13.3.2017 klo 12:50
Uutinen

Kesämatkailun kehittämiseen haetaan ryhmää

Lapin, Kainuun ja Savon kesämatkailun kehittämiselle on tarvetta, sillä kesäsesongin potentiaali on vielä isoilta osin hyödyntämättä. Kolmen ammattikorkeakoulun yhteisessä koulutuskokonaisuudessa kehitetään uusia kesämatkailukohteita erityisesti Keski-Euroopan markkinoille.

Matkailukeskusten ja niissä toimivien yritysten kilpailukyky, kannattavuus ja kasvu edellyttävät kansainvälistä otetta ja monipuolista myyntiosaamista. Matkailupalveluiden tarjonnassa on huomioitava entistä paremmin myös monikulttuurisuuden vaatimukset ja mahdollisuudet sekä viestinnän ja liiketoiminnan digitalisoituminen.

Lapin AMK, Kajaanin AMK ja Savonia-ammattikorkeakoulu käynnistävät toukokuussa Huomisen matkailukohde –koulutuskokonaisuuden Rovaniemellä, Kajaanissa ja Kuopiossa. Koulutus on suunniteltu matkailualan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää oman yrityksensä tai työnantajansa kesämatkailutuotteita ja -palveluita valituille kohderyhmille Keski-Euroopassa.

Haku koulutukseen on alkanut, ja se päättyy 30. maaliskuuta.

Matkailuyrityksen oman toiminnan kehittämistä

Koulutuksen sisältöjä on suunniteltu yhdessä matkailukeskusten yritysten kanssa ja haastattelemalla yritystapaamisissa alan edustajia. Koulutussisällössä on mukana useita Visit Finlandin teemakohtaisissa kehittämisstrategioissa määriteltyjä asiakokonaisuuksia.

Ensimmäisessä vaiheessa kehitetään uusia matkakohteita ja sitä seuraa myyntivaihe.

Kehittämisvaiheessa ideoidaan uusia palvelukonsepteja ja kehitetään yrityksen olemassa olevaa toimintaa kohderyhmät huomioiden. Myyntivaiheessa valitaan kehitetyille palvelukonsepteille soveltuvat myynti- ja markkinointikanavat ja käynnistetään markkinointi valituille kohderyhmille.

Kaikissa vaiheissa asiantuntijat sparraavat ja tukevat opiskelijoita – kunkin oman yritystoiminnan kehittämiseksi. Opintojen loppuvaiheessa on mahdollisuus osallistua opintomatkalle Keski-Eurooppaan.

OKM vastaa pääosin koulutuksen järjestämisen kustannuksista

Koulutus on YAMK-tasoista. Tämän vuoksi osallistujilta edellytetään joko restonomin tai tradenomin AMK-tutkintoa. Myös muu soveltuva korkeakoulututkinto käy, jos hakijalla on vahvaa matkailu- ja ravitsemisalan työkokemusta. Koulutukseen voidaan valita myös henkilö jolla ei ole korkeakoulututkintoa, mutta jolla on vahva ja monipuolinen työkokemus toimialalta (matkailu- ja ravitsemisala) ja aikaisempi opistoasteen tutkinto.

Koulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä ja se kestää ensi vuoden syyskuulle. Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena, mikä mahdollistaa osittaisen etäopiskelun. Koulutuksen rahoituksesta vastaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Osallistumismaksu on 1000 euroa opiskelijalta.

Opiskelijoita otetaan yhteensä kolmekymmentä, kymmenen kuhunkin järjestävään ammattikorkeakouluun.

Lisätietoja

Opetuspäällikkö Tarja Tammia, tarja.tammia(ät)lapinamk.fi, 040 721 3994 ja koulutuksen verkkosivuilta.