Minna Kajaste (vas.) ja Marina Nyberg kannustavat kaikkia yrittäjiä vastaamaan kuntabarometri-kyselyyn. Kuva: Mika Laine
21.3.2024 klo 11:29
Uutinen

Kaupungin elinvoiman mittari

Käynnissä olevalla tutkimuksella arvioidaan kunnan elinkeinopolitiikan tilaa. Porvoon kaupunki ja yrittäjäjärjestö toivovat runsasta vastausmäärää.

Yrittäjien kuntabarometri -kyselyllä kartoitetaan joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä kunnan elinkeinopolitiikan tilaa niin valtakunnallisesti, alueellisesti kuin kuntatasolla. Tutkimus onkin tärkeä työkalu kunnan elinvoiman ja yrittäjämyönteisyyden arvioinnissa.

Käynnissä olevan kyselyn avulla kunnat saavat yrittäjiltä tärkeää palautetta toiminnastaan, esimerkiksi kunnan tekemien julkisten hankintojen merkityksestä yrittäjille. Yrittäjäyhdistykset puolestaan saavat tietoa siitä, mihin asioihin heidän pitää jäsentensä puolesta kunnassa vaikuttaa.

Barometri antaa kunnille myös mahdollisuuden vertailla itseään muihin kuntiin ja tunnistaa vahvuudet sekä kehityskohteet. Kuntabarometrin avulla kunnan johto ja päätöksentekijät saavat myös objektiivista tietoa päätöksenteon tueksi.

Kuntabarometri-kyselyyn vastaamalla jokainen yrittäjä voi omilla vastauksilla vaikuttaa Porvoon elinvoimaisuuteen.

– Meillä kaikilla on aito mahdollisuus saada äänemme kuulluksi näin tärkeässä asiassa, Porvoon Yrittäjien puheenjohtaja Marina Nyberg korostaa.

Posintran yrityskehittäjän tuolilta Porvoon kaupungin elinkeinojen kehittäjän rooliin vaihtanut Minna Kajaste on samoilla linjoilla ja toteaa kuntabarometrin tarjoavan paljon käyttökelpoista dataa.

– Kuntabarometri antaa arvokasta tietoa siitä miten yritykset kokevat oman kuntansa yrittämisen alustana. Tuloksia käydään läpi yhdessä kaupungin, yrittäjäjärjestön ja kehitysyhtiön kesken. Porvoossa on monipuolinen yrityskenttä, joten toivottavasti mahdollisimman monella on mahdollisuus vastata kattavien näkökulmien saamiseksi, Kajaste toteaa.

Minna Kajaste aloitti Porvoon kaupungin elinkeinojen kehittäjänä maaliskuun alussa. Kuva: Studiopieni / Lotta Åberg

Kuntabarometri koetaankin tärkeänä työkaluna yrittäjien ja kunnan välisen yhteistyön kehittämissä. Porvoossa on jo otettu isoja loikkia yrittäjäjärjestön ja kunnan välisessä vuorovaikutuksessa.

– Yhteistyö kaupungin kanssa on todella mallikkaalla tasolla. Yhteistyötä tapahtuu monella eri tasolla ja useassa eri foorumissa. Tahtotila sekä kaupungin että elinkeinoelämän puolella on kehittää ja jatkuvasti parantaa yhteistyötä, Nyberg toteaa.

Nybergin mukaan elinvoimalupaus ja BusinessPorvoo on hieno osoitus siitä, miten elinkeinoelämä ja kaupunki yhdessä rakentavat jotain uutta, joka nostaa elinkeinoelämä merkityksen Porvoossa.

– Olemme ottaneet valtavan harppauksen eteenpäin, kun BusinessPorvoota on lähdetty yhteisvoimin kehittämään. Se mahdollistaa toivottavasti juuri tämän tiiviimmän yhteistyön ja molemminpuolisen ymmärryksen.

