5.4.2018 klo 08:06
Uutinen

Kevytyrittäjät ovat nyt tervetulleita Lapin Yrittäjien jäseniksi – ”Mahtavaa, että se on mahdollista!”

Yrittäjyys muuttuu ja niin tekee myös yrittäjäjärjestö. Siinä missä aiemmin Lapin Yrittäjien jäseneksi pääsi vain Y-tunnuksen omaava yrittäjä, ovat ovet nyt avoinna myös kevyt- eli laskutuspalveluyrittäjille.

Maailma muuttuu ja niin tekee myös yrittäjyys. Yrittäjäksi aikovan edessä siintää loputtomalta vaikuttava vaihtoehtojen meri, jonka ulapoilla keinuessaan surffaajan pitäisi osata valita omat aallonharjansa. Eri yritysmuotojen väliset rajat näyttävät ensi katsomalta veteen piirretyiltä. Perustaako toiminimi, avoin yhtiö, osakeyhtiö vai kenties kommandiittiyhtiö? Ryhtyäkö kevytyrittäjäksi vai lähteäkö franchising -yrittäjyyden tielle? Mikä yritysmuoto olisi juuri minulle järkevin ja mitkä tekijät vaikuttavat yritysmuodon valintaan?

Kevyempi taakka

Vuonna 2014 koirantrimmaajaksi oppisopimuksella valmistunut rovaniemeläinen Jenni Ruokanen oli ehtinyt tehdä alan töitä liki kahden vuoden ajan kunnes kohtalo puuttui peliin. Sattumalta kohdalle osunut kevytyrittäjyyskurssi oli ensiaskel kohti uudenlaista yritystoimintaa, jollaista Ruokanen ei ollut aiemmin osannut kuvitellakaan. ”Kurssilla sain todella kattavasti tietoa ja yrityssuunnitelmani otettiin erittäin hyvin vastaan. Kurssin lopulla huomasin olevani kevytyrittäjä”, 40-vuotias Ruokanen naurahtaa.

Kevytyrittäjä on laskutuspalveluyrittäjä, joka laskuttaa tuotteistaan tai palveluistaan laskutuspalveluja tarjoavan yrityksen kautta. Kyseinen yritys huolehtii myös verotuksesta ja paperitöistä, mikä keventää kevytyrittäjän taakkaa. Laskutuksen ulkoistaminen säästää aikaa ja vaivaa ja mahdollistaa voimavarojen keskittämisen yrityksen toiminnan ja tulevaisuuden kannalta olennaisimpiin asioihin.

Ruokasen kohdalla kevytyrittäjyys oli kaikkein toimivin ratkaisu. Se mahdollistaa samanaikaisen palkkatyön tekemisen ja yrittäjyyden, mikä on turvallinen keino saada aluillaan oleva yritystoiminta käyntiin. Ruokasen mukaan kevytyrittäjyys sopii erityisesti tuoreille yrittäjille, jotka kaipaavat tukea ja kenties miettivät vielä liikeideansa toimivuutta. Hän uskoo myös, että liittyminen Lapin Yrittäjiin on mahdollisuus, johon kannattaa tarttua. ”Olen pitkään miettinyt, voinko liittyä Lapin Yrittäjiin. Mahtavaa, että se on mahdollista. Aion liittyä, koska yhteistyössä on voimaa!” hän kuittaa.


Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja toiminimi

Oikean yritysmuodon valitseminen on yksi tärkeimpiä tekoja yrityksen alkuvaiheessa. Valintaan vaikuttavat niin tulevan yritystoiminnan muoto ja luonne, pääoman tarve kuin yrityksen perustamiseen ja toimintaan osallistuvien henkilöiden päälukukin. Kaikki toimintamuodot ovat verotuksellisesti jokseenkin eri asemassa ja yrityksen perustamiseen liittyvät toimet ja ilmoitusvelvollisuudet vaihtelevat yhtiömuodon mukaan. Epätietoisuuden hetkellä omaa yritystä koskevat velvoitteet voi aina tarkistaa jäsenyhdistyksen kautta.

Avoin yhtiö, eli aiemmalta nimeltään kauppayhtiö on suhteellisen helppo ja edullinen perustaa. Se tulee kyseeseen silloin kun kaksi tai useampi yhtiömies tekee yhteisen sopimuksen elinkeinon harjoittamisesta yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Kaikki avoimen yhtiön perustajat vastaavat henkilökohtaisesti yhtiön veloista ja velvoitteista sekä omasta, että muiden yhtiömiesten puolesta. Perustamisilmoitus on tehtävä kaupparekisteriin jo ennen toiminnan aloittamista. Avoimen yhtiön syntymisen edellytyksenä on ollut rekisteröinti. Yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta. Jos tätä ei tehdä, yhtiön perustaminen raukeaa. Sama pätee kommandiittiyhtiöön.

Avointa ja kommandiittiyhtiötä koskevat monet samansuuntaiset säädökset. Kommandiittiyhtiö kannattaa valita yhtiömuodoksi silloin kun yrityksellä on selkeät sävelet, eli toisin sanoen tarkat kasvutavoitteet ja pätevät toimintasuunnitelmat. Kommandiittiyhtiö syntyy avoimen yhtiön tavoin rekisteröinnin kautta ja se perustetaan kirjallisella sopimuksella, jonka kaikki osakkaat allekirjoittavat. Perustajajäseniä on oltava vähintään kaksi ja sopimus on liki yhteneväinen avoimen yhtiön sopimuksen kanssa. Kommandiittiyhtiöstä tehdään perustamisilmoitus kaupparekisteriin ennen toiminnan aloittamista.

