7.4.2020 klo 10:15
Uutinen

Kaupan liiton madonluvut: Joka neljännen yrityksen liikevaihto romahtanut, pahin kriisi erikoisliikkeissä

Kaupan liiton jäsenkyselyn tulokset ovat karua luettavaa. Yli neljäsosa kaupoista kertoo liikevaihtonsa romahtaneen lähes kokonaan. Samaan aikaan työntekijöistä on vähennetty 25 prosenttia.

Kaupan liitto on tehnyt jäsenyrityksilleen kyselyn koronakriisin vaikutuksista. Kyselyn perusteella lähes kahdella viidesosalla kaupan yrityksistä liikevaihto on romahtanut yli puolella ja yli neljäsosalla yli 70 prosenttia. Yli puolet kaupan yrityksistä on vähentänyt henkilöstönsä määrää, yleensä lomauttamalla. Hallituksen tukitoimet eivät näytä purevan ongelmiin.

Päivittäistavara- ja marketkaupan toimijoista lähes 40 prosennttia kertoo liikevaihtonsa laskeneen. Positiivista on se, että samaan aikaan yli puolet on lisännyt myyntiään.

Erikois- ja tavaratalokaupan liikevaihto on pudonnut rajuiten. Kyselyn mukaan jopa 87 prosenttia yrityksistä kertoo liikevaihtonsa laskeneen. Noin puolet on menettänyt liikevaihtonsa lähes kokonaan.

– Vaikka koronakriisi runteleekin erityisesti erikoiskauppaa, näkyvät sen vaikutukset myös sellaisilla päivittäistavarakaupoilla, jotka sijaitsevat esimerkiksi hiljentyneissä Pohjois-Suomen lomakeskuksissa, pääteiden liikenneasemilla, rajakauppa-asemilla tai aiemmin vilkkaiden työmatkareittien varrella ja joukkoliikenteen pysähdyspaikoilla, Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja kertoo.

Lasku on alkanut myös rakentamista ja teollisuutta palvelevassa teknisessä kaupassa. Yli puolet alan yrityksistä kertoo liikevaihdon menetyksistä.

Osa kaupan yrityksistä on voinut siirtää myyntiään verkkoon, mutta eivät läheskään kaikki, sillä kyselyvastausten mukaan puolella yrityksistä ei vielä ole digitaalisia myyntikanavia. Kaupat, joilla digitaaliset myyntikanavat ovat käytössä, kertovat verkkomyyntinsä lisääntyneen koronakriisin seurauksena. Varsinkin päivittäistavarakaupan verkkomyynti on kasvanut.

– Verkkoon siirtynyt ostaminen ei riitä kumoamaan kokonaiskysynnän laskua. Nekin erikois- ja tavaratalokaupat, joilla on ollut jo pitkään toimiva ja paljon käytetty verkkokauppa, ovat menettäneet myyntiään, Kurjenoja jatkaa.

Lomautukset jatkuvat

Päivittäistavarakaupassa ja marketeissa työntekijöiden määrä ei juurikaan ole muuttunut, mutta erikois- ja tavaratalokaupassa tilanne on synkempi. Noin 77 prosenttia kertoo leikkauksista, ennen kaikkea lomautuksista. Kaksi kolmasosaa tukkukaupoista on vähentänyt työvoimaansa, kun erilaiset yksityiset ja julkiset palvelut on suljettu tai kysyntä niissä vähentynyt.

– Työntekijöitään vähentäneissä yrityksissä on paljon myös kaupan suuria työllistäjiä. Kyselyn tulosten perusteella suhteessa eniten työntekijöitään ovatkin tähän mennessä vähentäneet kaikkein pienimmät ja suurimmat yritykset. Kokonaisuudessaan kaupan ala on vähentänyt työntekijöistään jo neljäsosan, Kurjenoja kertoo.

Reilusti yli puolet yrityksistä aikoo vähentää lisää tai jatkaa jo tehtyjä henkilöstön vähennyksiä seuraavan kuukauden aikana, mikä tarkoittaa, että lomautukset kaupoissa jatkuvat. Vastausten perusteella henkilöstön vähentäminen painottuu erityisesti erikois- ja tukkukauppaan, mutta myös tekninen kauppa varautuu lomautuksiin.

”Hallituksen tukitoimet eivät auta”

Kaupan liiton tekemästä kyselystä selviää myös, että suurin osa kaupan yrityksistä ei ole saanut apua hallituksen tukitoimista, kuten Finnveran, Business Finlandin, ELY-keskusten ja kuntien rahoituksesta tai verohallinnon maksujärjestelyistä. Kyselyn mukaan 65 prosenttia vastaajista arvioi, ettei tukitoimilla ole ollut heidän yrityksensä taloudelliseen tilanteeseen juurikaan vaikutusta.

– Todennäköisenä syynä tähän on se, että hallituksen tekemät toimenpiteet eivät auta koronakriisin kaupalle aiheuttamiin ongelmiin, joita ovat erityisesti kysynnän määrän putoaminen sekä liian suuret kiinteät kulut, kuten henkilöstö- ja vuokrakustannukset, Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi sanoo.

Kaupan liitin mukaan nyt olisi tärkeää kohdistaa suoraa tukea romahtaneen liikevaihdon kanssa kamppaileville yrityksille. Vuokrien lisäksi kiinteitä kustannuksia on sitoutunut myös varastoihin, jotka eivät tyhjene, kun kauppa ei käy.

– Hallituksen olisikin aivan oleellista lisätä purevuutta yritysten tukitoimiin, jotta niitä voidaan käyttää myös kiinteisiin kustannuksiin ja akuutin kassakriisin selättämiseen. Pelkät lainat eivät nyt ratkaise ongelmia, Kiviniemi jatkaa.

Kuva: Getty Images

toimitus (at) yrittajat.fi