26.9.2019 klo 14:50
Uutinen

Kaupunki tarkastaa hulevesitaksaa

Viime keväänä kaupungissa käytiin kiivasta keskustelua kaupungin laskutettua kiinteistöjä ensimmäistä kertaa hulevesistä. Kuopion Yrittäjät otti asian esille keväällä kaupunginjohdon tapaamisessa, kertoen yrittäjiltä tulleesta kommenttitulvasta. Nyt hulevesimaksun määräytymisperusteita on käsitelty 25.9. kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa. Hulevesimaksun määräytymisen perusteiden tarkistaminen tulee voimaan takautuvasti (1.1.2018 alkaen).

Kaupunkirakennelautakunnan pöytäkirjassa kerrotaan, että hulevesimaksun määräytymisperusteita on tarkoituksenmukaista kehittää ensimmäisellä laskutuskierroksella hulevesimaksusta saatujen kokemusten, muistutusten ja palautteiden johdosta. Hulevesimaksua esitetään tarkistettavaksi vain maksuluokan 4 (liike-, toimisto- tai teollisuusrakennukset ym.) kiinteistöjen osalta, koska maksuluokassa 4 kiinteistön asemakaavoitettu pinta-ala vaikuttaa hulevesimaksun suuruuteen.

Tarkistetussa hulevesitaksassa kiinteistön pinta-ala ei enää vaikuttaisi hulevesimaksun suuruuteen vaan siihen vaikuttaisi vain kiinteistöillä sijaitsevien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala. Hulevesimaksun on tarkoitus olla aiheuttamisperiaatteen mukainen. Muutoksen tavoitteena on kohtuullistaa ja muuttaa hulevesimaksua entisestään ohjaavammaksi. Hulevesimaksu pieninisi niiden kiinteistöjen osalta, joilla rakennusten kerrosala on vähäinen ja hulevesimaksu suurenisi niiden kiinteistöjen osalta, joilla rakennusten kerrosala on suuri. Kiinteistöillä olisi edelleen mahdollista hakea vähennystä, mikäli kiinteistöllä on asianmukaiset luvat tai päätökset esim. kiinteistöllä tehtävästä hulevesien viivytyksestä tai imeytyksestä. Myöskään maatalousrakennuksia ja eläinsuojia ei huomioida hulevesimaksussa (poistetaan maksuluokasta 4).

Maksuluokassa 4 on noin 1 100 kiinteistöä ja maksuluokan kertymä on noin 1 300 000 euroa. Taksarakennemuutoksessa maksuluokasta 4 muodostuva hulevesimaksukertymä pysyisi samana, mutta hulevesimaksun suuruus vaihtelisi 35 – 10 000 euron välillä vuodessa, mikäli hulevesimaksun yksikköhintana olisi 35 euroa per vuosi. Hulevesimaksun määräytymisen perusteiden tarkistaminen tulee voimaan takautuvasti (1.1.2018 alkaen).

Lautakunnan pöytäkirjan voit kokonaisuudessaan lukea täältä