24.10.2017 klo 09:39
Uutinen

Kiinnostaako Ruotsin rakennusala?

Hei, (nedan på svenska)

Tervetuloa tapaamaan Ruotsista saapuvia rakennusalalla toimivia yrityksiä ja toimijoita. Ruotsissa tällä hetkellä osassa maata julkisissa hankinnoissa on ongelmana se, että toimijat eivät tahdo saada tarpeeksi tarjouksia sisään. Tämä on johtanut siihen, että hinnat alkavat nousemaan. Nyt he haluaisivatkin tulla sieltä suunnalta lahden yli tapaamaan suomalaisia rakennusalan yrittäjiä ja verkostoitumaan teihin, jotta täällä syntyisi kiinnostusta laajentaa markkinaa Ruotsin puolelle.

Jos olet miettinyt mahdollisuutta lähteä tarjoamaan Ruotsin puolelle, kannattaa ehdottomasti tulla nyt paikalle keskustelemaan ruotsalaisten toimijoiden kanssa. Verkostoitumalla heihin saat valtavasti lisätietoa hankintamenettelyistä Ruotsin päässä, kuulet paikallisilta käytännön menettelyistä, löydät yhteistyökumppaneita sekä verkostoidut samalla myös suomalaisten yritysten kanssa, jotka ovat kiinnostuneita samasta markkinasta. Yhdessä tarjoamalla pystyy tarjoamaan isompia kokonaisuuksia!

Liitteestä löydät tarkempaa infoa tapahtumasta sekä linkit kutsuttujen yritysten/toimijoiden sivuille. Käy tutustumassa niihin ja ilmoita allekirjoittaneelle, kenet haluaisit tavata 5 minuutin b2b-tapaamisissa. Vahvistamme tapaamiset kaikille myöhemmässä vaiheessa.

Lämpimästi tervetuloa teille kaikille,

Maarit, Marja-Riitta ja Peter


Hej,

Välkommen att träffa svenska företag och aktörer som verkar inom byggbranschen. I en del av Sverige är problemet med offentliga anskaffningar att aktörerna inte får tillräckligt med offerter. Det har lett till att priserna börjat stiga. Därför vill de nu komma över viken för att träffa finländska företag inom byggbranschen och skapa nätverk med er för att öka intresset att expandera marknaden till Sverige.

Om du har funderat över möjligheten att offerera till Sverige lönar det sig verkligen att dyka upp för att diskutera med svenska aktörer. Genom att skapa kontakter med dem får du massor med information om hur anskaffningar går till i Sverige, du får veta mera om den lokala praxisen, du hittar samarbetspartners och kan samtidigt skapa nätverk med andra finländska företag som är intresserad av samma marknad. Genom att offerera tillsammans kan man offerera större helheter!

I bilagan hittar du noggrannare information om evenemanget och länkar till de inbjudna företagens/aktörernas hemsidor. Bekanta dig med dem och meddela undertecknad om vem du vill träffa på 5 minuter långa b2b-möten. Vi bekräftar alla möten i ett senare skede.

Ni är alla varmt välkomna,

Maarit, Marja-Riitta och Peter