8.11.2019 klo 12:59
Uutinen

Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen uudet jäsenehdokkaat

Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 2020 sekä uudet jäsenet 2020-2021 valitaan syyskokouksessa 18.11.2019.

EHDOLLA PUHEENJOHTAJAKSI:

Tapu Holttinen, Jyväskylän Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjiin puheenjohtajana?

Olen koulutus- ja konsultointialan yrittäjä. Päätyöni on valmentaa johtamisen, oppimisen ja yrittäjyyden kulttuureja pk-yrityksissä. Työni antaa näköalan tarkastella suomalaisessa yrittäjyydessä kulloinkin valloillaan olevia trendejä ja arjen ilmiöitä. Saan myös omalta osaltani olla mukana rakentamassa yrittäjyyden ekosysteemiä.

Viimeaikoina olen erityisesti sukeltanut aloittavien yrittäjien sekä omistajanvaihdosten maailmaan. Koko yrittäjäurani olen sparrannut ja valmentanut pk-yrityksiä kasvuun paremman johtamisen avulla. Omaan vahvan osaamisen yrittäjyyskasvatuksen saralla. Olen myös työskennellyt kuntien ja alueiden elinvoiman lisäämiseksi.

Keski-Suomen Yrittäjiin tuon puheenjohtajana vahvan halun kehittää yrittäjien omaa järjestöä jäsenistöä kuunnellen ja kohdaten. Olen utelias, puhun suoraan ja tuon porukkaan hyvää fiilistä. Paneudun asioihin huolella ja kehitän itseäni näkemään mikä kulloinkin on olennaista Olen päämäärätietoinen ja ripeä tekijä, jolla on laajat verkostot sekä vahvaa johtamis- ja vaikuttamisosaamista.

Vuoden työn jälkeen ymmärrän paremmin mitä aluejärjestön puheenjohtajana toimiminen vaatii. Haluan jatkaa tässä työssä ja tehdä parhaani keskisuomalaisten yrittäjien parhaaksi.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien puheenjohtajan?

Vuosi sitten vastasin kysymykseen tavalla, joka mielestäni on tänä vuonnakin relevantti.

Strateginen johtamisosaaminen – johtajana tähtään tulevaisuuteen strategisesti, pitkäjänteisesti ja tuloshakuisesti. Kannan vastuuta ja tartun vaikeisiinkin asioihin. Olen utelias ja rohkea uudistaja, joka tekee kehittämistyötä perinteitä ja historiaa kunnioittaen.

Innostava ihmisten sparraaja – johtajana uskon yhdessä ajatteluun ja tekemiseen. Tuen yksilöitä tuomaan parhaat puolensa esiin yhteiseksi hyväksi. Kuulemani mukaan kannustan ja energisoin ihmisiä. Tärkeää minulle on hyvä fiilis ja tekemisen hauskuus.

Positiivinen ja sisukas asenne – johtajana haluan katsoa asioita positiivisten vaihtoehtojen kautta. Haluan muuttaa haasteet mahdollisuuksiksi, saada asioita aikaan. Olen avoin etsimään toimivia ratkaisuja ja keskityn onnistumiskokemuksiin. Näen myös hyvän tässä ja nyt.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Minulle kaikenlainen yrittäjyys on kaunista ja arvokasta. Haluan olla edistämässä moninaisen yrittäjyyden kasvua ja kehitystä maakunnassamme. Haluan olla kehittämässä vaikuttavaa ja tuloksellista yhteistyötä yrittäjyyden edistämiseksi eri toimijoiden kanssa. Haluan edelleen jatkaa positiivisen jäsenkokemuksen, yrittäjien bisnesverkoston, tuloksellisen vaikuttamistyön sekä merkityksellisen luottamushenkilökokemuksen kehittämistyötä.

Positiivinen jäsenkokemus:

Meidän on entistä rohkeammin mietittävä millaista jäsenkokemusta tuotamme? Mikä toiminnassa on hyvää ja mitä pitää välttää? Miten osaamme kuunnella jäsenen odotuksia, toiveita ja tarpeita? Miten rakennamme entistä vahvempaa yrittäjien yhteisöä ja verkostoa jäsenillemme?

Houkutteleva bisnesverkosto:

Järjestömme voi olla parempi alusta jäsenten bisneksen kehittämiselle. Voimme tutkia, millä keinoilla voimme sparrata toistemme liiketoimintaa ja löytää toisistamme kumppanuuksia tai asiakkaita. Parantaa voimme myös hyvinvoinnin sekä osaamisen kehittymisen tukemisessa, yrittäjän bisneksen parhaaksi.

Tuloksellinen vaikuttaminen:

Elinvoiman lisäämiseksi on tehtävä entistä tuloksellisempaa ja vuorovaikutteisempaa yhteistyötä kuntien ja maakunnan kanssa. Yrittäjille tärkeissä asioissa tarvitaan myös valtakunnan tason vaikuttamistyön tehostamista. Yrittäjyyden olosuhteiden kehittäminen edellyttää aktiivista verkostoitumista ja vahvaa yhteistyötä. Medianäkyvyyttä vaikuttamisen keinona on edelleen edistettävä.

Merkityksellinen luottamushenkilötyö:

Luottamushenkilöiden on koettava järjestötyö merkitykselliseksi. Heidän on tultava paremmin kuulluksi, saatava riittävästi tukea ja työkaluja paikallisen järjestötoiminnan toteuttamiseksi. Haluan varmistaa, että luottamushenkilöt innostuvat sekä saavat positiivista palautetta työstään. Olemme onnistuneet, kun luottamushenkilöt suosittelevat järjestötyötä toisille yrittäjille.

EHDOLLA VARAPUHEENJOHTAJAKSI:

Johanna Soilu, Jyväskylän Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjiin varapuheenjohtajana?

Työskentelen muodin ja tapahtumatuotantojen parissa. Olen stailisti-juontaja-kouluttaja. Yritykseni on reilut kymmenen vuotta toiminut malli- ja muotibusineksessa, lähinnä elävöittäen keskusta-alueita Jyväskylän lisäksi mm. Tampereella, Kuopiossa ja Helsingissä. Järjestämämme Muotipäivät -tapahtumat täyttää 15 vuotta vuonna 2020. Olin mukana Jyväskylän Yrittäjien ja Jyväskylän Elävä kaupunkikeskusta ry:n (Jekku) hallituksissa lähes 8 vuotta (2011-2018), joista viimeiset vuodet molemmissa hallituksissa varapuheenjohtajana. Jäätyäni pois Jyväskylän Yrittäjien ja Jekun hallituksista, hyppäsin mukaan Keski-Suomen Yrittäjien hallitukseen kun tulin valituksi varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2019. Vuosi on ollut antoisa ja mielelläni jatkan varapuheenjohtajana yrittäjyyden parissa vielä toisen kauden. Yritykseni Fashion Unit Oy on mm. palkittu valtakunnallisella nuorelle yrittäjälle jaetulla Kultainen Oras -kannustuspalkinnolla vuonna 2015 ja Jyväskylän Yrittäjä 2011 -palkinnolla.

Mukanani tuon laajan verkoston ympäri Suomea, osaamiseni ja yrittäjänäkökulmani niin omistajan roolissa kuin perheellisenä, äitinä.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajan?

Olen avulias, ennakkoluuloton ja kannustava työntekijöideni sanoin. Olen reilu, luotettava ja aikaansaava. Luonteeltani olen yrittäjä, aina jotain kehittämässä ja uudistamassa sekä luomassa jotain uutta. Olen kuitenkin sinnikäs, joskus jopa liiankin. Yritän ja teen parhaani yhteisen tavoitteen ja päämäärän saavuttamiseksi. Olen kasvanut yrittäjäperheessä ja nähnyt yrittäjyyttä aina ympärilläni.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Yrittäjän sosiaaliturvan asiat ja yrittäjän aseman parantaminen on lähellä sydäntä. Haluan olla myös edistämässä yrittäjien hyvinvointia ja jaksamista. Yrittäjyyden puolesta puhuminen on itselle luontevaa ja paljon siitä käyn puhumassa eri sektoreilla. Jäsenhankinta ja uusien yrittäjä-teemaisten tapahtumien järjestäminen kiinnostaa. Ilokseni saan toimia Vuoden 2020 Valtakunnallisten Yrittäjäpäivien ideointiryhmän puheenjohtajana ja täten voin olla mukana antamassa panokseni Jyväskylässä järjestettävään merkittävään yrittäjätapahtumaan.

Kimmo Valkeinen, Karstulan Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjiin varapuheenjohtajana?

Valwood Oy toimittaa alihankintatuotteita rakennusteollisuuden tarpeisiin. Yrityksessämme olemme tehneet sukupolvenvaihdoksen. Tämän prosessin kokemukset vahvistaa näkemystäni sukupolvenvaihdoksien haasteista ja mahdollisuuksista. Lisäksi haluaisin huolehtia, että tulevaisuudessakin Keski-Suomi on kilpailukykyinen ja halutta alue olla, asua ja yrittää.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajan?

Olen sitoutunut Yrittäjäjärjestön toimintaan. Haluan olla vaikuttamassa asioihin yrittäjien hyväksi. Haluan oppia uutta ja hyödyntää oppeja sekä erilaisia ajatuksia Keski-Suomen Yrittäjissä.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Vaikuttaminen ja nuoret yrittäjät. Koen, että nuorten yrittäjien aktivoiminen ja osallistaminen tulevaisuudessa on valtava voimavara.

EHDOLLA HALLITUKSEEN:

Matti Lahtinen, Petäjäveden Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjiin hallitukseen?

Päivittäistavarakauppa. Näkemystä asiakasrajapinnassa toimimisesta, pienen paikkakunnan yrittäjyydestä ja yrittäjäyhteisössä toimimisesta, pääsen seuraamaan läheltä tavallisen ihmisen keskimääräisen taloustilanteen vaikutusta kulutuskäyttäytymiseen.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenen?

Rauhallinen ja yhteistyökykyinen persoona. Näkemykseni varmasti kaikista eniten tavallisen tallaajan näkökulmasta. Olen poliittisesti onnistunut pysymään täysin neutraalina (itse näen tämän vahvuutena)

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Yrittäjyyden arvostus ei mielestäni ole arvoisellaan tasolla. Yhteistyö pienten yritysten välillä on mielestäni liian vaisua. Kevytyrittäjyyttä pitäisi kannattaa enemmän.

Maria Kokko, Äänekosken Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjiin hallitukseen?

Olen toiminut puutarha-alan yrittäjänä 22 vuotta. Työssäni olen vahvimmillani eri asioiden organisoinnissa ja olen kehittänyt yritystämme vahvasti eteenpäin. Olen toiminut Äänekosken yrittäjien hallituksessa n. 8 vuotta joista puheenjohtajana kolme vuotta. Keski-Suomen yrittäjien hallituksessa olen ollut mukana n. viisi vuotta.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenen?

Olen rauhallinen, asioita monelta kulmalta katsova ja yhteistyökykyinen. Pitkä kokemus paikallisyhdistyksen hallituksessa antaa näkemystä jäsenyritysten tarpeisiin ja paikallisyhdistysten toiminnan kehittämiseen.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Yrittäjien hyvinvointi ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjien sosiaaliturvan parantaminen ovat tärkeitä teemoja. Millä keinoilla jäsenyrittäjien elämää saadaan helpotettua ja järjestön jäsenkokemusta parannettua. Paikallisyhdistysten toiminnassa auttaminen ja viestinnän kehittäminen voisi parantaa niin jäsenkehitystä kuin jäsentyytyväisyyttäkin.

Satu Ässämäki, Jyväskylän Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjiin hallitukseen?

Työskentelen yritystekstiilien, yritysnäkyvyyden ja liikelahjojen parissa. Tapaan päivittäin ison määrän yrittäjiä monilta eri aloilta, pienistä ja suurista yrityksistä ja kaikista näistä ihanista kohtaamisista saan myös hyvän käsityksen siitä, mitä on yrittäjän arki ja minkälaisia asioita siihen järjestöltäkin kaivattaisiin. Osaan katsoa asioita monenlaisten yrittäjien ja yritysten näkökulmasta, huolimatta siitä, missä päin maakuntaa, millä alalla tai minkäkokoisissa yrityksissä toimitaan.

Olen ollut 2 vuotta mukana Jyväskylän yrittäjien hallituksessa ja olen myös mukana Jyväskylän Valtakunnallisten Yrittäjäpäivien suunnitteluryhmässä.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenen?

Olen avoin ja empaattinen keskustelija, mutta samalla myös asioihin tarttuva rohkea ratkaisija, joka pyrkii aina parhaimpaan mahdolliseen lopputulokseen.

Avoimen keskustelun kautta me saamme arvokasta tietoa siitä, mitä alueen yrittäjät kaipaavat yrittäjäyhdistykseltä. Perinteitä pitää kunnioittaa, mutta sen lisäksi on tehtävä rohkeasti uudistuksia, jotta jäsenkokemus olisi entistäkin parempi ja tavoittaisimme laajemman joukon yrittäjiä.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Yritysten ja yrittäjien hyvinvointi maakunnassa. Siihen kuuluu mielestäni niin sosiaaliturvan ja toimintaympäristön parantaminen kuin verkostotkin. Nämä ovat edellyksiä myös sille, että maakunnan yritykset menestyvät. Tämä vaatii myös avointa vuorovaikutusta eri sidosryhmien kanssa.

Jäsenkokemus ja uusien jäsenten tavoittaminen. Meidän täytyy pystyä rohkeasti uudistamaan palveluitamme ja elää mukana yrityskentän jatkuvassa muutoksessa. Tämä pitää saada näkyviin myös luottamustehtävissä. Mahdollisimman laaja edustus yrittäjäkentästä saa meidät ymmärtämään jäsenistöä paremmin ja laajemmin.

Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät Jyväskylässä lokakuussa 2020 ovat upea paikka tuoda esille valtakunnallisestikin sitä osaamista mitä meiltä löytyy Keski-Suomesta! Medianäkyvyys on tärkeää koko järjestön ja vaikuttamisen kannalta.

Pasi Pohjoismäki, Jämsän Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjiin hallitukseen?

Siviilissä ”harrastan” arkkitehtisuunnittelua. Olen toiminut pitkään paikallisyhdistyksen luottamustehtävissä ja tällä kokemuksella uskon tuovani paikallisyhdistyksen toiveet ja tarpeet esille myös Aluejärjestössä.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenen?

Sosiaalinen, yhteistyökykyinen, pidän haasteista.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Pienten seutukuntien pärjääminen ja yhteistyömahdollisuudet metropolien varjossa, yrittäjän ja työyhteisön jaksaminen kiihtyvässä kilpailutilanteessa ja paikallisyhdistysten auttaminen erilaisilla keinoilla ja työkaluilla kehittymään.

Risto Kytölä, Muuramen Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjiin hallitukseen?

Olen ollut perheyrityksen hallitustoiminnassa mukana lähes kymmenen vuotta ja tällähetkellä hallituksen puheenjohtajana. Urani olen tehnyt nykyisen yrityksen ulkopuolella myynnin ja yleisjohdon eri tehtävissä , josta noin puolet esimies- ja johtamistehtävissä. Haluan tuoda hallitustoimintaan omalta osaltani osaamista strategiseen työskentelyyn, jossa huomioidaan aktiivisesti muutostarpeet , tehdään linjaukset ja seurataan niitä yhdessä toteuttavan organisaation kanssa . Tähän soveltuu hyvin keskusteleva työtapa kokouksissa ja se, että asiat on huolellisesti läpikäyty ennen päätöksiä. Näin ne on sitten helpompi viedä käytäntöön.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenen?

Haluan perehtyä asioihin, niin, että itse ymmärrän ne ja sitäkautta voin parhaiten tuoda näkemykseni esille siten, että se auttaa myös muita päättäjiä asiassa. Minulla on kokemusta hallitustyöskentelystä ja olen käynyt Kauppakamarin sekä HHJ että hallituksen puheenjohtajakoulutukset ja saanut niistä hyvän pohjan hallitustyöskentelyyn. Lisäksi haluan olla avoin ja huumorintajuinen keskustelija ja asioiden eteenpäinviejä hyvässä hengessä yhdessä.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Kyllä tärkeää on saada pieniin yrityksiin rohkeutta kasvaa ja sitäkautta edesauttaa työllistymistä. Kansainvälistyminen ja viennin tukeminen on tärkeää niin Keski-Suomelle kuin koko Suomelle. Teknologia ja sen markkinointiosaaminen ovat asioita, joita haluan olla edistämässä mielelläni.

Katja Valkola, Saarijärven Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjiin hallitukseen?

Minulla on ravintola- ja matkailualan yrittäjyyttä takana yli 12 vuotta. Nyt avasin joulun ajaksi sisustus- ja lahjatavaraliikkeen Jyväskylään. Muutamat poiminnat työhistoriastani kertovat monipuolisuudestani ja avarakatseisuudestani asioihin. Ennen yrittäjyyttä olin IT-alalla sovellusasiantuntijana, jossa asiakasalueena koko Suomi. Tätä ennen olin pääkaupunkiseudulla yksityisen lääkäriasemaketjun taloushallinnossa kehitysmaaopintojeni ohella. Olen mukana mm. SSYP Kiinteistöjen hallituksessa ja Saarijärven Pullistuksen YU-jaoston puheenjohtajana. Viimeisen vuoden aikana olen suorittanut yritysjohtamisen opinnot sekä nuorisovalmentajan tutkinnon yleisurheilussa. Valmennan 10-15-vuotiaita nuoria yleisurheilussa. Kilpaurheilu on hyvinkin verrattavissa yrittämiseen.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenen?

Innostun haasteista ja uuden kehittämisestä. Halu kehittää ja viedä asioita eteenpäin kuvaavat minua parhaiten. Työpaikoissakin hoidin työni aina yrittäjämäisellä asenteella. Olen vahva mielipiteissäni, mutta osaan myös kuunnella.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Yleisesti yrittäjien asioiden eteenpäin vieminen on aina ollut tärkeää. Mutta erityisenä koen yhteistyön oppilaitosten kanssa, mikä on Saarijärven yrittäjissä vastuullani. Sen eteen haluan tehdä työtä koko Keski-Suomessa. Puheenjohtaja-aikani olen puhunut ns. yrittäjäksi alkamisen kynnyksen alentamisesta. Useamman tulisi pohtia itsensä työllistämistä yrittäjänä, erityisesti kunnissa, missä työllistyminen vaikeaa. Jäsenkehityksestä olen huolissani. Miksi ihmeessä yrittäjä ei liity yrittäjäjärjestön jäseneksi?