21.2.2018 klo 09:26
Uutinen

Kattava tietosuojaopas julki – ”Tarkoituksena auttaa yrittäjää selviytymään vaadituista toimenpiteistä”

Toukokuussa voimaan tuleva EU:n tietosuoja-asetus tuo lähes jokaiselle yrittäjälle uusia velvoitteita. Suomen Yrittäjät on laatinut yrittäjille helppolukuisen tietosuojaoppaan ja toimintaohjeet.

Yrityksillä on rekistereissään asiakkaidensa, työntekijöidensä tai yhteistyökumppaneidensa henkilötietoja. 25. toukokuuta 2018 alkaen henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista.

– Uudistus voi tuntua erityisesti pienyrittäjästä vaikealta, minkä vuoksi Suomen Yrittäjän on laatinut helppolukuisen oppaan ja toimintaohjeet. Oppaan tarkoituksena on auttaa yrittäjää itseään selviytymään vaadituista toimenpiteistä. Lisäksi jäsentä tuetaan maksuttoman neuvontapalvelun kautta, Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen kertoo.

Yrittäjäjärjestö palvelee jatkossa jäseniä myös laatimalla erilaisia malliasiakirjoja ja rekisteriselosteita, joita yrittäjä voi hyödyntää omassa yritystoiminnassaan. Yrittäjien lakineuvojat on koulutettu vastaamaan aiheeseen liittyviin kysymyksiin.

Yrityksissä täytyy olla rekisteriseloste yleisesti saatavilla

SY:n asiantuntija Petri Holopaisen mukaan EU:n tietosuojaperiaatteiden tietäminen on yrittäjille tärkeää.

– Eli lähtökohtaisesti yrityksessä käsitellään vain sellaisia tietoja, jotka on lainmukaisesti hankittu. Tietoja säilytetään vain sen tietyn ajan, joka on tarpeen. Lisäksi suojellaan tietoa lainvastaiselta käytöltä; ne henkilöt, keiden tehtäviin kuuluu käsitellä tiettyä tietoa, tekevät näin, eivätkä muut henkilöt.

Yrityksen tulee myös tehdä rekisteriseloste, joka pitää olla saatavilla esimerkiksi yrityksen nettisivuilla tai yrityksen toimipaikassa. Asetus koskee toisaalta myös asiakaspalvelua, sillä asiakaspalveluun liittyy tietosuojanäkökulmia.

Tietosuoja-asetus velvoittaa muun muassa yrityksen tekemään omaan käyttöön selosteen henkilötietojen käsittelytoimista, silloin jos henkilötietoja käsitellään useammin kuin satunnaisesti. Viranomainen voi pyytää sitä tarvittaessa.

Tästä oppaaseen

Katso videolta, mitä neuvoja Suomen Yrittäjien asiantuntija Petri Holopainen antaa asetukseen valmistautumisesta.

Seloste henkilötietojen käsittelytoimista Tietosuojavaltuutetun sivuilla

* Lisäys juttuun 13.4 klo 15.30: Seloste henkilötietojen käsittelytoimista pitää tehdä, jos henkilötietoja käsitellään useammin kuin satunnaisesti.

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi

Osallistu Digikouluun!