14.11.2019 klo 20:56
Uutinen

Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus tulee säilyttää jätelaissa

Keski-Pohjanmaan, Rannikko-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien yhteisessä lausunnossa ollaan huolissaan uuden jätelain muutoksista. Kiinteistönhaltijan järjestämä malli tulisi säilyttää jätelaissa.

Tietoomme on kantautunut huolestuttava viesti siitä, että ympäristöministeriö esittää kiinteistön haltijan järjestämän jätekuljetusmallin poistamista jätelaista.

Emme voi pitää esitystä kannatettavana tai perusteltuna. Kansallisten kierrätystavoitteiden saavuttamiseen ei vaikuta, mitä kuljetusmallia kussakin kunnassa käytetään tai kuka jätteet kuljettaa. Sen sijaan kiinteistökohtaisen keräysvelvoitteen laajentaminen koskemaan eri pakkausjätteitä lisää tutkitusti suomalaisten lajitteluintoa.

Useassa alueemme kunnassa on käytössä kiinteistön haltijan malli, jota ollaan nyt esitetty lakkautettavaksi. Emme pidä järkevänä, että alueemme asioista päätetään Helsingissä sivuuttaen ne hyvät kokemukset ja tulokset, joita kunnissamme on jätehuollon osalta saavutettu.