Kesän 2021 Kipinä-yrittäjäkurssilaisia Turun Yrittäjien yhteyspäällikkö Anne Aholaisen kanssa.
4.5.2022 klo 11:24
Uutinen

Kipinä-yrittäjäkurssi nuorille järjestetään kesällä Turussa jo toista kertaa 

Suomen Liikemiesten Lähetysliitto järjestää kesällä 2022 jo toistamiseen Kipinä-yrittäjäkurssin 16–28-vuotiaille Turussa. Kurssilla ohjataan ja kannustetaan nuorta oman yrityksen perustamisessa. Tarjoamme käytännön työkaluja sekä vinkkejä asiantuntijoilta ja toisilta yrittäjiltä, jotta oman yrityksen perustaminen olisi jokaiselle mahdollisimman helppoa jo tulevana kesänä.  

Kipinä-yrittäjäkurssin myötä tuemme liikemiesjärjestönä nuoria ja yrittäjyyttä. Kurssille etsitään innokkaita, motivoituneita ja idearikkaita nuoria, jotka ovat kiinnostuneita oman yritystoiminnan käynnistämisestä. Jokainen osallistuja saa 300 euron stipendin. Pyrimme tukemaan nuorten työllistymistä jo mahdollisimman nopeasti, esimerkiksi kevytyrittäjänä. Kurssin ohjelma on osallistujille maksuton. Kurssi järjestetään Turussa Sinitaivassalilla 7.-18.6.2022. Kurssille voi osallistua yksin tai ryhmässä, vaikka ystävän kanssa. Nuoret valitaan hakemusten (hakuaika 25.4.–15.5.) sekä haastattelun perustella.   

Kipinä-kurssin tavoitteena on tarjota riittävät yrittäjätaidot ja tukea nuorta löytämään oma polkunsa. Kurssilaiset saavat mahdollisuuden tasapuoliseen talouskasvatukseen sekä konkreettisia vinkkejä pitää huolta omasta taloudesta tulevaisuudessa. Viime vuonna seitsemän osallistujaa kahdeksasta aloitti oman yritystoiminnan joko kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti laskutuspalvelujen kautta. Kurssin sisältöä ja eri alojen asiantuntijoiden määrää pidettiin kurssin parhaimpina puolina monissa avoimissa palautteissa: 

”Koen kurssin tarjoavan optimaaliset lähtökohdat oman yrityksen suunnittelulle ja toteuttamiselle. Oli todella luova ja energinen ilmapiiri, eikä ketään jätetty huomioimatta kertaakaan. Nuoria yrittäjiä on vähän ja varsinkin naisyrittäjiä on todella vähän, joten mielestäni tämä kurssi on tärkeä mahdollisuus monelle tutustua yrittäjyyteen ja saada rohkaisua kokeilemaan omia siipiään.” – Viime vuoden kurssilainen 

Suomen Liikemiesten Lähetysliitto järjestää kurssin yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa: Turun Yrittäjät, Tarinatila, Turku Business Region, Turun Seudun Osuuspankki, Prafit Oy, Kaupallistajat, HymyFit Oy, Schmidt Communications, A-Comptor, Influenssi Oy, Siivouspalvelu Kota, Lakimies Eero Kokkonen ja Crema Catering. Ohjelmasta vastaavat paikalliset yrittäjät liike-elämän eri aloilta sekä kurssisihteeri. Lisäksi yhteistyötä tehdään Turun alueen oppilaitosten sekä nuorisotyön kanssa. Kevään aikana kouluissa tullaan järjestämään ideapajoja, joissa nuoria autetaan oman liikeidean kehittämisessä sekä jalostamisessa.    

Suomen Liikemiesten Lähetysliitto (Missionmen) on Suomen vanhin kristillinen liikemiesjärjestö. Tuemme liike-elämän palveluksessa olevien ihmisten henkistä ja hengellistä hyvinvointia. Toimimme evankelisluterilaisen kirkon yhteydessä valtakunnallisesti. Keskeisinä sisältöalueina ovat osallistuminen ja kouluttaminen liike-elämän etiikkaan liittyvissä kysymyksissä sekä globaalin vastuun kantaminen. Järjestömme tukee erityisesti naisten ja lasten koulutusta ja työllistymistä kehittyvissä maissa.   

Lisätietoa ja hakuohjeet:  
https://missionmen.fi/kipina/

Laura Kuusisto  
Kurssisihteeri  
040 187 2121  
laura.kuusisto@missionmen.fi