2.10.2017 klo 20:13
Uutinen

Kaupungin autojen vertaisvuokrauskokeilu aiheuttanut aiheellista kritiikkiä!

Kaupungin autojen vertaisvuokrauskokeilu aiheuttanut aiheellista kritiikkiä!

Lappeenrannan kaupungin tehtävänä on edistää strategiansa mukaisesti yrittämisen olosuhteita ja kannustaa yrittämiseen, ei kaventaa niitä. Tällä tavoin edistetään alueen yritystoiminnan kasvua, työpaikkoja ja verotuloja.

Ajatus yritystoiminnan kehittämisestä kaupungissamme esim. vertaisvuokraamista hyödyntäen on ekologinen ja kannatettava ajatus, jota tulee kehittää. Vaikuttavuus ottamalla paikalliset alan yrityksen mukaan suunnitteluun olisi ollut kuitenkin aivan toinen.

Lappeenrannan kaupungin päätös aloittaa autojen vuokraustoiminta edullista hintaa korostaen ansaitsee aiheellisesti kritiikkiä. Onko markkinapuute aito ja onko hinnoittelu markkinaehtoista. Verovaroin ostetut autot eivät voi tulla kilpailemaan yritysten kanssa eri säännöin kuin miten autovuokraamoyrittäjät toimivat.

Kuntalain lähtökohtana on, että se ei saa toimia kilpailluilla markkinoilla konkurssisuojan ja veroetujen turvin. Yhtiöittämisvelvoite tulee eteen, niin kuin myös markkinaehtoisen hinnoittelun vaatimus.

Lappeenrannan kaupunginjohtajan, virkamiesjohdon ja yrittäjäjärjestön tapaamisessa keskustelimme, että on tärkeää viestiä mihin Lappeenranta autovuokraustoiminnalla pyrkii ja selkeästi rajata toiminnan laajuus luottamuksen säilyttämiseksi.

Yrittäjille pienimuotoinenkin kilpaileva toiminta on vahva viesti siitä, että yritykset eivät ole ensisijaisia ja tasavertaisia kumppaneita kaupungin kanssa. Kun uusia avauksia tehdään, olisi yritykset saatava kumppaneiksi mukaan kehittämään uusia markkinoita. Paikallisia yrityksiä ja heidän osaamistaan ei nyt suunnittelussa hyödynnetty.

Autonvuokraus on monen muun asiantuntemusta vaativan työn ohella paikallisten yritysten, ei Lappeenrannan kaupungin ydinosaamista. Paikalliset yritykset voisivat toimia autojen vuokraajina Lappeenrannan kaupungille, jos kuljetuskapasiteettia on liikaa. Tällöin kaupungin pienempi autokanta toisi halutut säästöt siten, että autonvuokrausyrittäjät saisivat lisää mahdollisuuksia kehittyä kaupungissamme.

Lappeenrannan kokonaisetu vaatii kaupunkiorganisaatiota laajemman näkökulman tarkastella toimintaa ja sen vaikutuksia. Näin myös autonvuokraustoiminnan kohdalla.

Lappeenrannan Yrittäjät ry

Minna Kokki, puheenjohtaja