21.1.2021 klo 14:56
Uutinen

Keski-Suomen Yrittäjät: Sote-uudistusta pitää vielä korjata, jotta hoito ja hoiva onnistuvat

Sote-uudistus on eduskunnan käsittelyssä. – Hoitoa ja hoivaa ei voi turvata Keski-Suomen asukkaille, jos alueen sote-yritykset eivät pääse mukaan tuottamaan palveluita, Keski-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Sanna-Mari Jyräkoski sanoo.

Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus on eduskunnan käsittelyssä, eli kansanedustajat voivat vielä vaikuttaa siihen.

– Jos hallituksen esitys menisi sellaisenaan läpi, laadukas hoito vaarantuisi monessa paikassa, sillä esitys ei anna sote-alan yrityksille mahdollisuutta auttaa ihmisiä. Keski-Suomessa sosiaali- ja terveyspalveluita tarjoaa yli 800 yritystä, joista valtaosa on pieniä yrityksiä. Työpaikkoja sote-alan yrityksissämme on yli 3000. Näiden yritysten mahdollisuudet osallistua sote-palveluiden tuottamiseen tulee varmistaa sote-uudistuksessa paremmin kuin nyt esitetyssä mallissa on tapahtumassa, Jyräkoski sanoo.

Keski-Suomen Yrittäjät ja Pirkanmaan Yrittäjät järjestivät yhteisen verkkokeskustelun 21.1, jossa esityksen ongelmia avattiin. Yrittäjien näkökulmaa sote-uudistukseen avasivat muun muassa keskisuomalaiset hoiva- ja lääkäripalveluiden alalla työskentelevät yrittäjät.

– Uutta toimintatapaa kehitettäessä on tärkeää ottaa jo suunnitteluvaiheessa mukaan myös palvelun käyttäjiä sekä paikallisia toimijoita, joilla on paljon arvokasta tietoa ja kokemusta asiakasrajapinnasta, hyvistä käytänteistä ja kehitettävistä asioista. Uskon, että henkilökohtaisen budjetoinnin ja palvelusetelin käyttö lisää hyvän laadun toteutumista ja kehittymistä, kertoo Tuomo Takala, Taitola hoivapalvelut Oy.

– On tärkeää, että paikallisten pienten ja keskisuurten palveluntuottajien toimintaedellytykset varmistetaan. Kokonaisulkoistukset johtavat pienempien toimijoiden taklaamiseen markkinoilta. Palvelusetelien käyttämistä tulisi reilusti lisätä tasapuolisena työkaluna tuottajien puolesta ja riskittömänä tilaajan kannalta, jatkaa Heikki Janhunen, Seppälääkärit Oy.

Tilaisuudessa olivat puhumassa myös Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen, Keski-Suomen hankinta-asiamies Veli Puttonen, Pirkanmaan Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkö Maria Virtanen, kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo sekä Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Pasi Mäkinen. Tilaisuuteen osallistui yrittäjiä, kansanedustajia, kuntavaikuttajia ja päättäjiä ympäri Keski-Suomen sekä Pirkanmaan.

Yrittäjäjärjestö vaatii sote-uudistukseen muutoksia

  • Sote-palveluiden järjestäminen ja tuottaminen pitää erottaa velvoittavasti.
  • Yhteinen kustannuslaskennan malli tarvitaan, jotta yksityisen ja julkisen sektorin tuottamien palveluiden hintoja voi vertailla.
  • Palvelustrategioihin on kirjoitettava selkeästi se, että palveluita tarvitaan tuottamaan myös yritykset ja järjestöt.
  • Palveluseteli pitää antaa kaikkiin kiireettömiin toimenpiteisiin.
  • Palveluntuottajat – yksityiset ja julkiset – tarvitsevat tasapuoliset mahdollisuudet toimia.
  • Julkinen sektori ei saa tehdä vähäriskistä liiketoimintaa.