26.5.2021 klo 13:00
Uutinen

Katse eteenpäin – maksuton sparraustuki alkaa yrittäjille

Koronan keskeltä yrittäjät ovat antaneet samansuuntaista palautetta: Vaikeuksia ja huonoja uutisia ei jaksa kuunnella. Palveluissa tulee olla kannustava ja tulevaisuuteen katsova ote. Tästä palautteesta on otettu koppia.

Puu-alan yrittäjä peri velkaisen osakeyhtiön. Verovelkaa ja sosiaalimaksuja oli kertynyt reippaasti, vakuudet olivat viimeistä myöten kiinni, eikä pankkilainan kuukausittaisiin lyhennyksiin näyttänyt riittävän rahaa.

– Tilanne oli täysin kypsä konkurssille ja kahden kummin voimin käytiin läpi skenaarioita, miten selviäisi pienimmin vahingoin. Lopputuloksena kuitenkin tehtiin uusi liiketoimintasuunnitelma, jonka kanssa marssittiin pankkiin, yrittäjä ja kaksi kummia henkisenä tukena. Lainat järjesteltiin uudelleen, takaisinmaksuaikaa pidennettiin, jotta kuukausilyhennykset saatiin järkevän suuruisiksi. Lisäksi yritykselle löytyi vakiotilaaja, jonka alihankkijana yritys sai jatkuvampaa työtä, muistelee Kanta-Hämeen yrityskummien Kyösti Laitinen.

Yrityskummin kertoma kuvaa kolmen vuoden projektia. Ensimmäisenä vuonna yhteistyössä päästiin jo lievästi positiivinen tuloksen puolelle. Toisena vuonna tulos oli kohentunut edelleen. Nyt yhteistyön kolmantena vuotena suunta on sama ja koronasta huolimatta, verovelat saataneen kokonaan kuitatuiksi.

– Eli ei mitään taikatemppuja vaan kovaa työtä. Yrittäjän kanssa meillä on kummitapaamiset kuukausittain.

Yrityskummin esimerkki kertoo hyvin, mistä tulevassa tukiverkkopalvelussa ja yrittäjien talousavussa on kyse.

Palvelu muodostuu valtakunnallisesta puhelinpalvelusta ja siihen kiinteästi kytkeytyvästä alueellisesta palvelusta. Ne yhdessä muodostavat helposti löydettävän neuvonta- ja tukiverkoston. Verkoston toimintaa kansallisella tasolla koordinoi Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus ja maakuntatasolla Hämeen Yrittäjät.

– Verkoston vahvuus on keskinäinen tiedonjako, tuki ja yhteistyö, joita sovelletaan jo nyt koronatilanteen hoidossa, toteaa Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka.

Usein yrittäjän ongelmat tuntuvat kietoutuneen noidankehäksi, mistä ei ole ulospääsyä ja jaksaminen alkaa olla vähissä. Ongelmien kasautuessa niiden hahmottuminen vaikeutuu. Pelkkä keskustelu ulkopuolisen yrityskummin tai muun asiantuntijan kanssa auttaa näkemään mahdollisia ratkaisuja.

– Kummi voi tuoda uusia näkökohtia ja lähestymistapoja ongelmiin. Apu on keskustelua, sparrausta, joskus myös suoraa asiantuntija-apua tai ohjausta asiantuntijalle. Oleellista on ymmärtää, että kummi ei tule tekemään työtä yritykseen, vaan auttamaan yrittäjää tekemään työnsä, Laitinen kirkastaa.

Faktalaatikko

  • Valtakunnallinen palvelunumero: 029 502 4880
  • Maakunnallinen palvelunumero: 010 229 0397
  • Hämeen maakuntahallitus myönsi 17.5. tehdyllä päätöksellä 34 722,19 euroa rahoitusta Hämeen turvaverkko 2021-hankkeelle.
  • Toiminta alkaa heti
  • Hankkeessa rakennetaan maakuntaan pysyvä Yrittäjän tukiverkko -toiminta, joka kytkeytyy kansalliseen Yrittäjän talousapu -palveluun.Kehitystyö rahoitetaan alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen AKKE-rahoituksesta.