Myös Kajasteen mukaan yhteistyötä tehdään jo monella saralla ja hän näkee siinä valtavan potentiaalin.

– BusinessPorvoon myötä syntyy varmasti vielä lisää yhteistyön toimintamalleja ja toive onkin, että se koetaan yhteiseksi asiaksi. Elämme kollektiivina suurten murrosten aikaa, jossa voimme Porvoona menestyä vain yhteistyöllä, Kajaste toteaa.

Myös Nyberg näkee yhteistyössä paljon otettavaa.

– Elinkeinoelämä ja kaupunki voisi tehdä vielä tiiviimmin yhteistyötä esimerkiksi lupa- ja hankeasioissa.

BusinessPorvoo keskiössä

Yhdessä kehitettäväksi mietittyjä asioita on tarkoitus lähteä ratkomaan muun muassa BusinessPorvoon kautta.

– Sen myötä eteenpäin viedään pala kerrallaan esimerkiksi palvelupolkuja sekä entistä tiiviimpää viestimistä ja yhdessä tekemistä, Kajaste jatkaa.

Vuonna 2022 suurten, yli 50 000 asukkaan kaupunkien sarjassa Porvoo ylsi valtakunnallisesti kuudennelle sijalle. Elinkeinopoliitiikasta Porvoo keskiarvoksi tasan 3. Tulokset paranivat merkittävästi edellisestä vuoden 2020 keskiarvosta, joka oli 2,72.

Yrittäjien puheenjohtaja Nyberg uskoo vahvasti noususuhdanteen jatkuvan.

– Elinkeinoelämä ja Porvoon kaupunki ovat yhdessä saavuttaneet paljon merkittäviä asioita. Porvoon Yrittäjät ry voitti Suomen ja Uudenmaan paras paikallisyhdistys -palkinnot vuonna 2022. Viime vuonna yhdistys voitti toistamiseen paras paikallisyhdistys -palkinnon Uudellamaalla. Perusteiluina oli muun muassa yhteistyö kuntatasolla.

Kajaste toivoo myös, että yhdessä eteenpäin viedyt asiat heijastuisivat kuntabarometrin tuloksiin.

– Porvoon Yrittäjät on kahminut omalta osaltaan tunnustuksia toisensa perään aktiivisesta työstään myös suhteessa kaupunkiin ja kaupunki sai Uudenmaan Yrittäjien myöntämän hopeisen Yrittäjälipun vuonna 2023. Hienointa on silti se arkinen työ, jota yhdessä teemme sekä jaettu into tehdä sitä. Se on paras osoitus siitä, että asiat edistyvät. Sen suhteen hihat pysyvät käärittyinä ja työ jatkuu entistäkin tiiviimpänä.

Kuntien elinkeinopolitiikassa yrittäjät arvostavat tärkeysjärjestyksessä eniten päätöksenteon yrityslähtöisyyttä, yrityspalveluita ja elinkeinopolitiikan asemaa kunnassa.

Vuoden 2022 tutkimuksessa heikoimman arvosanan Porvoo sai kunnan hankintapolitiikassa (2,76). Myös kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys (2,86) arvioitaan alueellista ja valtakunnallista tasoa heikommaksi.

– Aina voi parantaa asioita, ja ehkä jonkun asian tiedostaminen on jo osittain asian korjaamista ja parantamista, Nyberg sanoo.

Kajasteen mukaan yritys- ja elinkeinonäkökulman huomioimista on pohdittu esimerkiksi yhdessä uuden elinkeinofoorumin kanssa.

Kuntabarometriin voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi 1.4. saakka. Kyselyn tulokset julkaistaan Kunnallisjohdon seminaarin yhteydessä Turussa 14.5.2024.

MIKA LAINE
Artikkeli tuotettu yhteistyössä Itäväylä Viestintä Oy:n kanssa ja se on julkaistu alunperin 20.3.2024 Itäväylässä.