Toiminimellä ja kommandiittiyhtiöllä on niin ikään paljon yhteistä. Toiminimi ei kuitenkaan edellytä perustamisasiakirjaa vaan pelkkä ilmoitus kaupparekisteriin riittää. Toiminimi on suositeltava yritysmuoto silloin kun yritystoiminta on pienimuotoista ja kun kyseessä on yksityinen elinkeinonharjoittaja. Niin ollen se on poissuljettu vaihtoehto silloin jos yritystä ollaan perustamassa yrityskumppanin kanssa. Toiminimen alla toimiva yksityinen elinkeinonharjoittaja tekee kaikki sitoumuksensa itse ja solmii sopimukset omalla nimellään. Suomen Yrittäjien mukaan toiminimi oli vuonna 2016 kaupparekisteriin ilmoitettujen uusien yritysten suosituin yritysmuoto. Uusia toiminimiä merkittiin rekisteriin 14 527.

Osuuskunta, osakeyhtiö, franchising ja verkko

Jos arvostaa eniten yritysmuotoa, joka tarjoaa puitteet yhteisölliselle toiminnalle ja verkostoitumiselle ja joka on muodoltaan joustava, sosiaalinen ja monipuolinen, voi osuuskunta olla vaihtoehto numero yksi. Osuuskunnan voi perustaa yksi tai useampi henkilö, yhteisö, säätiö tai muu oikeushenkilö, jotka samalla liittyvät kyseisen osuuskunnan jäseniksi. Osuuskunta on yhtiömuoto, jolla harjoitetaan osuustoimintaa ja jonka omistajia ja päätösvallan käyttäjiä osuuskunnan jäsenet ovat.

Osakeyhtiö puolestaan perustetaan siten, että osakkeenomistajat tekevät kirjallisen perustamissopimuksen ja allekirjoittavat sen. Kyseessä on niin kutsuttu pääomayhtiö, jossa osakkeenomistajat vastaavat yhtiön velvoitteista ja riskeistä vain sijoittamallaan pääomapanoksella. Allekirjoituksellaan kukin osakkeenomistaja merkitsee perustamissopimuksesta ilmenevän määrän osakkeita. Yhtenä mahdollisena yritysmuotona on myös franchising. Se tarkoittaa ketjuyritystä, jossa yrittäjä pyörittää yhtä yksikköä valmiin toimintakonseptin mukaisesti.

Maailma muuttuu ja yrittäjyys ja yrittäjäjärjestö sen mukana. Myös teknologia elää omaa elämäänsä ja vaikuttaa samalla kaikkeen. Teknologinen kehitys on mahdollistanut myös yrityksen perustamisen verkossa. 1.3.2018 alkaen yksityinen elinkeinonharjoittaja on voinut tehdä perustamisilmoituksen toiminimestään kaupparekisteriin verkon kautta. Myös osakeyhtiön, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen onnistuu sähköisesti.

Yrittäjät samalla viivalla

Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkysen mukaan yrittäjäjärjestön juuret ovat jo kurottaneet kauas autonomian ajan Suomesta. Se tarkoittaa sitä, että yrittäjäjärjestö elää ajassa, mukautuu muutoksiin ja on ajan tasalla yritysmaailman kaikista käänteistä. Hyvänä esimerkkinä tästä on yritysjärjestön sääntöjen joustaminen kevytyrittäjille suotuisaan suuntaan. Y-tunnukselliset yrittäjät ja kevytyrittäjät ovat nyt tasaveroisessa asemassa jäsenyhdistyksen piirissä.

Mäkynen perustelee muutosta sillä, että kevytyrittäjät ovat ammatinharjoittajia siinä missä toiminimiyrittäjätkin, eikä kevytyrittäjien ja y-tunnuksellisten yrittäjien edunvalvonnassa ole ristiriitoja. Kevytyrittäjä on oikeudellisesti yrittäjä ja kevytyrittäjyys on kasvava osa yrittäjyyden ilmiötä. ”Se on matalan kynnyksen väylä yrittäjyyteen, jolla voi kokeilla yritysideansa toimivuutta”, Mäkynen perustelee.

Lapin Yrittäjät on Suomen Yrittäjien aluejärjestö, joka vastaa lappilaisten yrittäjien asioista. Lapin Yrittäjillä on 21 paikallisyhdistystä, jotka kaikki ovat osa Lapin aluejärjestöä. Yrittäjä liittyy aina oman paikkakuntansa paikallisyhdistykseen kuten Rovaniemen, Kemin, Pellon tai Kemijärven Yrittäjiin. Kaikki paikallisyhdistykset toimivat samoilla periaatteilla ja ovat paikallisten yrittäjien rinnalla kulkijoita. Aluejärjestöissä tehdään tiiviistä yhteistyötä myös Suomen Yrittäjien kanssa. ”Kolmiportaisen Yrittäjäjärjestön tehtävänä on nostaa esiin monenlaista yrittäjyyttä ja auttaa kaikkia yrittäjiä menestymään paremmin”, Mäkynen korostaa.

Yrittäjyyden puolesta

Oletko yrittäjä ilman y-tunnusta?

Myös kevytyrittäjät eli laskutusyrittäjät ovat tervetulleita Yrittäjien jäseneksi! Meiltä saat apua, tietoa ja neuvontaa sekä laajennat verkostoasi. Kevytyrittäjä – liity jäseneksi!

Lue lisää yrityksen perustamisesta!