7.2.2020 klo 15:02
Uutinen

Kemin suurinvestoinnille ladattu odotuksia – Hanke vilkastuttaisi Meri-Lapin elinkeinoelämää

Metsä Fibre järjesti Kemin biotuotetehdashankkeesta alihankintapäivän tällä viikolla, joka kokosi salin täyteen kiinnostuneita erikokoisten yritysten edustajia.

Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Pirkka Salon mukaan suurhanke näkyy jo Kemissä ja lähialueella, jonne on hankkeen ansiosta tullut uusia tukkukaupan yksiköitä. Tehtaan rakentamisvaihe työllistää toteutuessaan merkittävästi, ja kysyntää tulee olemaan myös rakentamiseen liittyville palveluille.

– Meri-Lapin alueella odotetaan kovasti hanketta. Valmistuessaan se tuo paljon lisäkysyntää metsän korjuuseen, logistiikkaan ja erilaisille palveluille. Tehdas tulisi hankkimaan puuta koko Pohjois-Suomen alueelta. Se vaikuttaisi myös metsäteiden kunnostukseen ja varmasti vilkastuttaisi Kemin elinkeinoelämää, Pirkka Salo toteaa.

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehtäisiin Kemissä. Työntekijöitä koko projektin aikana arvioidaan olevan yhteensä noin 15 000.

Alueen yrittäjät toivovat, että Kemiin kaavaillusta biotuotetehtaasta tehtäisiin investointipäätös. Metsä Group on ilmoittanut tekevänsä investointipäätöksen mahdollisesta biotuotetehtaan rakentamisesta aikaisintaan kesällä 2020. Metsä Groupin hanke odottaa ympäristölupaa. Investointi olisi todella suuri, arvoltaan 1,5 miljardia euroa. Alihankintapäivien tavoitteena on saada mukaan hankkeeseen kattavasti paikallisia ja lähialueen yrityksiä.

Useampi jättihanke vireillä

Metsäjätti on tehnyt tehdasalueella valmistelevia töitä, muun muassa maansiirtotöitä ja rakennusten purkutöitä. Paikalla on kartonkitehdas ja vanha sellutehdas. Infotilaisuudessa oli paikalla yli 200 henkilöä 180 yrityksestä eri toimialoilta.

Kemin kaupunki kaavoittaa uutta rata- ja tielinjaa eritasoliittymineen tehdasalueelle Sahansaareen.

Sellutehdasinvestoinnit ja metsiin varastoituneet hiilinielut ovat puhuttaneet Suomessa paljon vuoden aikana, sillä isoja hankkeita on vireillä useampi. Boreal Bioref Oy suunnittelee Lappiin Kemijärvelle biojalostamoa, Se sai ympäristö-, ja töiden aloittamislupapäätöksen kesällä 2019. Boreal Biorefillä on rahoitusneuvottelut kesken.

Lapin Yrittäjien Pirkka Salo muistuttaa, että Lapissa on vireillä muitakin suurhankkeita, esimerkiksi Outokummun investointihanke Tornioon ja kaivosyhtiön koboltin louhintaa koskevat varaukset.

– Suurin haaste tulee olemaan työvoima Lapin alueella. Todella mielenkiintoista, jos kaksi biotehdasta tulisi Lappiin.

Metsä Groupin ja Kemin Digipoliksen organisoima kolmas Alihankintapäivä tulee olemaan maaliskuussa.

Metsä Groupin mukaan Kemin biotuotetehdas tuottaisi sähköä enemmän kuin 200 tuulivoimalaa.

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi