Mies käärii hihat
17.12.2021 klo 11:21
Uutinen

Keski-Suomen Yrittäjistä useita yrittäjävaikuttajia Suomen Yrittäjien valiokuntiin ja verkostoihin kaudelle 2022–2023

Suomen Yrittäjien hallitus valitsi valiokuntiin, verkostojen johtoryhmiin ja työmarkkinavaltuuskuntaan uudet kokoonpanot 14.12.2021.

Valiokuntiin ja verkostojen johtoryhmiin oli avoin haku Yrittäjien jäsenten keskuudessa. Keski-Suomen Yrittäjien jäsenyrityksistä valiokuntiin valittiin useita edustajia valtakunnallisiin toimielimiin. Valiokuntien ja verkostojen johtoryhmien toimikausi on kaksi kalenterivuotta, eli jäsenet valittiin kaudeksi 2022–2023. Työmarkkinavaltuuskunnasta vaihtuu vuosittain puolet jäsenistä.

– Olen iloinen, että saimme Keski-Suomesta näin monta osaajaa tärkeille paikoille. Se mihin kiinnitämme huomiomme, siellä tulemme saamaan muutosta aikaan. Yksin ei kukaan työhönsä pysty, joten olenkin erittäin tyytyväinen kattavasta osaajajoukostamme. Suomen Yrittäjissä heitä tullaan kuuntelemaan tarkalla korvalla ja ottamaan heidän tarjoamansa arvokas tieto vastaan. Yhdessä saamme tuloksia aikaan. Oikein paljon onnea kaikille valituille ja työtään jatkaville, toivottaa Keski-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jari-Pekka Koponen.

Keski-Suomen Yrittäjien edustus koostuu seuraavista henkilöistä ja paikoista:

Solja Lehtimäki, Teräsmyynti Suomi Oy, elinkeinopolitiikan valiokunnan jäsen

Emilia Koikkalainen, Koskenpään huopatehdas Oy, energia- ja ilmastovaliokunnan puheenjohtaja

Jonne Pöyhtäri, Export Maker Oy, kasvu- ja kansainvälisyysvaliokunnan jäsen

Anssi Pihala, Onsteel Oy, osaamisen valiokunnan jäsen

Petrikki Tukiainen, Petrikki Oy, osaamisen valiokunnan jäsen

Mikko Akselin, TietoAkseli Oy / Akselin Group Oy, rahoitus- ja verovaliokunnan puheenjohtaja

Maria Jalkanen, Foodin Oy, ruokavaliokunnan puheenjohtaja

Työmarkkinavaltuuskunta:

Marja-Liisa Järvinen, Asianajotoimisto WINLAW, työmarkkinavaltuuskunnan varajäsen

Suomen Yrittäjien hallituksen edustajat toimielimissä:

Petri Salminen, Salminen & Tikka Oy, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja, järjestövaliokunta

Suomen Yrittäjien valiokunnat ja verkostot

Valiokunnissa vaikutetaan Suomen Yrittäjien linjauksiin ja tuoda esille ehdotuksia asioista, joita yrittäjäjärjestön pitäisi ottaa esille ja muuttaa. Valiokuntiin valitaan yrittäjiä, joilla on vahva oman alansa osaaminen jostakin näkökulmasta. Lisäksi valiokuntien käytössä ovat Suomen Yrittäjien omat asiantuntijat. Tavoitteena on parantaa pienten ja keskisuurten yritysten arkea. Kuhunkin valiokuntaan ja verkostojen johtoryhmään kuuluu kerrallaan enintään 12 henkilöä puheenjohtaja mukaan lukien

Verkostojen johtoryhmissä pääsee puolestaan kehittämään järjestön tekemistä ja ideoimaan uutta sisältöä jäsenten tarpeisiin. Verkostot ovat oiva vaikuttamisen paikka sekä keino tuoda oman alan ja alueen näkemystä järjestön toimintaan.

Työmarkkinavaltuuskunta on säännöissä määrätty valtuuskunta, jonka tehtävänä on seurata työehtosopimuspoliittista sekä työlainsäädännön kehitystä, osallistua ja vaikuttaa lainsäädännön ja muiden työmarkkinoihin vaikuttavien toimenpiteiden valmisteluun sekä valmistella keskusliiton hallitukselle työmarkkinapoliittisia kannanottoja, lausuntoja ja aloitteita.

Onnea kaikille valituille!