa Pohjoismaiseen hintaan olemme ennakoineet pitämällä aluehintaeron suojauksen osin tai kokonaan avoimena. Tämän seurauksena hintaeron ollessa nyt negatiivinen eli Suomen ollessa systeemihintaa edullisempi, asiakkaamme saavat myös tästä hintakomponentista maksimaalisen hyödyn ja parhaimmillaan ilmaista sähköä.