28.4.2020 klo 14:53
Uutinen

Kehittämistuet auttavat yrityksiä koronakriisistä selviytymiseen

Kehittämistuilla uudistetaan ja kehitetään yritysten toimintaa niin, että työpaikat säilyvät ja uusia syntyy myös tulevaisuudessa.

Mediassa ja somessa on viime päivinä puhuttanut Business Finlandin ja ELY-keskuksen myöntämä kriisirahoitus pk-yrityksille. Yleinen keskustelu on ajautunut huolestuttavaan suuntaan, kun yrittäjiä ja yrityksiä, jotka tukea ovat hakeneet ja saaneet, jopa syyllistetään avun hyödyntämisestä. Se, että mahdollisia väärinkäytöksiä tutkitaan, on hyvä asia, mutta se ei oikeuta syyllistämään yleisesti yrityksiä. Se on kohtuutonta, vastuutonta ja suorastaan hävytöntä.

Tuki on tarkoitettu yrityksen kehittämiseen, ei yrittäjän elättämiseen

Business Finlandin ja ELY-keskuksen kautta haettavissa rahoituksissa on kyse kehittämistuesta. Tuilla maksetaan yrityksen henkilöstön palkkoja ja ostetaan palveluita muilta yrityksiltä. Raha lähtee kiertoon, eikä se mene yritysten omistajien taskuun. Tuki on tarkoitettu koronakriisin aiheuttamien haittojen korjaamiseksi liiketoiminnan, palvelujen ja/tai tuotteiden kehittämiseen. Kehittämistoimenpiteistä on pitänyt tehdä avustuksen hakuvaiheessa suunnitelma ja suunnitelman toteutumisesta ja käytetyistä euroista pitää raportoida. Jos tukea on käytetty väärin, se pitää palauttaa. Lisäksi yritys laittaa kehittämistoimenpiteisiin 20% omaa rahaa.

On totta, että yritysten kriisituet olisi pitänyt ensimmäisenä kohdistaa eniten apua tarvitseville yrityksille, jotka tippuivat koronan ja sen myötä tehtyjen rajoitusten myötä tyhjän päälle. Siksi tarvitaan pikaisesti lisää suoraa tukea, jotta nämä yritykset selviävät kriisistä. Poliittisen tahdon mukaan yritysten koronatuissa liikkeelle lähdettiin olemassa olevan lainsäädännön puitteissa. ELY-keskuksen ja Business Finlandin asiantuntijat ovat lakia noudattaen tehneet hyvää työtä, ja rahoitusta on myönnetty Kainuuseenkin tähän mennessä jo lähes 2,5 M€.

Mediassa ja somessa monet ovat sitä mieltä, että yrityksiä on jo tuettu liikaa tai ainakin nyt tuen pitäisi loppua. Keskustelussa on syytä huomioida se, että yhteiskuntaamme pyöritetään yritysten maksamilla ja tilittämillä suorituksilla. Keskuskauppakamarin suuren veroselvityksen 2019 mukaan yritykset maksavat ja tilittävät veroja ja veroluonteisia maksuja valtiolle 63 Mrd € vuodessa eli 263 M€ jokaisena arkipäivänä. Business Finlandin tähän asti myöntämä 245 M€ on suuri mutta se vastaa alle yhden päivän suorituksia, joita yritykset tuottavat valtiolle.

Vetoamme yrityksiin, joiden toimintaan koronavirus on vaikuttanut: hakekaa tukea ja apua, johon teillä on täysi oikeus

Elinkelpoisia yrityksiä ei kannata tappaa. On kaikkien kainuulaisten ja suomalaisten etu, että yritykset selviävät koronakriisistä mahdollisimman vähin vaurioin ja sen myötä työpaikat ja palvelut säilyvät kaikkialla Suomessa. Tähän jokainen voi itse vaikuttaa omilla päätöksillään. Ostetaanko tuotteet ja palvelut kotikunnasta vai ulkomaisesta verkkokaupasta.

Yrityspalveluita tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan

Kainuussa on ollut viimeisen neljän vuoden ajan poikkeuksellisen hyvä kasvun vaihe. Yli puolet kainuulaisista pk-yrityksistä pyrkii kasvamaan ja investointeja on tehty koko Kainuussa. Tilannekuva on muuttunut nopeasti koronaviruksen myötä, ja musertavat vaikutukset näkyvät vaiheittain kaikilla toimialoilla.

Yrityspalveluita on vahvistettava, jotta jokainen kainuulainen yritys saa tarvitsemaansa apua ja tukea kriisistä selviytymiseen ja jatkossa uuden nousun rakentamisessa. Kuntien elinvoimapalvelut ja Kainuun Edun osaaminen ovat avainasemassa, kun siltaa tulevaisuuteen rakennetaan.

Kainuun elinvoiman puolesta,

Kainuun Yrittäjät, pj. Miariikka Tervonen ja tj. Anu Tervonen
Kainuun kauppakamariosasto, asiamies Jari P. Tuovinen

Lisätietoja:
Kainuun Yrittäjät, Anu Tervonen, p. 044 7287 100

Muita kiinnostavia aiheita