24.2.2020 klo 08:02
Uutinen

Keski-Suomen Yrittäjät: Mitä saimme aikaan 2019?

Vaikuttamisen vuotta värittivät yrittäjyyden olosuhteiden edistäminen sekä eduskunta- ja eurovaalit. Vaaliteemana oli kasvun maakuntaan sopiva Kasva Suomi! Tiivistimme 2019 vaikuttamisen tekojamme listaksi.

Hankinnat

Teemme jatkuvasti vaikuttamistyötä sen eteen, että pienhankinnat tulisivat julki avoimissa kanavissa. Olemme aktiivisesti sparranneet kuntia lisäämään vuoropuhelua paikallisten yrittäjien ja hankintayksiköiden välillä. Pyrimme yhdessä yrittäjien kanssa auttamaan hankintayksiköitä luomaan laadukkaampia tarjouspyyntöjä ja sitä kautta tekemään parempia kilpailutuksia ja ennaltaehkäisemään pitkiä ja kalliita valitusprosesseja. Kannustamme hankintayksiköitä ja yrityksiä innovatiivisiin hankintoihin. Kannustamme ja tuemme yrityksiä verkostoitumaan, jotta he yhdessä pystyvät tulevaisuudessa osallistumaan suurempiin kilpailutuksiin.

Saavutettavuus

Teemme vaikuttamistyötä Keski-Suomen saavutettavuuden eteen nostamalle esiin Nelostietä kehittämistä edelleen sekä nopeamman raideyhteyden takaamiseksi Jyväskylästä Helsinkiin. Kaksoisraide välille Jyväskylä-Tampere on olennaisen tärkeä raideliikenteen kannalta.

Nuoret yrittäjät ja uusi yrittäjyys

Vuosi 2019 oli nuorten ja kasvuyrittäjien Doers-verkoston ensimmäinen toimintavuosi. Verkosto ideoi ja organisoi kasvuhakuisille yrittäjille suunnattua toimintaa sekä nostaa esiin olennaisia vaikuttamisteemoja. Toimintaan osallistui noin 150 yrittäjää. Keski-Suomen Yrittäjien uusista jäsenistä 25 % vuonna 2019 kuului nuoriin yrittäjiin.

Kilpailukyky

Panostimme yrittäjien tukemiseen kokeneiden liiketoimintaosaajien kanssa yhteistyössä Keski-Suomen Yrityskummien kanssa. Yrityskummitoimintaa koordinoidaan Keski-Suomen Yrittäjien toimistolla. Vuonna 2019 yrityskummia haki 60 yrittäjää ja yrityskummeja oli mukana toiminnassa 50, joista kuusi tuli mukaan uutena. Kokonaisuutena 100 yrittäjää käytti yrityskummia. Toimintaa oli lähes koko maakunnan alueella.

Millennial Board Keski-Suomi kokosi yhteen nuoria yrittäjiä, opiskelijoita sekä konkariyrittäjiä työelämän kehittämisen äärelle. Kokoonnuimme neljä kertaa tulevaisuuspajoihin. Toiminta jatkuu 2020.

Nostimme keskusteluun ja pidimme keskustelua yllä kolumneissa, juhlapuheina sekä keynote-puheenvuoroina kasvurahoituksen saatavuutta, yrittäjämyönteisen kunnan elementtejä, laadukkaan yritysneuvonnan merkitystä, yksinyrittäjien asemaa, ensimmäisten työntekijöiden palkkaamisen tukea, paikallista sopimista, korkeakoulupohjaista yrittäjyyttä sekä nuorten yrittäjyysinnon tukemisen merkitystä.

Avoimia markkinoita pk-yrityksille

Kuntien sotepalveluihin sekä kuntien elinvoimapalveluihin ajoimme palveluseteleiden käyttöönottoa ja olimme niitä rakentamassa yhdessä kuntien sekä yritysten kanssa.

Kasva Suomi -vaalikiertue

Suomen Yrittäjien Kasva Suomi -vaalikiertue saapui Keski-Suomeen 14.3. Järjestimme eduskuntavaalipaneelin Jyväskylässä sekä yrittäjäkahvit Hankasalmella ja Jämsässä. Eurovaalien tiimoilta järjestimme MTK Keski-Suomen kanssa yhteisen eurovaalipaneelin 6.5.

Nimikkoyrittäjät

Jotta viestimme kulkee myös suoraan valtakunnan päätöksentekoon, jokaisella keskisuomalaisella kansanedustajalla on oma nimikkoyrittäjänsä. Saavutettavuus, tilaaja-tuottaja-malli sekä kiinteistöverotus olivat nimikkoyrittäjävaikuttamisen kärkiä 2019.

Paikallisyhdistysten vaikuttamistyö

Keski-Suomen Yrittäjillä oli vuonna 2019 26 paikallisyhdistystä. Paikallisyhdistysten johdolle suunnattu Yrittäjävaikuttajavalmennus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa olennaisten vaikuttamissisältöjen äärelle. Suomen Yrittäjien asiantuntijat toimivat alustajina valmennuksessa.

Liiketoiminnan edistämisen saralla on yhdistyksissä tehty yhteisiä yrittäjiä hyödyttäviä markkinointikampanjoita. Lisäksi on pyritty edistämään kivijalkakauppojen sekä paikallisten palvelujen säilymistä keskustojen elävöittämishankkeiden avulla. Yrittäjien aamukahvikäytäntö on vilkas monella seuduin ja kahvit toimivat verkostoitumisen sekä tiedonvaihdon areenoina yrittäjien ja kumppaneiden välillä.

Miten Suomen Yrittäjät vaikutti yrittäjien asemaan 2019?

https://www.yrittajat.fi/tiedotteet/615212-nain-vaikutimme-yrittajien-pu…