14.11.2019 klo 09:59
Uutinen

Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus tulee säilyttää jätelaissa

Keski-Pohjanmaan, Rannikko-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien yhteisessä lausunnossa ollaan huolissaan uuden jätelain muutoksista. Kiinteistönhaltijan järjestämä malli tulisi säilyttää jätelaissa.

Tietoomme on kantautunut huolestuttava viesti siitä, että ympäristöministeriö esittää kiinteistön haltijan järjestämän jätekuljetusmallin poistamista jätelaista.

Emme voi pitää esitystä kannatettavana tai perusteltuna. Kansallisten kierrätystavoitteiden saavuttamiseen ei vaikuta, mitä kuljetusmallia kussakin kunnassa käytetään tai kuka jätteet kuljettaa. Sen sijaan kiinteistökohtaisen keräysvelvoitteen laajentaminen koskemaan eri pakkausjätteitä lisää tutkitusti suomalaisten lajitteluintoa.

Useassa alueemme kunnassa on käytössä kiinteistön haltijan malli, jota ollaan nyt esitetty lakkautettavaksi. Emme pidä järkevänä, että alueemme asioista päätetään Helsingissä sivuuttaen ne hyvät kokemukset ja tulokset, joita kunnissamme on jätehuollon osalta saavutettu.

Kunnioittaen,

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry.

Kimmo Hanhisalo, puheenjohtaja
Mervi Järkkälä, toimitusjohtaja

Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät ry.

Mikael Fredman, puheenjohtaja
Hippi Hovi, toimitusjohtaja

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry.

Anne Niemi, puheenjohtaja
Heikki Risikko, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Mervi Järkkälä, p. 0500 561 145, mervi.jarkkala@yrittajat.fi

toimitusjohtaja Hippi Hovi, p. 050 551 3995, hippi.hovi@yrittajat.fi

toimitusjohtaja Heikki Risikko, p. 050 317 5145, heikki.risikko@yrittajat.fi

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät sekä Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ovat kolme Suomen Yrittäjien 20stä aluejärjestöstä. Edustamme yhdessä yli 9 700 jäsenyritystä ja toimialueella on 58 paikallista yrittäjäyhdistystä. Aluejärjestö yhdessä paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa edesauttavat pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä alueella. Aluejärjestöjen toimistot sijaitsevat Kokkolassa, Seinäjoella ja Vaasassa.

14.11.2019