22.4.2020 klo 08:21
Uutinen

Katso uudet ohjesivut: Mistä haen yksinyrittäjän tukea? – Suomen Yrittäjät esittää myös useita parannuksia tuen hakemiseen

Olemme koonneet ohjesivut, joilla kerrotaan mistä kunnittain haetaan yksinyrittäjän tukea. Suomen Yrittäjät vaatii myös muutoksia tuen ongelmien ratkaisemiseksi, esimerkiksi hakemuksen liitteisiin.

Mistä yksinyrittäjätukea haetaan? Klikkaa tästä linkistä, katso avautuvalla sivulla olevasta listasta oma alueesi, ja siirry sen kautta kuntasi hakusivulle. Sieltä löydät kuntakohtaiset yksinyrittäjän koronatuen hakuohjeet.

Useimmat kunnat ovat avanneet yksinyrittäjätuen haun. Haun aikatauluissa on eroja. Ensimmäiset kunnat ovat tehneet jo päätöksiä viime viikolla, jotkut eivät ole vielä avanneet hakusivuja. Suomen Yrittäjien tietojen mukaan viimeiset avaavat haun viimeistään 26.4.

Työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM) kunnille menneissä hakuohjeissa on kuitenkin epäselvyyksiä, muutoksia ja tulkinnanvaraisuuksia.

– Monilta osin haku on alkanut hyvinkin, mutta haasteita riittää. Olemme viime päivinä käyneet keskusteluita TEM:n ja Kuntaliiton kanssa yksinyrittäjätuen haun parantamiseksi, sanoo Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala.

SY on jättänyt työ- ja elinkeinoministeriölle kirjelmän keinoista, joiden avulla yksinyrittäjätuki saadaan nopeasti ja täysimääräisenä yrittäjille.

Liitteiden tarve pitää arvioida uudelleen

Yksinyrittäjätuen hakemukseen vaadittavat liitteet koetaan raskaiksi, erityisesti verovelkatodistuksen vaatimus. Yrittäjät esimerkiksi vertailevat yksinyrittäjätuen hakemuksia ELY-keskusten ja Business Finlandin hakemusten vaatimuksiin.

– Ottaen huomioon merkittävät erot tukisummissa vaadittavat liitteet koetaan kohtuuttomiksi yksinyrittäjätuen osalta, Anssi Kujala toteaa.

– Esitämme uudelleen arvioitavaksi yksinyrittäjätuen liitteet ja pohtimaan niiden välttämättömyyden, Kujala painottaa.

– Tiedostamme kyllä sen, että valtion viranomaisilla nämä tiedot ovat valmiina ja järjestelmissä ja kunnilla eivät, mutta tärkeintä on nyt auttaa yrittäjiä, joilla osalla kassavirta tyrehtyi jo viikkoja sitten.

Suomen Yrittäjien esityksen tarkoitus on helpottaa kuntien, tuen käsittelijöiden ja ennen kaikkea yksinyrittäjien työtä keventämällä hakumenettelyä.

Verovelkatodistusta ei pidä vaatia kaikilta

– TEM:n ohjeisiin tuli käsityksemme mukaan myöhemmin verovelkatodistuksen toimittaminen kaikille pakolliseksi. Alun perin tulkinta oli se, että riittää yrittäjän vakuutus siitä, ettei ole verovelkoja. Nyt todistusta vaaditaan kaikilta, Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.

On ymmärrettävää, että ehdoissa vaaditaan verovelkasuunnitelmaa, jos veroja on hoitamatta.

Suomen Yrittäjien mielestä on tarpeetonta vaatia kaikilta verovelkatodistusta. Toiminimiyrittäjät joutuvat pyytämään tämän verohallinnolta. Tämä kuormittaa tarpeettomasti entisestään yrittäjää ja verottajaa ja vie aikaa.

Koronan vuoksi yritykset ovat voineet 25.3. lähtien hakea verojen maksujärjestelyä helpotetuin ehdoin. Päätöksiä helpotetusta maksujärjestelystä ei vielä voi saada, koska lakimuutos ei ole vielä voimassa.

– Yksinyrittäjätuen hakeminen ja saaminen pitäisi olla mahdollista, mikäli yritys voi osoittaa tehneensä maksujärjestelyhakemuksen, Kujala sanoo.

Mikäli myöhemmin käy ilmi, että yritys ei esimerkiksi aikaisempien laiminlyöntien vuoksi voi päästä helpotettuun maksujärjestelyyn hakemuksen tekemisestä huolimatta, negatiivinen maksujärjestelyä koskeva päätös voisi olla syy tuen takaisinperintään.

Vaihtelevat käytännöt aiheuttavat ongelmia

Suomen Yrittäjien tekemän kartoituksen mukaan on vaarana, että yksinyrittäjätuen myöntämisestä tulee tulkintaerimielisyyksiä, joiden vuoksi samanlainen hakemus hyväksytään yhdessä kunnassa ja hylätään toisessa.

– Esimerkkinä tässä kiinnitämme huomiota sellaisten yrittäjien kohteluun, joilla on myös eläke-tuloa. Heidän tulisi saada myös tämä tukimuoto, mikäli yritystoiminta on ollut aktiivista, Anssi Kujala sanoo.

Tärkeää on myös varmistaa, ettei eri tukimuotojen välillä synny ns. väliinputoajia. Esimerkiksi osa yksinyrittäjistä on ns. monialayrittäjiä eli yrityksen toimintaa voi olla useammalla toi-mialalla.

Yksinyrittäjätuen ulkopuolelle on rajattu maa-, metsä- ja kalatalouden yritykset, joten on tärkeää huomioida, että näiltä toimialoilta ainakin osan yritystoiminnastaan hankkivat kuuluvat aina jonkin tukimuodon alle eivätkä tipu kaikkien tukimuotojen ulkopuolelle.

Hakijoiden ja tukien määrää seurattava

– Edelleen esiintyy käsitys, jonka mukaan tukisumma per kunta ei riittäisi ja avustusta ei kan-nata hakea, sillä se ei riitä kaikille. Tämä ei pidä paikkaansa. Kaikilla kriteerit täyttävillä on oikeus samaan tukeen. Kokonaistilanteen seuraaminen on tärkeää, jotta tukeen varattujen eurojen vähentymiseen ja mahdolliseen loppumiseen osataan varautua, eikä hakemusten kriteereitä nosteta sen vuoksi, että rahat olisivat loppumassa, Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.

– Esitämme, että nyt nopeasti kiinnitetään muutenkin huomiota tuen jakamisen käytännön vaatimuksiin ja yhteisvoimin käännetään tämän tärkeä tukimuoto myönteiseksi kokemukseksi tässä vaikeassa tilanteessa, Kujala korostaa.

Katso myös tietoisku yksinyrittäjätuen hakemisesta.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi